Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργακέλλος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΠαιδάκη, Σοφία Κ.
dc.date.accessioned2015-09-16T08:52:10Z
dc.date.available2015-09-16T08:52:10Z
dc.date.issued2007-11
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7572
dc.description.abstractΗ ίδρυση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ξηρών καρπών αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης σκοπιμότητας, Η ίδρυση μονάδας παραγωγής και εμπορίας ξηρών καρπών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη ΒΙ.ΠE Καβάλας, σε οικόπεδο 25.000τ.μ. αποτελεί υλοποίηση των στόχων των μετόχων της εταιρίας «NUTS Α.Ε.». Το κόστος δημιουργίας της μονάδας ανέρχεται σε € 5.500.000. Το κόστος για το οποίο πρόκειται να επιχορηγηθεί η μονάδα υπολογίζεται στο 50% του συνολικού κόστους επένδυσης. Η εταιρία, μετά τη σύσταση της πρόκειται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να ζητήσει επιχορήγηση για το κόστος δημιουργίας της συγκεκριμένης μονάδας. Η βασική ιδέα της δημιουργίας της συγκεκριμένης μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών καρπών ξεκίνησε από τον βασικό μέτοχο της υπό ίδρυση μονάδας, από τον κύριο Κουτρουμπάκη Κωνσταντίνο. Πρόκειται για δημιουργία οικογενειακής επιχείρησης στην οποία θα συνεισφέρουν και τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτρουμπάκη. Η συγκεκριμένη ιδέα στηρίχτηκε στην δυνατότητα κατάκτησης περίπου 4% της συνολικής πίτας της αγοράς που αναφέρεται στην παραγωγή και εμπορία ξηρών καρπών. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας θα ανέρχεται σε 1.500.000 κιλά ξηρών καρπών, Η συγκεκριμένη ποσότητα αποτελεί, σχετικά με το σύνολο της παραγόμενης και πωλούμενης ποσότητας ξηρών καρπών, σχετικά μικρό μερίδιο αγοράς. Φυσικά, το συγκεκριμένο μερίδιο αγοράς, μπορεί να χαρακτηριστεί μικρό αλλά παράλληλα επαρκές ώστε να διατηρήσει τη βιωσιμότητα της εξεταζόμενης μονάδας. Στη μελέτη σκοπιμότητας παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και εμπορίας ξηρών καρπών. Γίνεται παρουσίαση της προτεινόμενης κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, του προβλεπόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού και το διάγραμμα ροής μέσοι του οποίου θα ολοκληρώνεται η παραγωγική διαδικασία της μονάδας. Παρουσιάζονται οι πρώτες ύλες ΚΑΙ τα βοηθητικά υλικά, ποσοτικά στοιχεία καθώς και στοιχεία κόστους τα οποία συνδυαζόμενα με λοιπά στοιχεία κόστους οδηγούν στη διαμόρφωση του κόστους πωληθέντων της μονάδας. Επίσης, καταλήγει στην παρουσίαση των προβλεπόμενων Ισολογισμών, Λογαριασμών Εκμετάλλευσης. Ταμειακών Ροών και στον υπολογισμό του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης. Οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν κάνει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να εξασφαλίσουν συνεργασίες με κατασκευαστική εταιρία η οποία πρόκειται να αναλάβει την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία των ειδικών και λοιπών εγκαταστάσεων. Έχουν έρθει σε επαφή με εταιρίες οι οποίοι θα αναλάβουν την προμήθεια της μονάδας με πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας. Υπάρχει συγκεκριμένη αγορά στόχος και οι ιθύνοντες έχουν ενημερώσει τους βασικούς και πιθανούς δυνητικούς πελάτες της εταιρίας για τη μονάδα που πρόκειται να δημιουργηθεί. Έχει γίνει η κατάλληλη έρευνα και επαφή με εταιρίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ώστε να είναι σε θέση να στρατολογήσουν τα κατάλληλα άτομα που θα στελεχώσουν την εταιρία κατά την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. Τέλος, έχουν αναθέσει την συγγραφή της μελέτης σκοπιμότητας σε έμπειρους επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάζουν όλες τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν τα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της μονάδας αλλά και για την εφικτότερη δημιουργία της.el
dc.format.extent140el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΞηρών καρπών, Βιομηχανία -- Ελλάδαel
dc.subjectΔιοίκηση και οργάνωσηel
dc.subjectManagementel
dc.titleΜελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών καρπώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.identifier.call634.5 ΠΑΙel
dc.contributor.masterMBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»