Now showing items 1-20 of 93

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • Adversarial machine learning attacks against network intrusion detection systems 

   Παντελάκης, Βασίλειος; Pantelakis, Vasileios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-21)
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • Anomaly detection for industrial control systems 

   Καπογιάννη, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Argumentative sentence classification using transfer learning across languages 

   Tamvakidis, Panagiotis; Ταμβακίδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Artificial neural networks: an overview and applications 

   Θαλασσινού, Ιωάννα; Thalassinou, Ioanna (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   H παρούσα εργασία μελετά την έννοια των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στον τομέα της Προβλεπτικής Αναλυτικής στην Ιατρική και στην Αναγνώριση Xειρόγραφων Ψηφίων. Το Τεχνητό Νευρικό Δίκτυο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ...
  • Chatbots in healthcare: towards AI-enabled general diagnosis and medical support 

   Vryoni, Vasiliki; Βρυώνη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
  • Classification of exploit kits 

   Τσιαμπά, Παρασκευή; Tsiampa, Paraskevi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Collaborative filtering algorithms, Methods and techniques 

   Μουστάκα, Αικατερίνη; Moustaka, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, θα μελετηθούν οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσωποποιημένων αποτελεσμάτων ως προς τους χρήστες και πώς αυτό επηρεάζει την ...
  • Computational methods for improving genetic therapies for Duchenne Muscular Dystrophy 

   Κάργας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Customer behavior prediction 

   Μακρανδρέου, Ευθύμιος; Makrandreou, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Ζούμε στην εποχή που η επιστήμη της μηχανικής μάθησης ανθίζει καθημερινά για να δώσει λύσεις σε κάθε είδους επιχειρησιακή ανάγκη. Οι ανάλυση δεδομένων έρχεται να δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις σε στρατηγικές που για ...
  • Cyberbullying detection through NLP and machine learning 

   Bakomichalis, Ioannis; Μπακομιχάλης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-17)
  • Data analytics algorithms for multi-dimensional datasets: an image classifier to recognize different species of flowers 

   Αλεξάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Εκατοντάδες λουλούδια υπάρχουν στη γη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος όλων των έμβιων όντων όχι μόνο από αισθητική άποψη αλλά και για την ανθρώπινη ζωή σε πολλούς τομείς όπως η ιατρική επιστήμη, η βιομηχανία και το περιβάλλον. ...
  • Deep sequence modelling of Data Envelopment Analysis - Based performance measurements 

   Μακρόπουλος, Ευθύμιος; Makropoulos, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται μια περίληψη της παρούσας εργασίας, καθώς και τα σημαντικά στοιχεία στα οποία βασίστηκε η διεκπεραίωσή της. Η ακόλουθη εργασία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και εξέταση διαφορετικών ...
  • Depression recognition from speech 

   Georgiadou, Aikaterini; Γεωργιάδου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Η κατάθλιψη, γνωστή επίσης ως μείζων καταθλιπτική διαταραχή, είναι μια σημαντική διαταραχή ψυχικής υγείας που επηρεάζει όλο και περισσότερες ζωές παγκοσμίως. Έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική, σωματική και ψυχολογική ...
  • Evaluation of machine learning models for predicting the system marginal price of an electricity system – Italian SMP Day-Ahead forecasting 

   Δαρδαμάνης, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Σε μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι προβλέψεις για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μεγάλη σημασία για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η παρουσία της μη γραμμικότητας, της μη σταθερότητας και της πολλαπλής εποχικότητας ...
  • Experimental evaluation of online classification models 

   Καλδερεμίδης, Αλέξανδρος - Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σε αυτή τη διατριβή συγκρίνουμε πειραματικά διάφορες μεθόδους άμεσης μηχανικής μάθησης (online machine learning) για κατηγοριοποίηση. O όρος "άμεση" αναφέρεται στο γεγονός ότι o κατηγοριοποιητής εξετάζει τα παραδείγματα ...
  • Facial expression recognition using Deep Convolutional Neural Network techniques 

   Ζάγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της ακρίβειας ταξινόμησης του μοντέλου μας στο σύνολο δεδομένων που εξετάζουμε. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιβλεπόμενης μάθησης ...
  • Firewall & WAF – Analysis & implementation of a machine learning integrated solution 

   Angelakis, Georgios; Αγγελάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02-25)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»