Show simple item record

dc.contributor.advisorΜαρκέλλου, Μαρίνα
dc.contributor.authorΠαπαγιάννη, Χαραλαμπία
dc.date.accessioned2022-11-21T12:24:39Z
dc.date.available2022-11-21T12:24:39Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14827
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2249
dc.description.abstractΗ τεχνολογική καινοτομία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με ταχύ ρυθμό, με την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται είναι πώς μπορεί να επιτευχθεί η προστασία των προϊόντων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης με την διανοητική ιδιοκτησία. Κύρια προβλήματα που προκύπτουν με την χορήγηση πνευματικών δικαιωμάτων στα έργα που προκύπτουν από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι η έννοια της ‘’πρωτοτυπίας’’ και του ‘’δημιουργού’’. Επιπλέον, στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης η Οδηγία 96/9/ΕΟΚ προστατεύει την βάση δεδομένων υπό το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και με ένα sui generis δικαίωμα, με αποτέλεσμα την εμπλοκή πολλών προσώπων για την χορήγηση πνευματικών δικαιωμάτων στα συστήματα αυτά. Περαιτέρω, εξετάζεται η προστασία που λαμβάνουν τα προϊόντα της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης υπό το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο είναι ένα από τα δύο υποσύνολα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, αναλύεται διεξοδικά η προστασία των προϊόντων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η προστασία του λογισμικού ως εφεύρεση. Ένας άλλος τρόπος προστασίας των προϊόντων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης είναι με τα εμπορικά μυστικά, ενώ παράλληλα γίνεται μια συγκριτική επισκόπηση για την εύρεση της καταλληλότερης μεθόδου προστασίας ανάμεσα στο θεσμό των εμπορικών μυστικών και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η προστασία των προϊόντων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα προϋποθέτει μια εξειδικευμένη και σκόπιμη ενέργεια, ενώ ζητήματα με τον ακριβό προσδιορισμό του δικαιούχου προκύπτουν με την εισαγωγή πληθώρων αιτημάτων και δεδομένων από τους χρήστες στα συστήματα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Επιπλέον, περιγράφεται η προστασία των προϊόντων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης με τα υποδείγματα χρησιμότητας και το δίκαιο του σήματος. H προστασία του σήματος, οδηγεί στην ταυτοποίηση των προϊόντων της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιπρόσθετα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον τρόπο που επηρεάζει η χρήση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τα σήματα κατά την επιλογή των προϊόντων και διαθέτει ανάμνηση σε υψηλό επίπεδο. Τέλος, υποστηρίζεται η υπαγωγή των προϊόντων της τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο τομέα με ενδεχόμενο την μείωση του κινήτρου των ιδιωτικών εταιριών να επενδύσουν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.el
dc.format.extent69el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΤεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίαςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENTechnological innovation is developing rapidly in recent years, with artificial intelligence playing an important role in the automation of processes, without the need of human intervention. The key questions that arise are how to achieve the protection of Al-generated creations with intellectual property framework. The main problems that occur with granting copyright to Al-generated creations are the concept of ‘’originality’’ and ‘’author’’. Ιn addition, in artificial intelligence systems, the Directive 96/9/EC protects the database under copyright law and a sui generis right, resulting in the involvement of many persons in the granting of copyright in these systems. Furthermore, the protection of Al-generated creations under Industrial property, which is one of two subsets of intellectual property is examined. In particular, the protection of Al-generated creations with patents and the patent protection of software is analyzed in detail. Αnother way to protect Al-generated creations is with trade secrets, whilst a comparative overview is made in order to find the most appropriate method of protection between trade secrets and patents. The protection of Al-generated creations with designs presuppose a specialized and deliberate action, while issues with the precise identification of the beneficiary arise from the introduction of numerous requests and data from users into the systems that are available to the public. Μοreover, the protection of Al-generated creations with utility models and trademark law is described. Trademark protection leads to the identification of Al-generated creations in a national and european legal framework. Additionally, special reference is made to the way in which the use of artificial intelligence applications affects the e-commerce. Αrtificial intelligence perceives trademarks with a different way when choosing products and has a high level of memory. Το sum up, the inclusion of Al-generated creations in the public domain is supported with the possibility of reducing the incentive for private companies to invest in the development of artificial intelligence.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)el
dc.subject.keywordΔιανοητική ιδιοκτησίαel
dc.subject.keywordΤεχνητή νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΔίκαιο ευρεσιτεχνίαςel
dc.subject.keywordΕμπορικά μυστικάel
dc.subject.keywordΠροστασία βάσης δεδομένωνel
dc.subject.keywordΕμπορικά σήματαel
dc.date.defense2022-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»