Show simple item record

Νομική & κοινωνική προσέγγιση της παραστατικής τέχνης του χορού στο αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον

dc.contributor.advisorΜαρκέλλου, Μαρίνα
dc.contributor.authorΔεληγιαννίδου, Μυρσίνη
dc.date.accessioned2024-01-08T09:46:46Z
dc.date.available2024-01-08T09:46:46Z
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16116
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3538
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσω νομικής και κοινωνικής προσέγγισης, η μελέτη της παραστατικής τέχνης του χορού, τόσο σε αναλογικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον. Αρχικά, ο χορός περιγράφεται ως μορφή παραστατικής τέχνης αλλά και ως κοινωνική πράξη. Από το απώτατο παρελθόν ως σήμερα, η τέχνη αυτή αποτελεί το οπτικό αποτύπωμα της μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος εκφράζουν νοήματα, ιδέες, προθέσεις, ένστικτα, συναισθήματα. Ως τέχνη, ο χορός, αποτελεί μέρος κάθε πολιτισμού και, ταυτόχρονα, μια πηγή παραβίασης των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Γι’ αυτό, στη συνέχεια, εξετάζεται η έννοια του χορογραφικού έργου και τα δικαιώματα του δημιουργού χορογραφίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και το πλαίσιο έννομης προστασίας αυτών. Οι δυσκολίες που υπήρχαν λόγω εγγενών χαρακτηριστικών αυτής της μορφής παραστατικής τέχνης, ξεπεράστηκαν κατά τον 20ο αιώνα, πρώτα με την ανάπτυξη της σημειογραφίας του χορού, και έπειτα με την ανάδυση των νέων τεχνολογιών καταγραφής και μετάδοσης χορών, οι οποίες με την σειρά τους αποτέλεσαν πηγή νέων προκλήσεων και διαφωνιών, ιδίως τα τελευταία χρόνια με την συγχώνευση του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, η οικειοποίηση χορογραφικών βημάτων έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ, θολώνοντας τα όρια μεταξύ έμπνευσης και παράνομης οικειοποίησης. Ακόμη κι όταν το ρόλο του διαδικτύου θα επιτελεί το metaverse, το οποίο αποτελεί στον πυρήνα του μία τεχνολογία με κοινωνικό ρόλο, καθώς διευκολύνει την ανθρώπινη σύνδεση και την αυτοέκφραση, η παραστατική τέχνη του χορού θα υπάρχει κι εκεί. Μέσα από μία απόπειρα χαρτογράφησης του metaverse, προσεγγίζεται το ζήτημα της δημιουργίας χορογραφικού έργου, παρουσιάζονται ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τα δικαιώματα του δημιουργού – χορογράφου, εξετάζεται η έννοια των avatars καθώς και η δυνατότητα παροχής δικαιωμάτων σε αυτά. Τέλος, ερευνάται εάν οι ισχύοντες κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να εφαρμοστούν στο metaverse ή εάν υφίσταται ανάγκη θέσπισης ενός κανονιστικού συστήματος αποκλειστικά για το συγκεκριμένο τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον.el
dc.format.extent87el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΝομική & κοινωνική προσέγγιση της παραστατικής τέχνης του χορού στο αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλονel
dc.title.alternativeLegal and social approach to the performing art of dance in the analogue and digital worldel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThis paper attempts, through a legal and social approach, to study the performing art of dance, both in an analogue and digital environment. Initially, dance is described as a form of performing art but also as a social act. From the distant past to the present, this art is the visual imprint of non-verbal communication between people, who use body language to express meanings, ideas, intentions, instincts, and emotions. As an art, dance is part of every culture while, at the same time, a source of violation of intellectual property rights. Hence, subsequently, in the following, the concept of a choreographic work and the rights of the choreographer in intellectual property law, as well as the framework of their legal protection are examined. The difficulties that existed due to inherent characteristics of this form of performing art were overcome in the 20th century, first with the development of dance notation, and then with the emergence of new technologies for recording and broadcasting dances, which in turn have been a source of new challenges and controversies, especially in recent years with the merging of the real and digital worlds. In this context, the appropriation of choreographic steps has become easier than ever, blurring the boundaries between inspiration and illegal appropriation. Even as the use of the internet will be replaced by the metaverse, which is at its core a technology with a social role, as it facilitates human connection and self-expression, the performative art of dance will still exist there. Through an attempt to map the metaverse, the issue of creating a choreographic work is addressed, questions that arise in relation to the rights of the creator-choreographer are presented, the concept of avatars is analysed, as well as the possibility of granting rights to them. Finally, the present essay examines whether the current copyright rules can be applied to the metaverse or whether there is a need to establish a regulatory system exclusively for this particular 3D virtual environment.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)el
dc.subject.keywordΧορόςel
dc.subject.keywordΠνευματική ιδιοκτησίαel
dc.subject.keywordΝέες τεχνολογίεςel
dc.subject.keywordΤεχνητή νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΜετασύμπανel
dc.subject.keywordΆβαταρel
dc.subject.keywordΧορογραφίαel
dc.subject.keywordΕικονική πραγματικότηταel
dc.subject.keywordDanceel
dc.subject.keywordArtificial intelligenceel
dc.subject.keywordMetaverseel
dc.subject.keywordAvatarel
dc.subject.keywordIntellectual propertyel
dc.subject.keywordChoreographyel
dc.subject.keywordArtel
dc.subject.keywordΤέχνηel
dc.subject.keywordNFTel
dc.subject.keywordNon fungible tokenel
dc.subject.keywordΧορογραφικό έργοel
dc.subject.keywordΠαραστατική τέχνηel
dc.subject.keywordPerformance art‎el
dc.date.defense2023


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»