Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσαγκαράκης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΠαπακωνσταντίνου, Δημήτριος
dc.date.accessioned2017-09-25T07:06:26Z
dc.date.available2017-09-25T07:06:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9998
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές εστιάζοντας στην επίδρασή τους στον πλούτο των μετοχών. Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από οχτώ κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παραθέτει γενικά στοιχεία για την οικονομική κρίση και συγκεκριμένα παρουσιάζει το domino της κρίσης και τις επιπτώσεις του στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αρχικά αποσαφηνίζει τις έννοιες συγχώνευση και εξαγορά, εξηγώντας τους λόγους που οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη συγκεκριμένη μέθοδο προκειμένου να αναπτυχθούν, παραθέτοντας τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, τα στάδια ανάπτυξής τους, καθώς και τα συνήθη αίτια αποτυχίας τους. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τους τύπους των εξαγορών. Κατηγοριοποιεί τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές παρουσιάζοντας τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης μιας εταιρείας στόχου, τις διαφορετικές επιλογές στον τρόπο εκτέλεσης του οικονομικού σκέλους της συμφωνίας, καθώς και με βάση τη στρατηγική των εταιρειών. Παρουσιάζονται επίσης, τα παγκόσμια κύματα εξαγορών και παραθέτει παραδείγματα συγχωνεύσεων και εξαγορών από τον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης και της Ελλάδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία σύνοψη της σχετικής με την παρούσα εργασία βιβλιογραφίας. Συμπεριλαμβάνονται 16 άρθρα από την Ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τόσο παλαιότερα που συνετέλεσαν στην καθιέρωση της μελέτης των Συγχωνεύσεων και εξαγορών όσο και πιο πρόσφατα με εξίσου σημαντική συνεισφορά. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζεται το δείγμα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα μελέτη (101 ανακοινώσεις συγχωνεύσεων/ εξαγορών), ενώ εν συνεχεία γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στη φιλοσοφία αλλά και τους τύπους ερευνών. Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται και η περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε (Ανάλυση Επιχειρηματικών Γεγονότων) καθώς και μία σύντομη περιγραφή άλλων ερευνητικών μεθόδων και σύγκρισή τους με την ακολουθούμενη στην παρούσας μελέτη μεθοδολογία. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης για καθένα από τα δείγματα όπως αυτά ορίστηκαν στο κεφάλαιο πέντε και με τη μεθοδολογία που περιεγράφηκε εκτενώς. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης. Αυτά περιληπτικά ήταν ότι δεν επηρεάζεται μη κανονικά η τιμή της μετοχής και κατ’ επέκταση δεν μεταβάλλεται ο πλούτος των μετόχων για το σύνολο των αγοραζουσών εταιρειών (68). Αναλυτικότερα για τις αγοράζουσες εισηγμένη (35) ο πλούτος των μετόχων έμεινε ανεπηρέαστος, ενώ για τις αγοράζουσες μη εισηγμένη (33) ο πλούτος των μετόχων μειώθηκε. Αντιθέτως, για τις αγοραζόμενες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο βρέθηκε ότι το γεγονός της ανακοίνωσης της εξαγοράς/συγχώνευσης επηρέασε τον πλούτο των μετόχων θετικά. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης με αντίστοιχες που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο τέσσερα. Με το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζονται όσα αναλύθηκαν και εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, με σκοπό να προσδώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα στο υπό εξέταση θέμα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών, Η εργασία ολοκληρώνεται με παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και με το Παράρτημα όπου μπορεί κανείς να βρει όλες τις εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στα επιμέρους δείγματα με την ημερομηνία που ανακοινώθηκε στον ημερήσιο τύπο η συμμετοχή τους σε κάποια συγχώνευση ή εξαγορά.el
dc.format.extent110el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυγχωνεύσεις - εξαγορές, η επίδραση στον πλούτο των μετοχώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)el
dc.subject.keywordΟικονομικές κρίσειςel
dc.subject.keywordΣυγχωνεύσεις – εξαγορέςel
dc.subject.keywordΜετοχέςel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΕπιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΑνάλυση επιχειρηματικών γεγονότωνel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»