Show simple item record

Αποτίμηση δικαιωμάτων επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσομοίωσης Monte-Carlo

dc.contributor.advisorΜπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΓκόρος, Ηλίας Ν.
dc.date.accessioned2017-02-01T16:57:58Z
dc.date.available2017-02-01T16:57:58Z
dc.date.issued2016-07
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9392
dc.description.abstractΤα δικαιώματα επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στην αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ίσως λόγω της πολυπλοκότητας τους αν και στην πράξη χρησιμοποιούνται και αποτιμώνται συνήθως ως μονοδιάστατα δικαιώματα όπως στην περίπτωση των δικαιωμάτων επί χρηματιστηριακών δεικτών. Η τελική αξία τους διαμορφώνεται από δύο ή και περισσότερα στοιχεία συσχετισμένα μεταξύ τους. Τα πολλαπλά δικαιώματα παλαιότερα ήταν δύσκολο να αποτιμηθούν όμως η σημερινή υπολογιστική ισχύς καθιστά εφικτή την αποτίμηση αυτών μέσω αλγορίθμων προσομοίωσης. Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αλγόριθμους αποτίμησης κυρίως δικαιωμάτων επί πολλαπλών υποκείμενων τίτλων-περιουσιακών στοιχείων ευρωπαϊκού τύπου. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο κάνοντας μια εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις αγορές αυτών και έννοιες όπως η αντιστάθμιση κινδύνου, θα αναφερθούμε στα είδη των δικαιωμάτων, τα εξωτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα προαίρεσης επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων που είναι το κύριο θέμα της εργασίας καθώς και σε εξωτικά δικαιώματα προαίρεσης επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο θεωρητικό υπόβαθρο αποτίμησης δικαιωμάτων αναφερόμενοι στη «δίκαιη» τιμή ενός συμβολαίου στην θεωρία εξισορροπητικής κερδοσκοπίας και κυρίως επικεντρωνόμαστε σε στοχαστικές ανελίξεις όπως η κίνηση Brown και η γεωμετρική κίνηση Brown μίας και πολλαπλών διαστάσεων καθώς και στο μοντέλο Black&Scholes. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε μεθόδους αποτίμησης απλών και εξωτικών μονοδιάστατων δικαιωμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο εφαρμόζουμε την θεωρία και αναλυτικά αποτιμούμε πολλαπλούς τίτλους και δικαιώματα επί πολλαπλών τίτλων όπως Basket, Exchange, Quanto και Extreme, μέσω μεθόδων προσομοίωσης Monte Carlo. Αναφερόμαστε στην χρησιμότητα αυτού τους είδους των δικαιωμάτων και παραθέτουμε γραφήματα τα οποία μας οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφερόμαστε και αποτιμούμε μέσω αλγορίθμων προσομοίωσης εξωτικά δικαιώματα επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων-υποκείμενων τίτλων. Τέλος στο παράρτημα της εργασίας αναφερόμαστε στη μέθοδο Monte Carlo, στην παραγωγή «τυχαίων» αριθμών και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο να παράγουμε τυχαίους αριθμούς στην μονοδιάστατη αλλά κυρίως και τυχαία διανύσματα στην πολυδιάστατη κανονική κατανομή. Στην εργασία αυτή, για την υλοποίηση των αλγορίθμων αποτίμησης χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο Wolfram Mathematica 10.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑποτίμηση δικαιωμάτων επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσομοίωσης Monte-Carloel
dc.title.alternativePricing multi-asset options using Monte-Carlo simulationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe multi asset options is a rather recent tool in the finance derivatives market. These options are not so widely used as the vanilla ones, mainly due to their complexity. In practice they are usually considered as single options, e.g. when the underlying asset is a stock market index. The main characteristic of these derivatives is that their final value is dependent on two or more assets that are related to each other. The increasing power of modern computing systems enable us to approximate with satisfactory accuracy the fair value of any multi-asset option (with predefined exercise date) using simulation techniques. The main purpose of this master thesis is to present and implement appropriate simulation algorithms for estimating the price of European style multi assets options. In the first chapter, we make a brief discussion regarding derivatives, derivatives markets and also concepts such as hedging, and we refer to different types of multi asset options which are the main subject of this thesis. In the second chapter we briefly discuss the theoretical background of option pricing. A reference will be made to the “fair” value of a contract, and to arbitrage pricing. The main focus will be on the stochastic processes of one-dimensional and multi-dimensional Brownian motion and Geometric Brownian motion, as well as the Black&Scholes model. In the third chapter we present pricing methods for single vanilla options and exotic options using the Monte Carlo method. In the fourth chapter we present and implement simulation algorithms in order to approximate the fair price of Basket, Exchange, Quanto and Extreme options. The practical use of these type of options is discussed and certain graphs that may lead us to useful conclusions are illustrated. Finally, the fifth chapter deals with path dependent multi asset options such as Barrier, Extreme and Asian basket options. In the Appendix of this thesis, we refer in general to the Monte Carlo method, to the generation of “random” numbers and the methods used to produce “random” numbers from the multi-dimensional normal distribution. The Wolfram Mathematica 10 software package is used in all computations.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordMonte Carlo simulationel
dc.subject.keywordΑλγόριθμοιel
dc.subject.keywordΠαράγωγα (Χρηματοοικονομική)el
dc.subject.keywordΑποτίμησηel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»