Now showing items 1-20 of 78

  • Application of risk management techniques in estimating cost and duration of industrial projects 

   Αντωνοπούλου, Λουίζα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
  • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

   Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
  • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

   Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
   Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
  • Cyber risk management for data-driven enterprises 

   Beka, Miranda Maria; Μπέκα, Μιράντα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Cyberinsurance as a risk management tool 

   Kanavas, Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09-24)
  • Cybersecurity governance : deploying a national framework 

   Drivas, Georgios; Δρίβας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, που έχει πλέον κάνει αισθητή την αναγκαιότητα εφαρμογής του στον τρόπο παροχής υπηρεσιών, απαιτεί την εγκαθίδρυση ενός κλίματος εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο. Η πρόοδος του τομέα της ...
  • Decision making and risk management in nuclear power 

   Στάθης, Αντώνιος; Stathis, Antonios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η εργασία αναλαμβάνει να εξετάσει τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και πως διαχειρίζονται τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση. Εξετάζονται οι περιπτώσεις του ...
  • Derivative products & currency technical trading rules 

   Χοτζόγλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  • Diffusion of Enterprise Risk Management in Greek companies 

   Νίκας, Γεώργιος; Nikas, Giorgos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-22)
  • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

   Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
  • Extreme value theory and value-at-risk : empirical evidence from the London Metal Exchange 

   Κατσιαβριάς, Δημήτριος Γ. (2007-10-29)
   Στην εργασία αυτή συγκρίνεται η προβλεπτική ικανότητα οκτώ διαφορετικών μεθόδων Αξίας–σε-Κίνδυνο (VaR), δηλαδή Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα GARCH (1,1) με κανονικά και t-Student κατανεμημένα ...
  • Hull Cyber Cover using the SECONDO Platform 

   Χουχουλής, Ιωάννης; Chouchoulis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07-12)
   Στις μέρες μας, οι κίνδυνοι και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο γίνονται πολύ συνηθισμένα για κάθε είδους επιχείρηση που επενδύει και εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, προκειμένου ...
  • Internal controls, risk management & international audit 

   Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
   Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
  • Managing cascading threats in IT & OT environments 

   Gavriilidis, Nikolaos; Γαβριηλίδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Η έννοια των αλυσιδωτών απειλών (εφεξής ως cascading threats) έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενης έρευνας τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στον εντοπισμό και στην αξιολόγηση του κινδύνου τους. Η μοντελοποίηση απειλών, ...
  • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

   Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
   Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...
  • Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk 

   Πλιάκουρας, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-06)
  • Risk analysis and risk management in critical infrastructures 

   Μοτάκη, Κατερίνα; Motaki, Katerina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12)
  • Risk and crisis management 

   Ζαδέ, Ασπασία (2008-11-18)
   Η παγκοσμιοποίηση και οι νέες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν «αναταράξεις» σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη του κόσμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικρής ή μεγάλης κλίμακας ...
  • Risk management σε πληροφοριακά συστήματα 

   Καρνάβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η διαχείριση της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστημάτων εστιάζοντας στη διαχείριση ρίσκου και στις δυσλειτουργίες και προτείνοντας τρόπους επίλυσης μέσα από το σωστό σχεδιασμό και την ...
  • Risk management στην εκπαίδευση 

   Μπέλλου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης που ακολουθεί είναι να εξετάσει πως αντιλαμβάνεται η εκπαιδευτική κοινότητα την έννοια της Διαχείρισης Κινδύνου, ποιος είναι ο βαθμός προτεραιότητας της ψυχικής υγείας και της σωματικής ασφάλειας ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»