Show simple item record

Έρευνα για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19: βαθμός ετοιμότητας εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καταγραφή των απόψεων, των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων τους

dc.contributor.advisorΣάμψων, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚοξάνογλου, Ελισσάβετ
dc.date.accessioned2022-06-16T13:14:34Z
dc.date.available2022-06-16T13:14:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14401
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1824
dc.description.abstractΗ κατάσταση που δημιουργήθηκε από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, υπό την πίεση της επείγουσας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας Covid-19, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στον εκπαιδευτικό χώρο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν μονόδρομος για την εκπαίδευση των μαθητών. Οι προκλήσεις και τα εμπόδια που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, οδήγησαν σε διάφορες έρευνες που είχαν ως κύριο στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που προέκυψαν, έτσι ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι έτοιμη για μια πιθανή παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και καταγράφηκαν τρόποι αντιμετώπισης από διάφορες χώρες. Στη παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις 2 μεγάλες περιόδους που τα σχολεία έμειναν κλειστά, καθώς και ο επηρεασμός της ετοιμότητας από τα δημογραφικά στοιχεία. Επίσης αναζητούνται οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες που διέθεταν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τους έξι τομείς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου DigCompEdu, οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ίδιοι, η σχολική μονάδα στην οποία εργάζονταν αλλά και οι μαθητές τους. Τέλος καταγράφονται οι ανάγκες τους και οι προτεινόμενες βελτιώσεις για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την δια ζώσης εκπαίδευση. Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε χρήση ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου (google forms) και συμμετείχαν 286 εκπαιδευτικοί, καταγράφοντας το βαθμό ετοιμότητας τους, τις ψηφιακές τους δεξιότητες, τις απόψεις τους και την ανάγκη απόκτησης γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων για τις απαιτήσεις της διδασκαλίας εξΑΕ. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε η ανάγκη για εστιασμένη επιμόρφωση όχι τόσο σε ψηφιακά εργαλεία, όσο σε παιδαγωγικά θέματα, στοχεύοντας στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών.el
dc.format.extent148el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΈρευνα για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19: βαθμός ετοιμότητας εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καταγραφή των απόψεων, των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων τουςel
dc.title.alternativeSecondary school teachers' Survey in Greece on the degree of readiness for the implementation of online teaching and learning during the COVID-19 pandemicel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe situation created by the suspension of operations in schools, under harsh conditions for urgent distance teaching due to the Covid-19 pandemic, caused a great disturbance in the educational field. Distance education was a one-way street for the education of students. The challenges and obstacles that teachers had to face, led to various surveys that primarily aimed to highlight the problems that arose so that the educational community would be ready for a possible similar situation in the future. A bibliographic report was made and ways of dealing with it were recorded from different countries. This dissertation studied the degree of readiness of secondary school teachers for distance education during the 2 long periods when schools were closed, as well as the impact of readiness by demographic data. They are also looking for the basic digital skills that teachers had with the six areas of the European DigCompEdu Framework, the challenges they faced, the school unit in which they worked, and their students. Finally, their needs and the proposed improvements for more effective implementation of distance education are recorded, as well as the combination of modern and asynchronous distance education with face-to-face education. For the needs of the survey, an online questionnaire (google forms) was used, and 286 teachers participated, recording their degree of readiness, their digital skills, their views, and the need to acquire knowledge and basic skills for the requirements of distance education. The results of the survey revealed the need for focused training not so much in digital tools but on pedagogical issues, aiming at reducing inequalities among students.el
dc.contributor.masterΗλεκτρονική Μάθησηel
dc.subject.keywordΕξ αποστάσεως εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΔευτεροβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΣύγχρονη, ασύγχρονη εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕπείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλίαel
dc.subject.keywordΒαθμός ετοιμότηταςel
dc.subject.keywordΨηφιακές δεξιότητεςel
dc.subject.keywordΠανδημίαel
dc.subject.keywordCOVID-19el
dc.subject.keywordDistance learningel
dc.subject.keywordSecondary educationel
dc.subject.keywordModern and asynchronous educationel
dc.subject.keywordEmergency Remote Teaching (ERT)el
dc.subject.keywordDegree of readinessel
dc.subject.keywordPandemicel
dc.subject.keywordDigital skillsel
dc.date.defense2022-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»