Now showing items 1-20 of 63

  • Application of risk management techniques in estimating cost and duration of industrial projects 

   Αντωνοπούλου, Λουίζα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
  • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

   Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
  • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

   Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
   Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
  • Derivative products & currency technical trading rules 

   Χοτζόγλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  • Diffusion of Enterprise Risk Management in Greek companies 

   Νίκας, Γεώργιος; Nikas, Giorgos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-22)
  • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

   Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
  • Extreme value theory and value-at-risk : empirical evidence from the London Metal Exchange 

   Κατσιαβριάς, Δημήτριος Γ. (2007-10-29)
   Στην εργασία αυτή συγκρίνεται η προβλεπτική ικανότητα οκτώ διαφορετικών μεθόδων Αξίας–σε-Κίνδυνο (VaR), δηλαδή Γενικευμένη Αυτοπαλίνδρομη Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητα GARCH (1,1) με κανονικά και t-Student κατανεμημένα ...
  • Internal controls, risk management & international audit 

   Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
   Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
  • O ρόλος του enterprise risk management στα συστήματα διαxείρισης, business case στον όμιλο εταιρειών ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε 

   Παπαηλίας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
   Η λέξη κίνδυνος προέρχεται από τη λατινική ρίζα "risicare" η οποία σημαίνει "τολμώ". Οι δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την ...
  • Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk 

   Πλιάκουρας, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-06)
  • Risk analysis and risk management in critical infrastructures 

   Μοτάκη, Κατερίνα; Motaki, Katerina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-12)
  • Risk and crisis management 

   Ζαδέ, Ασπασία (2008-11-18)
   Η παγκοσμιοποίηση και οι νέες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν «αναταράξεις» σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη του κόσμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικρής ή μεγάλης κλίμακας ...
  • Risk management σε πληροφοριακά συστήματα 

   Καρνάβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η διαχείριση της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστημάτων εστιάζοντας στη διαχείριση ρίσκου και στις δυσλειτουργίες και προτείνοντας τρόπους επίλυσης μέσα από το σωστό σχεδιασμό και την ...
  • Spillover of tail risk : an application to major european and US stock indices 

   Λατάνης, Γεώργιος-Νικόλαος (2007-07-05)
   International financial crises occurred during the past two decades have turned academic researcher’s attention to financial spillovers. Previous studies have dealt with and eventually detected return and volatility ...
  • Swap rates and economic conditions 

   Παύλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
  • Trends in the ratios of banks after the introduction of Basel II & after the global financial crisis. Is there any evidence of convergence? 

   Κοκκίνη, Αντωνία; Kokkini, Antonia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Σε αυτή την μελέτη συζητήσαμε λεπτομερώς τη σημασία και την ανάπτυξη της Βασιλείας, εστιάζοντας στη Βασιλεία II. Κάθε αλλαγή ήταν σε απάντηση σε νέα επενδυτικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ή γεγονότα ...
  • Value at risk for greek mutual funds 

   Βιδάλης, Μιχαήλ (2009-09-07)
  • Value versus growth 

   Λυκοτραφίτη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)
   Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ...
  • Value-at-Risk and market risk : overview and an application to the Athens stock exchange 

   Περάκη, Ναταλία (2008-01-08)
   This paper provides an explanation of the significance of market risk for institutions and provides information on Value-at-Risk (VaR) methodologies as proposed by the Basel Committee on Banking Supervision and as implemented ...
  • Ανάλυση και διαχείριση τραπεζικών κινδύνων: εμπειρική εφαρμογή στο μοντέλο VaR 

   Παναγιώτου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι κίνδυνοι με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Στη συνέχεια αναλύεται η διαχείριση των κινδύνων μέσα από τις μεθοδολογίες για το κάθε είδος ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»