Now showing items 1-20 of 22

  • Blockchain technologies and smart contracts in the context of the Internet of Things 

   Σταμπέρνας, Σωτήριος; Stampernas, Sotirios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-04)
   Η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού είναι μια βάση δεδομένων όσον αφορά τις συναλλαγές που, αντί να αποθηκεύεται σε μια κεντρική τοποθεσία, κατανέμεται σε ένα δίκτυο πολλών υπολογιστών. Συνήθως, όλα τα μέλη του δικτύου ...
  • Blockchain και η εφαρμογή του στο Internet of Things (IoT) 

   Ντοά, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Η μοντέρνα τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν άμεσα με την χρήση φωνητικών και βίντεο κλήσεων, emails, άμεσα μηνύματα τα οποία ταξιδεύουν από την μία συσκευή σε μία άλλη. Η επικοινωνία γίνεται ...
  • Darkweb και κρυπτονομίσματα 

   Χουλιαράς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Macro risk and bitcoin 

   Μαΐλλης, Γεώργιος - Ιωακείμ; Maillis, George - Ioakeim (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Smart contracts and cryptocurrencies : a legal perspective the case of Greece as a member of the EU 

   Πεταλάς, Γεώργιος; Petalas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του πεδίου των κρυπτονομισμάτων και των έξυπνων συμβάσεων (Smart Contracts) κυρίως από νομική άποψη. Συζητείται το αναπτυσσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προκλήσεις ...
  • Ανάλυση και αξιολόγηση των κρυπτονομισμάτων ως επενδυτικά εργαλεία 

   Καπουράνη, Παυλίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Ο κόσμος γίνεται ολοένα και περισσότερο ψηφιακός και διασυνδεδεμένος. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τα κρυπτονομίσματα δίνοντας πληροφορίες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε ...
  • Βιβλιογραφική επισκόπηση πρόβλεψης τιμών Bitcoin με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης 

   Σταυροπούλου, Χρυσάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-09)
   Το Bitcoin βασίζεται σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα η οποία δουλεύει με διότιμο πρωτόκολλο, ώστε να διευκολύνει τις ιδιωτικές πληρωμές. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο βασίζεται σε μια εξειδικευμένη διαδικασία κρυπτογράφησης, η ...
  • Δημιουργία εφαρμογής blockchain ethereum και κρυπτονομίσματος 

   Στεφάνου, Κύπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-12)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της τεχνολογίας που κρύβεται πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Η τεχνολογία αυτή είναι το Blockchain και συγκεκριμένα το Blockchain Ethereum, το οποίο είναι μια δημόσια ...
  • Διερεύνηση των σχέσεων αιτιότητας και συνολοκλήρωσης των κρυπτονομισμάτων με επιλεγμένες μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές μεταβλητές 

   Ζήσης, Γιων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Το χρήμα είχε αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα βήματα του ανθρώπου για την μετάβαση από το ανταλλακτικό εμπόριο στα σύγχρονα μέσα συναλλαγών. Κατά την διάρκεια αυτή, το χρήμα παρουσιάστηκε σε πολλές διαφορετικές μορφές, ...
  • Εγκληματολογική εξέταση εφαρμογών Bitcoin σε σύστημα Android 

   Καραπέτσας, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Με τις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και την διαδεδομένη δημοτικότητα των κινητών τηλεφώνων (π.χ. συσκευών Android και iOS), οι ψηφιακές πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα όπως το ...
  • Επιχειρηματικό σχέδιο - Εταιρία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κρυπτονομίσματα) 

   Μπέλεση, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
   Παρά το γεγονός ότι το Bitcoin εισήχθη στην αγορά το 2009, παραμένει ακόμα ευρέως αμφισβητούμενο. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι τα κρυπτονομίσματα υπόκεινται σε πολύ μεγάλη μεταβλητότητα και απαιτούν τεχνικές γνώσεις που ...
  • Εφαρμογή χρηματοοικονομικής τεχνολογίας - FinTech για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

   Φουντούκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
   Οι διάφοροι ορισμοί του Χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, αν θεωρηθούν σφαιρικά, συμπυκνώνονται όλοι μαζί στην έννοια της δυνατότητας ενός ατόμου να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες για ...
  • Η επίδραση των κρυπτονομισμάτων στην κατανάλωση ενέργειας 

   Bufi, Joan; Μπούφι, Γιώαν (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   H παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας του Bitcoin, Ethereum και των αντίστοιχων κερδών των miners τους με σκοπό την ανάλυση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της «εξόρυξης» ...
  • Η προοπτική του blockchain στην ενεργειακή βιομηχανία 

   Μεγαπάνος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Το σημερινό ενεργειακό σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά με βάση την κεντρική παραγωγή ενέργειας και έναν παθητικό καταναλωτή, του οποίου τα συμφέροντα πρέπει να αντιπροσωπεύονται από τους προμηθευτές ενέργειας και τους διαχειριστές ...
  • Καινοτόμες startup με την χρήση κρυπτονομισμάτων 

   Γεωργακοπούλου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας που, σχεδόν, καθημερινά αναδεικνύει νέες πρακτικές κι εφαρμογές, κατάλληλες για την γρηγορότερη διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών. Ως εκ τούτου, ...
  • Κρυπτονομίσματα και χρηματοπιστωτικός κίνδυνος 

   Κλιμένκο, Ανατόλι (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης των κρυπτονομισμάτων και της επιρροής που αυτά έχουν στην σημερινή οικονομία. Προκειμένου όμως να είμαστε σε θέση να αναλύσουμε τις πτυχές που αφορούν το τεχνικό κομμάτι ...
  • Κρυπτονομίσματα, αποκέντρωση και χρήση της Blockchain τεχνολογίας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 

   Μπρατσιάκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
   Η θεωρία των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων (π.χ. Bitcoin και Altcoins) έχει αποκτήσει γρήγορα αναγνώριση. Ενώ η τεχνολογία του Bitcoin έχει μελετηθεί εκτενώς, πιστεύουμε ότι η έννοια του blockchain παρέχει μια νέα προοπτική ...
  • Μελέτη της μεταβλητότητας του Bitcoin κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μέσω κατάλληλων μοντέλων GARCH 

   Βαμβουκλή, Ραλλίτσα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των μεταβολών των κρυπτονομισμάτων Bitcoin καθώς και η εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID 19 στις ημερήσιες αποδόσεις τους. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται ...
  • Ο χρυσός και οι τελευταίες εξελίξεις 

   Γαρυφαλλίδου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν να καταγράψει την ιστορία του χρυσού, τα βασικά χαρακτηριστικά του, τις διαφορές με το ασήμι και το bitcoin και το πιο σημαντικό να υπολογίσει τις αποδόσεις, τον κίνδυνο και τον ...
  • Οι κίνδυνοι του Bitcoin 

   Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Τα κρυπτονομίσματα όπως φαίνεται από τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, όπως επίσης και από τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στο διαδίκτυο κείμενα σχετικά με αυτά έχουν αρχίσει να απασχολούν ένα σημαντικό κομμάτι ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»