Show simple item record

Συγκριτική μελέτη του προφίλ ατόμων ηλικίας 50+ με και χωρίς ιδιωτική ασφάλιση υγείας και διαφοροποιήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών

dc.contributor.advisorΒερροπούλου, Γεωργία
dc.contributor.authorΣτασινόπουλος, Γεώργιος
dc.date.accessioned2017-11-20T08:08:50Z
dc.date.available2017-11-20T08:08:50Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10180
dc.description.abstractΣκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν και να περιγραφούν τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων άνω των 50 καθώς και το επίπεδο υγείας τους και ο τύπος ασφάλισης υγείας που έχουν, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, επιχειρείται να γίνει σύγκριση των στοιχείων αυτών μεταξύ των χωρών και να διερευνηθούν συσχετίσεις μεταξύ των προαναφερθέντων μεταβλητών που σκιαγραφούν το προφίλ του πληθυσμού ηλικίας 50+. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε γενικές πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και κάνουμε μια αναφορά στην οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της στα συστήματα υγείας και στην υγεία των πολιτών. Επιπροσθέτως, στο 2ο κεφάλαιο αναλύουμε τον ορισμό της γήρανσης, την γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τις δαπάνες υγείας για τους ηλικιωμένους και τις προοπτικές εξέλιξης του φαινομένου αυτού. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφουμε το Ασφαλιστικό στην Ελλάδα καθώς και τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης σ’ αυτό. Στην συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, όπου περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες για και την έρευνα SHARE. Ακολουθεί η περιγραφική ανάλυση των στοιχείων από το πέμπτο κύμα της έρευνας SHARE και οι στόχοι της εργασίας. Η ανάλυση περιλαμβάνει στο σύνολο της δεκατέσσερις χώρες οι οποίες είναι οι εξής: Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισπανία , Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία, Σλοβενία, Βέλγιο, Τσεχία, Εσθονία και Λουξεμβούργο. Oι ερωτώμενοι στις περισσότερες χώρες είναι ευχαριστημένοι από το βασικό σύστημα υγείας. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων έχει δημόσια σύνταξη. Στο 5ο κεφάλαιο, διερευνούμε την επίδραση δημογραφικών και άλλων μεταβλητών σε διάφορους τύπους ασφάλισης με τη μέθοδο της Λογιστικής Παλινδρόμησης. Σημαντική επίδραση έχει η επαγγελματική ή μη δραστηριότητα του ερωτώμενου. Παρατηρούμε επίσης ότι υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και μεγαλύτερη οικονομική ευμάρεια παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία.el
dc.format.extent93el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυγκριτική μελέτη του προφίλ ατόμων ηλικίας 50+ με και χωρίς ιδιωτική ασφάλιση υγείας και διαφοροποιήσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρώνel
dc.title.alternativeA comparative study of the profile of persons aged 50+ with and without private health insurance and differentials between european countriesel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe aim of the research is to investigate and describe the socio-demographic characteristics of the population aged 50+, their health status and their preferences regarding insurance and health policies in countries of the European Union. In addition, it is attempted to compare these characteristics between countries and to investigate the existence of associations between the variables outlining the profile of the aging population. In Chapter 1 we present some information on the European health systems while we also report on the economic crisis and its impact on the systems and on citizens' health. In Chapter 2 we analyze the definition of aging, we outline the aging of the population in Greece and Europe, we present data on health expenditure for the elderly and the cost of disability as well as future prospects. In Chapter 3 we discuss the impact of the recent financial crisis on Insurance policies and the welfare system in Greece. The fourth chapter lists the theoretical framework of the analysis, including general information on the SHARE survey. The data used come from the fifth wave and include fourteen countries: Austria, Germany, Sweden, Holland, Spain, Italy, France, Denmark, Switzerland, Slovenia, Belgium, the Czech Republic, Estonia and Luxembourg. There are differences between these countries regarding the choice of insurance policies and schemes. Respondents in most countries are satisfied with the basic public health system. The majority is entitled to public pension. In Chapter 5, we examine the impact of sociodemographic variables, health and other factors on different types of health and long-term insurance policies using Logistic Regression. Employment status emerges ais a very important factor. We also note that higher educational attainment and greater economic prosperity play an important role in health.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΗλικιωμένοιel
dc.subject.keywordΧρόνιες ασθένειεςel
dc.subject.keywordΠεριορισμός σε δραστηριότητεςel
dc.subject.keywordΕισόδημαel
dc.subject.keywordΚατάθλιψηel
dc.subject.keywordΙδιωτική ασφάλισηel
dc.subject.keywordΔημόσια ασφάλισηel
dc.subject.keywordΣυντάξειςel
dc.subject.keywordΓήρανσηel
dc.subject.keywordΔαπάνες υγείαςel
dc.subject.keywordΟικονομικές κρίσειςel
dc.subject.keywordΣύστημα υγείαςel
dc.subject.keywordΑσφαλιστικό σύστημαel
dc.subject.keywordΈρευνα SHAREel
dc.subject.keywordΠαλινδρόμησηel
dc.subject.keywordΠεριγραφική ανάλυσηel
dc.subject.keywordElderly peopleel
dc.subject.keywordChronic diseasesel
dc.subject.keywordActivity limitationsel
dc.subject.keywordIncomeel
dc.subject.keywordDepressionel
dc.subject.keywordPrivate insuranceel
dc.subject.keywordPublic insuranceel
dc.subject.keywordPensionsel
dc.subject.keywordAgingel
dc.subject.keywordHealth costsel
dc.subject.keywordEconomic crisisel
dc.subject.keywordHealth systemel
dc.subject.keywordInsurance policiesel
dc.subject.keywordLogistic regressionel
dc.subject.keywordDescriptive analysisel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»