Show simple item record

Διαχείριση και προτυποποίηση επιχειρηματικών διεργασιών μέσω τεχνολογίας blockchain - Εφαρμογή στον κλάδο ναυτιλίας

dc.contributor.advisorΚοπανάκη, Ευαγγελία
dc.contributor.authorΠαπαδάκης, Μάνος - Νικόλαος
dc.contributor.authorPapadakis, Manos - Nikolaos
dc.date.accessioned2021-01-08T12:00:53Z
dc.date.available2021-01-08T12:00:53Z
dc.date.issued2020-10-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13146
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/569
dc.descriptionΑναβολή δημοσίευσης εργασίας (embargo) έως 01/01/2028el
dc.description.abstractΟι σύγχρονες Επιχειρήσεις / Οργανισμοί, στο πολύ απαιτητικό διεθνές περιβάλλον της εποχής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), καλούνται να ικανοποιήσουν πολλαπλές ανάγκες, διαφόρων εμπορικών και θεσμικών εταίρων. Η Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών μέσω της ψηφιακής καινοτομίας και η επιλογή κατάλληλων Τεχνολογιών είναι πεδίο πολλαπλών συζητήσεων και πειραματισμών διαφορετικών επιχειρηματικών κλάδων. Στις πλέον σημαντικές σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές αναδεικνύεται η ανάγκη για ακέραια, ασφαλή, μοναδικά και αδιαμφισβήτητα επιχειρηματικά δεδομένα και μεταδεδομένα που οδηγούν στη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών πελατών και τη λήψη αξιόπιστων διοικητικών αποφάσεων. Η Τεχνολογία Blockchain ήλθε προ ετών δυναμικά στο προσκήνιο ως η «πλατφόρμα υλοποίησης των Κρυπτονομισμάτων» (πχ. Bitcoin), όμως μόλις πρόσφατα άρχισε να αξιολογείται η εφαρμογή της σε ευρύτερο, στρατηγικό επιχειρηματικό πλαίσιο για τη διασφάλιση αυτής της ακεραιότητας. Η παρούσα Διπλωματική Διατριβή υπό την οπτική γωνία της Επιχειρηματικής Στρατηγικής, της υιοθέτησης Επιχειρηματικής Κουλτούρας Καινοτομίας, της Αειφορίας και της διασφάλισης Ιχνηλασιμότητας Διεργασιών, εξετάζει τη δυνατότητα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διεργασιών μέσω της Τεχνολογίας Blockchain. Αναδεικνύει και αποδεικνύει πως τα Διεθνή Επιχειρηματικά Πρότυπα είναι καταλυτικός παράγοντας για την ευρεία, διαλειτουργική εφαρμογή της Τεχνολογίας Blockchain σε πολλαπλές επιχειρήσεις, κλάδους και διεργασίες, σε συνδυασμό με άλλες, «αποδιοργανωτικές» ψηφιακές καινοτομίες. Για βέλτιστη, ρεαλιστική κατανόηση των πλεονεκτημάτων, αναλύει σε βάθος τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διαμέσου των παραπάνω, των διεργασιών του παραδοσιακού Κλάδου της Ναυτιλίας. Τέλος, με συγκεκριμένες Προτάσεις, εισηγείται γενικά συγκεκριμένους τρόπους εξομάλυνσης εμποδίων εφαρμογής και υιοθέτησης στρατηγικής κουλτούρας καινοτομίας μέσω της Επιχειρηματικής Συνέργειας, όπως η υιοθέτηση Ολιστικού Blockchain Δικτύου Διαχείρισης Επιχειρηματικών Συναλλαγών και Διεργασιών, αλλά και ειδικά διαδικασίες βελτιστοποίησης των Ναυτιλιακών Διεργασιών όπως η Υλοποίηση Ενοποιημένου Δικτύου Blockchain Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Διεργασιών, όχι μόνο για τη Ναυτιλία Εμπορευματοκιβωτίων αλλά και των Χύδην Φορτίων. Τέλος, επισημαίνονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι μελλοντικές προκλήσεις της Διεθνούς Οικονομίας και Επιχειρείν, σύμφωνα με τη γνώμη του γράφοντος.el
dc.format.extent317el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΔιαχείριση και προτυποποίηση επιχειρηματικών διεργασιών μέσω τεχνολογίας blockchain - Εφαρμογή στον κλάδο ναυτιλίαςel
dc.title.alternativeManagement and standardization of business operations through blockchain technology - Application in the maritime industryel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENModern Companies / Organizations, operating in the very demanding “Industry 4.0” International Environment, are obliged to satisfy multiple needs, of various commercial and governmental partners. Business Operations’ Management, through Digital Innovation and the selection of appropriate technologies, is a field of multiple discussions and experimentation for different Business Sectors. Among the most dominant modern business strategies, of utmost importance is the need for complete, integer, unique, and undisputable business data and metadata that lead to the best satisfaction of customer needs and reliable management decisions. Blockchain Technology came to the forefront years ago as the "Cryptocurrency Implementation Platform" (e.g., Bitcoin), but only recently has its application been evaluated in a broader, strategic business context to ensure the above-mentioned integrity. This Dissertation, from a Business Strategy perspective and the adoption of Business Innovation Culture, Sustainability, and Processes’ Traceability Verification, examines the Businesses’ Operations Management through Blockchain Technology. It highlights and proves that Global Business Standards are the catalyst for the broad, interoperable application of Blockchain Technology across multiple companies, sectors, and processes, combined with other, expanded disruptive innovations. For an optimal, realistic understanding of the above advantages, it analyzes in-depth the traditional Maritime Industry Operations’ digital transformation. Finally, through specific Proposals, it presents, generally, courses of action to streamline obstacles and specific ways of adopting a strategic innovation culture through Business Synergies, such as the adoption of a Holistic Blockchain Business Transaction and Process Management Network, but also specific actions to optimize Maritime Operations, not only for Liner but also for Bulk Cargo (Tramp) Trade. Finally, the research conclusions and the Global Economy and Business Environment future challenges are stressed out, according to the author’s point of view.el
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)el
dc.subject.keywordΚαινοτομίαel
dc.subject.keywordΠρότυπαel
dc.subject.keywordBlockchainel
dc.subject.keywordΔιαδικασίεςel
dc.subject.keywordΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΙχνηλασιμότηταel
dc.subject.keywordΑειφορίαel
dc.subject.keywordΟρατότηταel
dc.subject.keywordΔιαλειτουργικότηταel
dc.subject.keywordB2Ael
dc.subject.keywordB2Bel
dc.subject.keywordB2Gel
dc.subject.keywordΦορτωτικήel
dc.subject.keywordInnovationel
dc.subject.keywordOperationsel
dc.subject.keywordStandardsel
dc.subject.keywordBlockchainel
dc.subject.keywordDistributed Ledger Technology (DLT)el
dc.subject.keywordProcessesel
dc.subject.keywordShippingel
dc.subject.keywordTraceabilityel
dc.subject.keywordSustainabilityel
dc.subject.keywordVisibilityel
dc.subject.keywordInteroperabilityel
dc.subject.keywordB2Ael
dc.subject.keywordB2Bel
dc.subject.keywordB2Gel
dc.subject.keywordBill of Lading (BoL)el
dc.subject.keywordΔιαύγειαel
dc.subject.keywordTransparencyel
dc.subject.keywordΨηφιακός μετασχηματισμόςel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματική στρατηγικήel
dc.subject.keywordΔιεργασίες / Λειτουργίεςel
dc.subject.keywordΔιαχείριση διεργασιών / Λειτουργιώνel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματικά πρότυπαel
dc.subject.keywordΝαυτιλιακά έγγραφαel
dc.subject.keywordΙχνηλασιμότητα γεγονότωνel
dc.subject.keywordΨηφιακά δίδυμαel
dc.subject.keywordΑποδιοργανωτικές (Disruptive) τεχνολογίεςel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματικές συστάδεςel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματικά οικοσυστήματαel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική φορτωτικήel
dc.subject.keywordDigital transformationel
dc.subject.keywordBusiness strategyel
dc.subject.keywordOperations managementel
dc.subject.keywordBusiness standardsel
dc.subject.keywordMaritime industryel
dc.subject.keywordMaritime documentsel
dc.subject.keywordEvents traceabilityel
dc.subject.keywordDigital twinsel
dc.subject.keywordDisruptive technologiesel
dc.subject.keywordBusiness clustersel
dc.subject.keywordBusiness ecosystemsel
dc.subject.keywordΈξυπνα συμβόλαιαel
dc.subject.keywordSmart contractsel
dc.date.defense2020-10-06


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»