Now showing items 1-20 of 53

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • Anomaly detection for industrial control systems 

   Καπογιάννη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Artificial neural networks: an overview and applications 

   Θαλασσινού, Ιωάννα; Thalassinou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   H παρούσα εργασία μελετά την έννοια των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στον τομέα της Προβλεπτικής Αναλυτικής στην Ιατρική και στην Αναγνώριση Xειρόγραφων Ψηφίων. Το Τεχνητό Νευρικό Δίκτυο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ...
  • Classification of exploit kits 

   Τσιαμπά, Παρασκευή; Tsiampa, Paraskevi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Computational methods for improving genetic therapies for Duchenne Muscular Dystrophy 

   Κάργας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Data analytics algorithms for multi-dimensional datasets: an image classifier to recognize different species of flowers 

   Αλεξάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Εκατοντάδες λουλούδια υπάρχουν στη γη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος όλων των έμβιων όντων όχι μόνο από αισθητική άποψη αλλά και για την ανθρώπινη ζωή σε πολλούς τομείς όπως η ιατρική επιστήμη, η βιομηχανία και το περιβάλλον. ...
  • Experimental evaluation of online classification models 

   Καλδερεμίδης, Αλέξανδρος - Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σε αυτή τη διατριβή συγκρίνουμε πειραματικά διάφορες μεθόδους άμεσης μηχανικής μάθησης (online machine learning) για κατηγοριοποίηση. O όρος "άμεση" αναφέρεται στο γεγονός ότι o κατηγοριοποιητής εξετάζει τα παραδείγματα ...
  • Facial expression recognition using Deep Convolutional Neural Network techniques 

   Ζάγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της ακρίβειας ταξινόμησης του μοντέλου μας στο σύνολο δεδομένων που εξετάζουμε. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιβλεπόμενης μάθησης ...
  • Hybrid machine learning architecture for phishing email classification 

   Κουτρουμπούχος, Κωνσταντίνος; Koutroumpouchos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  • Hyperparameter optimization on supervised learning models 

   Lytra, Georgia; Λύτρα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Image analysis in digital pathology based on machine learning techniques & deep neural networks 

   Αμερικάνος, Πάρις - Παναγιώτης; Amerikanos, Paris - Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η ανίχνευση περιοχών ενδιαφέροντος (π.χ. μιτώσεις ή ιστολογικές δομές) σε εικόνες Whole Slide (WSI) σε κλινικό περιβάλλον είναι μια εξαιρετικά υποκειμενική και εντατική εργασία. Σε αυτήν τη διατριβή εξερευνούμε πρόσφατες ...
  • Implementation of intelligent system to support remote telemedicine services using chatbots technology 

   Βασιλείου, Μαρία; Vasiliou, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Ο στόχος του MV Health Bot είναι να αναλύσει και να επεξεργαστεί την εφαρμογή ενός ευφυούς συστήματος που μπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες τηλεϊατρικής χρησιμοποιώντας τεχνολογία NLP. Το Health Bot είναι μια ισχυρή, ...
  • Innovative customer behavior forecasting framework for subscription-based organizations 

   Κατελάρης, Λεωνίδας; Katelaris, Leonidas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Συνδρομητικοί οργανισμοί όπως εταιρίες λογισμικού, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, συνδρομητικές πλατφόρμες τηλεόρασης, οργανισμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι, βρίσκονται σε μία διαρκή αναζήτηση τρόπων διατήρησης ...
  • Machine learning in the field of information security 

   Kalachanis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Machine learning pipelines in serverless environments 

   Παρασκευουλάκου, Ευτέρπη; Paraskevoulakou, Efterpi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   H συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τη μελέτη, ανάπτυξη, και υλοποίηση σύνθετων υπηρεσιών Μηχανικής Μάθησης σε Serverless περιβάλλοντα. Οι Serverless αρχιτεκτονικές με τη προώθηση του μοντέλου ...
  • Machine to Machine communications 

   Λιάσκου, Βασιλική Κ. (2013-01-18)
   Η εποχή της Μ2Μ επικοινωνίας έχει πλέον έρθει και αναφέρεται στην επικοινωνία των συσκευών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση ή με πλήρη απουσία αυτής. Ο ρόλος του Μ2Μ είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μια ...
  • Medical image analysis with machine learning techniques and deep learning neural networks 

   Γιαννουλόπουλος, Γεώργιος; Giannoulopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης στη μηχανική όραση θα εξεταστούν ,ενώ ένα υποσύνολο αυτών των αλγορίθμων θα δοκιμαστεί στο πρόβλημα της ταξινόμησης δερματικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση ...
  • Recommender systems comparison 

   Συμεωνίδης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Την τελευταία δεκαετία το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από πληροφορία. Πληροφορία την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαχειριστεί Αυτή η πληροφορία μπορεί να περιέχει από απλά δεδομένα μέχρι βίντεο, μουσική ή προϊόντα Μεγάλα ...
  • Recommender systems using sentiment analysis 

   Κουτρίδη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-23)
   Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πληθώρα συστημάτων συστάσεων για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν πολύτιμα δεδομένα όπως π.χ. τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ομοιότητες ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»