Show simple item record

dc.contributor.advisorΜαρκέλλου, Μαρίνα
dc.contributor.authorΠατήρη, Γεωργία
dc.date.accessioned2024-01-17T11:46:21Z
dc.date.available2024-01-17T11:46:21Z
dc.date.issued2023-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16127
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3549
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα της συμβατότητας και εν γένει των νομικών προκλήσεων που θα εγείρει το Metaverse σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα, τον ΓΚΠΔ. Η σχετική ανάλυση παρατίθεται σε δύο κεφάλαια. Στο Α’ κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του Metaverse, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά του και οι επιμέρους τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση και την ουσιαστική λειτουργία του, αλλά και τα ανταγωνιστικά οράματα που έχουν επικρατήσει ως προς τη δομή και το μοντέλο διακυβέρνησής του. Επιπλέον, γίνεται μνεία στο ετερόκλητο επενδυτικό κοινό που έχει συγκεντρώσει και δίνεται έμφαση στους κυρίαρχους τομείς που αναμένεται αυτό να ενισχύσει και αναδιαμορφώσει. Το κεφάλαιο κλείνει με την περιγραφή της ατζέντας της ΕΕ για το Metaverse και τους λόγους για τους οποίους η παρούσα εργασία εστιάζει στη σχέση των ιδιωτικών πλατφορμών αυτού με το ενωσιακό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίνοντας έτσι τη σκυτάλη στο Β’ κεφάλαιο. Μια σύντομη αναφορά στη θεμελίωση του δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα και την πρόσφατη θέσπιση του ΓΚΠΔ από την ΕΕ, υπό το φως των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, εγκαινιάζει το Β’ κεφάλαιο. Ακολουθεί η διερεύνηση της ουσιαστικής και εδαφικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ στο Metaverse. Περαιτέρω, εξετάζονται ενδελεχώς τα κύρια ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που θα ανακύψουν λόγω της επικράτησης του τελευταίου στην ενωσιακή αγορά και προτείνονται λύσεις για το μετριασμό τους. Στο επίκεντρο των νομικών προκλήσεων τοποθετείται, μεταξύ άλλων, η μαζική επεξεργασία βιομετρικών και λοιπών προσωπικών δεδομένων που θα αντλούνται από τις ειδικές συσκευές εμβύθισης στο Metaverse, η δυσχέρεια σαφούς καθορισμού των υπόχρεων μερών, διαφανούς ενημέρωσης, λήψης της συναίνεσης των χρηστών και εξασφάλισης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων τους υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, οι ολέθριες συνέπειες της συμπεριφορικής διαφήμισης και της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων στη δυστοπική εκδοχή του Metaverse, η ανάγκη διασφάλισης της φορητότητας και της συνεχούς διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ για τη διαλειτουργικότητα του εικονικού κόσμου, η διακύβευση της ασφάλειας αυτών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και τέλος, η αντίρροπη σχέση μεταξύ ΓΚΠΔ και Blockchain, ως τεχνολογίας στην οποία θα στηριχθεί, λιγότερο ή περισσότερο, η λειτουργία του Metaverse.el
dc.format.extent124el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleMetaverse και προστασία προσωπικών δεδομένων : συμβατότητα και νομικές προκλήσεις υπό το φως του ΓΚΠΔel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe present master's thesis focuses on the issue of compatibility and, in general, the legal challenges that the Metaverse will raise in relation to EU data protection law, specifically the GDPR. The relevant analysis is presented in two chapters. Chapter A provides an introduction to the concept of the Metaverse, analyzes its basic characteristics, the specific technologies that will enable its implementation and effective functioning, as well as the competing visions that have prevailed regarding its structure and governance model. Additionally, reference is made to the diverse investment community it has attracted and emphasis is placed on the dominant sectors that are expected to be strengthened and reshaped by it. The chapter concludes with a description of the EU's agenda for the Metaverse and the reasons why this thesis focuses on the relationship of its private platforms with EU data protection law, thus setting the stage for Chapter B. Chapter B begins with a concise reference to the foundation of the right to personal data and the recent establishment of the GDPR by the EU, in the light of new technological advancements. It then explores the substantive and territorial application of the GDPR in the Metaverse. Furthermore, it thoroughly examines the main data protection issues that will arise due to the latter’s prevalence in the EU market and proposes solutions for their mitigation. Among the legal challenges, particular emphasis is laid upon the mass processing of biometric and other personal data extracted by specialized immersive devices in the Metaverse, the difficulty of clearly identifying the liable parties, ensuring transparent information, obtaining user consent and guaranteeing the lawfulness of the processing of their data under the current legislative framework, the detrimental consequences of behavioral advertising and algorithmic decision-making in the dystopian version of the Metaverse, the need to ensure portability and continuous transfer of personal data outside the EU for the interoperability of the virtual world, the jeopardization of their security by internal and external threats, and finally, the intricate relationship between the GDPR and Blockchain as the technology on which the operation of the Metaverse will rely, to a greater or lesser extent.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)el
dc.subject.keywordMetaverseel
dc.subject.keywordΓενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)el
dc.subject.keywordΆβαταρel
dc.subject.keywordΕιδικές συσκευές εμβύθισηςel
dc.subject.keywordPhygital worldel
dc.subject.keywordDataficationel
dc.subject.keywordΤεχνητή νοημοσύνηel
dc.subject.keywordXRel
dc.subject.keywordBlockchainel
dc.subject.keywordΒιομετρική ψυχογραφίαel
dc.subject.keywordΠροστασία προσωπικών δεδομένωνel
dc.date.defense2023-12-19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»