Show simple item record

Αναγνώριση της αγγλικής νοηματικής γλώσσας σε βίντεο με χρήση Συνελικτικών Αναδρομικών Δικτύων

dc.contributor.advisorΣωτηρόπουλος, Διονύσιος
dc.contributor.advisorSotiropoulos, Dionisios
dc.contributor.authorTodi, Martha
dc.contributor.authorΤόδη, Μάρθα
dc.date.accessioned2023-02-28T07:25:26Z
dc.date.available2023-02-28T07:25:26Z
dc.date.issued2022-12
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15177
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2599
dc.description.abstractΤα άτομα με προβλήματα ακοής χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα (ΝΓ) ως κύρια επικοινωνία. Αυτή η γλώσσα περιέχει κυρίως συνδυασμούς χαρακτηριστικών κινήσεων των χεριών και των εκφράσεων του προσώπου για τον ορισμό των λέξεων και των προτάσεων. Η σχέση μεταξύ της σημασίας μιας πρότασης και των συγκεκριμένων λέξεων είναι -σε ορισμένες περιπτώσεις- περίπλοκη και δυσνόητη, με αποτέλεσμα η εκμάθησή της να μην είναι εύκολη για τους περισσότερους. Τα μαθήματα Νοηματικής γίνονται σε περιορισμένα ινστιτουτα μεγάλων αστικών κέντρων μόνο ,ενώ δεν διδάσκονται σε κανένα δημόσιο σχολείο. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι τα άτομα με δυσκολίες όρασης δεν έχουν κανέναν τρόπο να επικοινωνήσουν απευθείας με τους κωφους ανθρώπους. Αυτοι ειναι πολυ βασικοι λόγοι που δημιουργουν την αναγκη μιας αυτοματοποιημένης μετάφρασης της Νοηματικης Γλωσσας σε γραπτές λέξεις και προτάσεις . Η διαδικασία για να επιτευχθεί αυτό μπορεί να γίνει από την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση και αυτή τη στιγμή η ερευνητική κοινότητα αντιμετωπίζει δυσκολίες, λόγω της έλλειψης μεγάλων συνόλων δεδομένων καθώς και των διαφορών από γλώσσα σε γλώσσα. Ως εκ τούτου, η ανάγκη να συμβάλουμε στην άμεση επικοινωνία της κοινότητας των κωφών είναι μεγάλη και οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν μεθόδους και τρόπους για να την καθιερώσουν. Ένα από τα πρώτα ζητήματα είναι η αναγνώριση κίνησης ενός ανθρώπου χρησιμοποιεί ΝΓ από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα άλλο ζητούμενο είναι η αντιστοιχία των κινήσεων των χεριών με τη λέξη. Ο κύριος τρόπος είναι να εκπαιδεύσουμε Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και να βελτιώνουμε συνεχώς κάθε πρόβλημα που συναντάμε. Επομένως, η χρήση πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων και η δοκιμή των συμπερασμάτων είναι μεγάλης σημασίας. Αυτή η εργασία προσπαθεί να επιτύχει έναν μικρό στόχο σε αυτό το μεγάλο όραμα και να βοηθήσει άλλους ερευνητές να μεταφράσουν τη ΝΓ σε άλλες γλώσσες, με τη βοήθεια ταξινόμησης εικόνων και μοντέλων βαθιάς ακολουθίας.el
dc.format.extent48el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΑναγνώριση της αγγλικής νοηματικής γλώσσας σε βίντεο με χρήση Συνελικτικών Αναδρομικών Δικτύωνel
dc.title.alternativeEnglish sign language recognition through the utilisation of Convolutional Recurrent Neural Networksel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENHearing-impaired people are using Sign Language (SL) as their main communication. This language contains mostly the combined features of hand motions and facial expressions to define the words and the sentences. The relationship between the meaning of a sentence and the specific words is - in some cases - complex and difficult to understand, as a result of which learning it is not easy for most people. Sign language courses are held in limited institutes in large urban centers only, while they are not taught in any public school. Also, it should be mentioned that visually impaired people have no way to communicate directly with deaf people. These are very basic reasons that create the need for an automated translation of Sign Language into written words and sentences. The process to achieve that can be made from AI and machine learning and right now the research community finds difficulties, because of the lack of large datasets and the differences of each language. Therefore, the need to help deaf community in their communications is big and engineers are trying to find methods and ways to establish it. One of the first issues is the motion recognition of a human that communicate in SL by the machine. Another issue is to match the hands motions with the word. The main way is by training Artificial Neural Networks and improving continuously every matter that come across. So, using a lot of different approaches and testing the conclusions is crucial. This thesis is trying to reach a small goal in this big vision and help other researcher to translate SL in other languages, with the help of image classification and Deep Sequence Models.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνηςel
dc.subject.keywordConvolutional Recurrent Neural Networksel
dc.subject.keywordESL recognitionel
dc.date.defense2022-12-21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»