Now showing items 1-20 of 123

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • A meta analysis of the effects of AI on project management 

   Papapanagiotou, Ioannis; Παπαπαναγιώτου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει να εξετάσει το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Έργων. Το αντικείμενο της διαχείρισης έργων είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε οργανισμό και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ...
  • Adversarial machine learning attacks against network intrusion detection systems 

   Παντελάκης, Βασίλειος; Pantelakis, Vasileios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-21)
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • Anomaly detection for industrial control systems 

   Καπογιάννη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Applications for e-Government : global terrorism analysis 

   Kapsis, Dimitrios; Καψής, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η τρομοκρατία έχει μεγάλη επίπτωση στην κοινωνία τόσο στις ζωές των ανθρώπων όσο και στην οικονομία. Πολλές καταστροφικές τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν συμβεί παγκοσμίως ανά τα χρόνια, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές ...
  • Argumentative sentence classification using transfer learning across languages 

   Tamvakidis, Panagiotis; Ταμβακίδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Artificial neural networks: an overview and applications 

   Θαλασσινού, Ιωάννα; Thalassinou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   H παρούσα εργασία μελετά την έννοια των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στον τομέα της Προβλεπτικής Αναλυτικής στην Ιατρική και στην Αναγνώριση Xειρόγραφων Ψηφίων. Το Τεχνητό Νευρικό Δίκτυο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ...
  • Chatbots in healthcare: towards AI-enabled general diagnosis and medical support 

   Vryoni, Vasiliki; Βρυώνη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
  • Classification of exploit kits 

   Τσιαμπά, Παρασκευή; Tsiampa, Paraskevi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Clinical decision support systems – Diagnostic and prognostic attribute-based access control in acute care 

   Psarra, Evgenia; Ψαρρά, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων (CDSS) είναι μια τεχνολογία πληροφοριών στον τομέα της υγείας, η οποία παρέχει στο ιατρικό προσωπικό, πληροφορίες για τα δεδομένα των ασθενών, για τη βελτίωση της υγειονομικής ...
  • Collaborative filtering algorithms, Methods and techniques 

   Μουστάκα, Αικατερίνη; Moustaka, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, θα μελετηθούν οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσωποποιημένων αποτελεσμάτων ως προς τους χρήστες και πώς αυτό επηρεάζει την ...
  • Combining deep learning, handcrafted features, and metadata for the classification of dermoscopy images 

   Tselios, Dimitrios; Τσέλιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
  • Computational methods for improving genetic therapies for Duchenne Muscular Dystrophy 

   Κάργας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Customer behavior prediction 

   Μακρανδρέου, Ευθύμιος; Makrandreou, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Ζούμε στην εποχή που η επιστήμη της μηχανικής μάθησης ανθίζει καθημερινά για να δώσει λύσεις σε κάθε είδους επιχειρησιακή ανάγκη. Οι ανάλυση δεδομένων έρχεται να δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις σε στρατηγικές που για ...
  • Cyberbullying detection through NLP and machine learning 

   Bakomichalis, Ioannis; Μπακομιχάλης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-17)
  • Data analytics algorithms for multi-dimensional datasets: an image classifier to recognize different species of flowers 

   Αλεξάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Εκατοντάδες λουλούδια υπάρχουν στη γη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος όλων των έμβιων όντων όχι μόνο από αισθητική άποψη αλλά και για την ανθρώπινη ζωή σε πολλούς τομείς όπως η ιατρική επιστήμη, η βιομηχανία και το περιβάλλον. ...
  • Data mining, cleaning, feature extraction, and machine learning approaches for big data in electronic health records : liver cancer risk factor analysis and model explainability 

   Kouremenou, Eleftheria Georgia; Κουρεμένου, Ελευθερία Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στην ακόλουθη διπλωματική, προτείνουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης και τεχνικές επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων για την πρόβλεψη του καρκίνου του ήπατος. Πραγματοποιήσαμε ...
  • Deep learning - Object detection 

   Σκεπετάρης, Κωνσταντίνος; Skepetaris, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Επίλυση προβλημάτων όρασης υπολογιστή για ηλεκτρονικά έγγραφα μετατρέποντάς τα σε αρχεία κειμένου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μεθόδους βαθιάς εκμάθησης για την κατασκευή ενός μοντέλου επεξεργασίας φυσικής γλώσσας ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»