Show simple item record

dc.contributor.advisorΔεμέστιχας, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΣαρσεμπάγιεβα, Αικατερίνη Δ.
dc.date.accessioned2012-09-24T08:13:16Z
dc.date.available2012-09-24T08:13:16Z
dc.date.issued2012-09-24T08:13:16Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4956
dc.description.abstractΑρκετές προσπάθειες και έρευνες έφεραν στο προσκήνιο αλγορίθμους και συστήματα τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν σε τοπικό ή καθολικό επίπεδο σημαντικά ζητήματα, χρησιμοποιώντας τεχνικές ρύθμισης της κίνησης, αστυνόμευσης των χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούνται, δέσμευσης ζεύξεων ή ολόκληρων μονοπατιών και άλλα. Ωστόσο, ενόσω ένα τμήμα της επιστημονικής κοινότητας ερευνούσε και εφεύρισκε τέτοιες πρακτικές δημιουργώντας τεχνολογίες όπως οι IntServ και DiffSevr, ένα άλλο σχεδίασε και ανέπτυξε μία νέα μορφή δικτύων η οποία συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των ATM και του FrameRelay : To MPLS. Όντας υβριδικό δίκτυο Μεταγωγής Ετικετών Πολλαπλών Πρωτοκόλλων και προσφέροντας πρόσφορο έδαφος για τεχνολογίες από - άκρο - εις - άκρο διαχείρισης κίνησης και πόρων, το MPLS γρήγορα συγκέντρωσε το επιστημονικό ενδιαφέρον και συνέβαλλε στην προτυποποίηση και την έρευνα καινοτόμων και κλιμακούμενων μεθόδων στο πεδίο του Traffic Engineering, όπως ο ρητός προσδιορισμός μονοπατιών, τα επίπεδα προτεραιότητας, η τοπική και καθολική προστασία ζεύξεων και άλλα. Παράλληλα, όντας ακόμη ανοιχτό σε προτάσεις και προτυποποιήσεις, έφερε στο προσκήνιο αρκετούς νέους αλγορίθμους Κατανομής Κίνησης και Πόρων, τόσο δυναμικούς όσο και offline πληρώντας μία ή περισσότερες προδιαγραφές του MPLS - TE. Συνεχίζοντας το έργο των ερευνητών, στην προκείμενη μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένας νέος αλγόριθμος κατανομής Κίνησης και Πόρων σε MPLS δίκτυα του Future Internet, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψιν όλες τις απαιτήσεις του MPLS - TE και κατανέμει σε offline λειτουργία τα σύνολα των ροών εντός του δικτύου με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπημένη δρομολόγηση των τελευταίων και η μεγιστοποίηση της ροής.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΠαγκόσμιος Ιστός (WWW) -- Τεχνολογικές καινοτομίες
dc.subjectΔιαδίκτυο (Internet)
dc.subjectΑλγόριθμοι
dc.subjectΤεχνολογία -- Ανάπτυξη
dc.titleΜελέτη και ανάπτυξη αλγορίθμων διαχείρισης πόρων δικτύων κορμού σε περιβάλλοντα Future Internet
dc.typeMaster Thesis
dc.identifier.call004.678 ΣΑΡ
dc.description.abstractENNumerous efforts have brought into focus algorithms and systems that try to solve, in a local or global manner, important issues using techniques to regulate traffic, police the requirements that must be met, bind links or routes and more. However, while some part of the scientific community was investigating and inventing such practices by creating technologies such as the IntServ and the DiffServ, another part designed and developed a new type of networks that combines the best features of the ATM and Frame Relay: The MPLS. Being a multiprotocol label switching hybrid network and giving the means to facilitate technologies for end – to – end traffic and resources management, MPLS quickly attracted the scientific interest and contributed to the research and standardization of innovative and scalable methods in the field of Traffic Engineering, such as the explicit routing, the priority levels, the local or global links protection and more. Moreover, begin still open to suggestions and prototyping, MPLS has brought to light several new algorithms for Traffic and Resource Distribution that work not only in a dynamic but also in an offline way, while meeting one or more of the MPLS – TE requirements. Continuing the effort of the previous researchers, this postgraduate diploma thesis designs and develops a new Traffic and Resource Distribution algorithm for MPLS networks in the Future Internet, which takes into account all the requirements of the MPLS –TE and distributes in an offline mode the sets of flows within a network in such a way as to achive both the balanced routing and the flow maximization.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»