Show simple item record

Έρευνα και υλοποίηση μιας εφαρμογής οικιακής ασφάλειας βασισμένης στο Διαδίκτυο των πραγμάτων για την τρίτη ηλικία με κατασκευή LoRa node για την αποστολή δεδομένων μέσω του ανοιχτού LoRaWAN δικτύου The Things Network (TTN)

dc.contributor.advisorΔουληγέρης, Χρήστος
dc.contributor.authorΣασματζόγλου, Παναγιώτα
dc.date.accessioned2024-02-28T07:00:20Z
dc.date.available2024-02-28T07:00:20Z
dc.date.issued2023-11
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16219
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3641
dc.description.abstractΗ τεχνολογία έχει υπάρξει αρωγός σε διάφορα θέματα της ανθρωπότητας, κάποιες φορές δρώντας πυροσβεστικά, είτε παρέχοντας τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για την επίλυση ενός προβλήματος, είτε συμβάλλοντας στην πρόληψή του με την παρακολούθηση διάφορων χρήσιμων δεικτών και δεδομένων. Είναι αρκετά σημαντικό να μπορούν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, επιπέδου μόρφωσης, φυλής, οικονομικής κατάστασης και άλλων παραγόντων να επωφελούνται από εφαρμογές οι οποίες τους βοηθούν στην καθημερινότητά τους, προσφέροντάς τους ένα επίπεδο ζωής που αξίζει να διασφαλίζεται για τους πάντες. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή, έχει ως στόχο να βοηθήσει ανθρώπους προχωρημένης, κυρίως αλλά όχι απαραίτητα, ηλικίας ως προς τις συνθήκες ασφάλειας του σπιτιού τους ή του χώρου διαμονής τους. Μετά από μελέτη, ορίστηκαν κάποια κριτήρια που βοηθούν στην πρόληψη διαφόρων συμβάντων που μπορούν να συμβούν μέσα σε μια οικία και αυτά μετέπειτα μεταφράστηκαν στην υλοποίηση μιας LoRa συσκευής. Η συγκεκριμένη IoT συσκευή, λαμβάνει μετρήσεις από τους συνδεδεμένους με αυτήν αισθητήρες και αποστέλλει τα δεδομένα σε μορφή ραδιοκυμάτων, στο crowdsourcing ανοιχτό δίκτυο που ονομάζεται The Things Network. Τέλος, η HTTP εφαρμογή παρακολούθησης ασφάλειας σπιτιού, σχεδιασμένη πάνω στην πλατφόρμα του Node-RED, διαβάζει και προβάλλει τα δεδομένα που αποστέλλονται κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου MQTT, ενώ παράλληλα τα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων της εφαρμογής.el
dc.format.extent98el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΈρευνα και υλοποίηση μιας εφαρμογής οικιακής ασφάλειας βασισμένης στο Διαδίκτυο των πραγμάτων για την τρίτη ηλικία με κατασκευή LoRa node για την αποστολή δεδομένων μέσω του ανοιχτού LoRaWAN δικτύου The Things Network (TTN)el
dc.title.alternativeResearch and implementation on ΙοΤ Ηome Safety application for the elderly by utilizing LoRa node for data transfer through the open LoRaWAN network of The Things Network (TTN)el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENTechnology has played a vast role in helping on various issues of humanity, for acting as a role of firefighter either by providing the actions that need to be taken in order a problem to be solved, or by preventing it by monitoring various useful indicators and data. It is quite important that all people, regardless of age group, level of education, race, financial status and other factors can benefit from applications that help them in their everyday lives, offering them a standard of living that should be ensured for everyone. The application that was implemented in this thesis aims to help people of advanced, mainly but not necessarily, age in terms of the security conditions of their home or living space. After a thorough research, some criteria were set for helping to prevent various incidents that may occur in a home, which these were later interpreted into the implementation of a LoRa device. This IoT device collects measurements from its connected sensors and sends their data in the form of radio waves to the open crowdsourcing network called The Things Network. Finally, the home safety monitoring HTTP application, designed on the Node-RED platform, reads and displays the data sent by the LoRa node using the MQTT protocol, while it, in parallel, stores in the database designed into the project work.el
dc.contributor.masterΨηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίεςel
dc.subject.keywordLoRael
dc.subject.keywordThe Things Networkel
dc.subject.keywordIoT συσκευήel
dc.subject.keywordΕφαρμογή παρακολούθησης ασφάλειας σπιτιούel
dc.subject.keywordNode-REDel
dc.subject.keywordIoT deviceel
dc.subject.keywordΗοme safety monitoring applicationel
dc.date.defense2023-11-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»