Show simple item record

Αξιολόγηση τεχνολογιών αυθεντικοποίησης με χρήση σάρωσης προσώπου και ταυτοποιητικού εγγράφου

dc.contributor.advisorΣακκόπουλος, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΚασώτης, Δημήτριος
dc.date.accessioned2022-05-10T10:50:44Z
dc.date.available2022-05-10T10:50:44Z
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14341
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1764
dc.description.abstractΗ επαλήθευση ταυτότητας είναι απαραίτητη σε διάφορες πτυχές τις καθημερινότητας. Για αυτό το λόγο υπάρχει πληθώρα εφαρμογών όπου ενδεικτικά κυμαίνονται από το ξεκλείδωμα της κινητής συσκευής έως την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό λογαριασμό. Εναλλακτικά μπορεί να έχει εφαρμογή στην καταγραφή των χρόνων άφιξης και εξόδου από την εργασία ή τον έλεγχο της πρόσβασης σε περιορισμένη περιοχή. Η δημοφιλέστερη εκδοχή επαλήθευσης ταυτότητας είναι ο έλεγχος ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσιάζει δυσκολίες οι οποίες χάριν παραδείγματος αφορούν σε ξεχασμένο ή κλεμμένο κωδικό πρόσβασης ή πολυπλοκότητα στη διαδικασία που δυσκολεύει τον εκάστοτε χρήστη. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει μια εναλλακτική λύση η οποία έχει εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα τεχνολογίας Android και μπορεί να αποτελέσει βελτίωση στις υπάρχουσες μεθόδους επαλήθευσης ταυτότητας. Αυτή η βελτιωμένη επαλήθευση ταυτότητας είναι μια προσέγγιση μέσω του SDK που παρέχει η FaceTec. Η εφαρμογή αποτελεί ένα συστήματα αυθεντικοποίησης που έχει ως προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει μια ταυτότητα την οποία καλείται να επαληθεύσει με έλεγχο προσώπου ή πληκτρολόγηση ενός username και password. Τα χαρακτηριστικά και οι ενέργειες του προσώπου του χρήστη πρέπει να ταιριάζουν με αυτά που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα για να περάσουν την επαλήθευση ταυτότητας. Η επαλήθευση απαιτεί την μετωπική όψη του προσώπου και επικυρώνει ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες του προσώπου. Στην ουσία δημιουργεί μια ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών και της δράσης του προσώπου σε ένα σύντομο βίντεο για αντιστοίχιση. Με λίγα λόγια, ο χρήστης με μία βίντεο-selfie επαληθεύει το 3D liveness. Η εφαρμογή συγκρίνει το πρόσωπο του μέσω της φωτογραφίας του στο δίπλωμα, πραγματοποιείται οπτική αναγνώριση κειμένου του διπλώματος και επαληθεύει τα στοιχεία του. Εφόσον ο χρήστης ανοίξει εκ νέου την εφαρμογή ο έλεγχος ταυτότητας προσώπου αποδεικνύει και πάλι το 3D liveness το οποίο συγκρίνεται με το ήδη καταχωρημένο 3D Face Map και πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.el
dc.format.extent54el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΑξιολόγηση τεχνολογιών αυθεντικοποίησης με χρήση σάρωσης προσώπου και ταυτοποιητικού εγγράφουel
dc.title.alternativeAssessment of authentication technologies using face scanning and document idel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENIn our everyday life, identity verification is needed everywhere. There are plenty of applications where indicatively range from unlocking the mobile device to accessing an online account. Alternatively it may apply to recording arrival and exit times from work or controlling access to a restricted area. The most popular version of authentication is password authentication. However, this way presents difficulties that for example concern a forgotten or stolen password or complexity in the process that makes it difficult for the user. The present master's thesis presents an alternative that has application in Android technology mobile phones and can be an improvement on existing authentication methods. This improved identity verification is an approach through the SDK provided by FaceTec. The application is an authentication system that has as a condition that the user has an identity which he is required to verify by face checking or typing a username and password. The characteristics and actions of the user's face must match those stored in the system to pass identity verification. Verification requires the frontal view of the face and validates the facial features and actions at the same time. In essence it creates an integration of facial features and facial action into a short video for matching. In short, the user with one video-selfie verifies 3D liveness. The app compares his face through his photo on the ID, performs visual text recognition of the ID and verifies his details. Once the user re-opens the application face authentication again demonstrates the 3D liveness which is compared to the already registered 3D face Map and performs login without requiring password.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keyword3D Livenessel
dc.subject.keywordFaceTecel
dc.subject.keywordAndroidel
dc.date.defense2022-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»