Show simple item record

Ψηφιακή εγκληματολογία - Ανάκτηση δεδομένων στο σύστημα αρχείων NTFS

dc.contributor.advisorΠατσάκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΚατσούλης, Δημήτριος
dc.date.accessioned2018-06-20T09:50:31Z
dc.date.available2018-06-20T09:50:31Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11266
dc.description.abstractΗ ιστορική επαλήθευση του Νόμου του Moore, πενήντα τρία χρόνια μετά την αρχική του διατύπωση το 1965, έχει πλέον αδιαμφισβήτητα επιτευχθεί με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Συσκευές με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις είναι πλέον οικονομικά προσιτές σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούνται άρρηκτα συνυφασμένες με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι δυνατότητες που προσφέρουν αυτές οι συσκευές αναρίθμητες και μεταξύ αυτών, αναπόφευκτη η χρήση τους και για εγκληματικούς σκοπούς. Ως αυτού ο τομέας της Ψηφιακής Εγκληματολογίας γεννήθηκε και εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση ψηφιακών μέσων, την ανάλυση ψηφιακών ιχνών, την ανακάλυψη πολύτιμων αποδεικτικών στοιχείων και την καθοριστική συμβολή στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την επιβολή του Νόμου. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται το ίδιο κάνουν παράλληλα τόσο οι κακόβουλες εγκληματικές μέθοδοι όσο και η επιστήμη της Ψηφιακής Εγκληματολογίας. Μία διαμάχη νομιμότητας έχει ξεκινήσει και στη βάση αυτής, απαραίτητος πυλώνας για την επιτυχή έκβασή της, βρίσκεται η γνώση. Γνώση τόσο των θεμελιωδών αρχών της Ψηφιακής Εγκληματολογίας όσο και του πολυποίκιλου αντικειμένου της. Οι θεμελιώδεις αρχές της είναι ρητά καθορισμένες και πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, ενώ το εύρος του αντικειμένου της είναι τεράστιο με πολλά διαφορετικά επίπεδα. Τα Συστήματα Αρχείων υπολογιστικών συστημάτων αποτελούν ένα από τα βαθύτερα αυτά επίπεδα που μπορούν να αναλυθούν επιστημονικά στον τομέα της Ψηφιακής Εγκληματολογίας. Κυρίαρχος του τομέα, ανάμεσα στα πολλά, το Σύστημα Αρχείων NTFS, ένα Σύστημα σύγχρονο, αποδοτικό και σταθερό με πολυσύνθετες δομές ασφάλειας και εφεδρείας. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που όχι μόνο το καθιέρωσαν ως ένα από τα πλέον εμπορικά και διαχρονικά Συστήματα Αρχείων αλλά που το κατέστησαν επίσης και το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο σε παγκόσμια κλίμακα. Στοιχεία που αναντίρρητα προσδίδουν στο NTFS μία θέση βαρύνουσας σπουδαιότητας στον τομέα της Ψηφιακής Εγκληματολογίας και ως αυτού καθιστούν την ουσιαστική και βαθιά γνώση του επιτακτική για την τελική επικράτηση της ασφάλειας και της Νομιμότητας.el
dc.format.extent114el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.titleΨηφιακή εγκληματολογία - Ανάκτηση δεδομένων στο σύστημα αρχείων NTFSel
dc.title.alternativeDigital forensics - Data retrieval on the NTFS file systemel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENHistorical verification of Moore’s Law, fifty three years after its initial wording in 1965, has indubitably been accomplished by modern digital technology. Devices with outstanding specifications and performance are now affordable to such an extent that they are considered indissolubly interlinked with modern era lifestyle. The capabilities these devices can offer are countless and amongst them, inevitable is their use in criminal activities. On account of this misuse the field of Digital Forensics was born and is rapidly evolving over the last years with goal, amongst others, the examination of digital media, the analysis of digital trails, the discovery of valuable evidence and the critical contribution to crime fighting and Law preservation. As technology is evolving so are malicious crime methods and the Digital Forensic Science. A legality conflict has begun and in the essence of this conflict, indispensable pillar for its successful outcome, there lays knowledge. Knowledge for both Digital Forensics’ fundamental principles and its miscellaneous scope. The basic principles of Digital Forensics are explicitly defined and must be applied diligently, while its scope’s magnitude is huge with many different layers. Computational Systems’ File Systems comprise one of these deeper layers that can be analyzed scientifically in the field of Digital forensics. Salient File System on the field, among many, is the NTFS File System, a modern, efficient and robust System with complex safety and redundancy infrastructures. Distinctive features that not only did they establish NTFS as one of the most commercial and long lasting File Systems but in addition rendered it the most widely used worldwide. Aspects that undeniably transfuse NTFS a high importance role in the field of Digital Forensics and thus a substantive and deep knowledge of them is considered imperative for the final prevalence of security and Legality.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordNTFSel
dc.subject.keywordDigital forensicsel
dc.subject.keywordΑνάκτηση δεδομένωνel
dc.subject.keywordΨηφιακή εγκληματολογίαel
dc.subject.keywordData retrievalel
dc.subject.keywordFile systemel
dc.date.defense2018-06-14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»