Now showing items 1-13 of 13

  • Accommodation management software 

   Sideris, Charalampos; Σιδέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της φιλοξενίας έχει αυξημένη ζήτηση για αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης καταλυμάτων. Αυτή η μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός Λογισμικού Διαχείρισης ...
  • Android εφαρμογή για εντοπισμό και καταγραφή κρουσμάτων Covid19 με χρήση Spring Boot Back-End 

   Καραγιάννη, Γεωργία; Karagianni, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση μιας Android εφαρμογής, η οποία εντοπίζει και καταγράφει τα κρούσματα Covid19, με τη χρήση του εργαλείου Spring Boot ως back-end και μιας PostgreSQL βάσης. Η εφαρμογή ...
  • Architecting scalable solutions : a diplomatic exploration into micro-services and modern technologies 

   Kolios, Konstantinos; Κολιός, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Στην παρούσα διπλωματική θα παρουσιαστεί μια πλήρως παραγωγική εφαρμογή που παρουσιάζει σύγχρονες λύσεις και σχεδιασμό, με σκοπό την ανάπτυξη ,συντήρηση καθώς και την επέκταση της στο μέλλον σχετικά με τον τομέα υγείας ...
  • Cloud web application tool for collecting, storing and processing data for machine learning operations 

   Douladiris, Anargyros; Δουλαδίρης, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο διαδικτυακής εφαρμογής που συλλέγει δεδομένα, τα αποθηκεύει σε βάση δεδομένων, εκτελεί επεξεργασία και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης και τέλος εμφανίζει ...
  • Development of a WebAPI software 

   Mouzakitis, Theodoros; Μουζακίτης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει το ταξίδι ενός παθιασμένου προγραμματιστή που ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα API για τη διαχείριση πελατών, παραγγελιών και προϊόντων. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ...
  • Intelligent decision system with predictive model in smart environments 

   Matzavela, Vasiliki; Ματζαβέλα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   In this Ph.D. thesis a novel approach of digital education and hybrid education that presents effective individualized learning, adapting all knowledge domains to the learner’s needs and path through a predictive model ...
  • Mobile application for prevention of accidents during scheduled maintenance of equipment 

   Kappos, Sotirios - Andreas; Κάππος, Σωτήριος - Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-12)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα γίνει παρουσίαση της εφαρμογής ειδοποιήσεων για κινητές συσκευές NotificationApp Extreme .H λειτουργικότητα (Activity 3)της οποίας θα γίνει αναλυτική περιγραφή παρακάτω θα κάνει χρήση, ...
  • Revising privacy, forgetting & profiling under the GDPR in emerging computing platforms and decentralized environments 

   Πολίτου, Ευγενία; Politou, Evgenia (Eugenia) (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στις 25 Μαΐου 2018 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εγκαθίδρυσε ένα νέο καθεστώς για την προστασία} των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των ...
  • User crowdsourced and crowdsensed data and artificial intelligence enhanced mobile apps for Smart Tourism and Smart Cities 

   Κοντογιάννη, Αριστέα; Kontogianni, Aristea (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   ΄Εξυπνος Τουρισμός αποτελεί μια έννοια που απαντάται στην διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την δημοτικότητά της να ενισχύεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια του «΄Εξυπνου ...
  • Yλοποίηση ενός συστήματος υγείας με την χρήση της αρχιτεκτονικής των microservices 

   Onasis, Panagiotis; Ωνάσης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Τα τελευταία χρόνια η συνεχόμενη αύξηση της εξάρτησης των ανθρώπων γύρω από τις ηλεκτρονικές συσκευές έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ολοένα και περισσότερο απαιτητικών εφαρμογών, οι οποίες χρειάζονται όλο και περισσότερους ...
  • Εκπαιδευτική πλατφόρμα : EduVerse 

   Τσιούμας, Φώτιος; Tsioumas, Fotios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-12)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί υλοποίηση μίας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Έχει υλοποιηθεί με τη χρήση του Spring Boot framework και ενσωματώνει κώδικα σε κώδικα σε Java, HTML, CSS και JavaScript. Για την ...
  • Εφαρμογή Android για ηλεκτρονικό εμπόριο με Kotlin 

   Πατέρας, Νικόλας; Pateras, Nikolas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06-26)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με θέμα «Δημιουργήστε μια e-Commerce εφαρμογή όπου ο χρηστής θα ενημερώνεται χρησιμοποιώντας τα Firebase Cloud Functions εάν προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στα αγαπημένα του, έχουν ανεφοδιαστεί», ...
  • Πρόβλεψη μετοχών χρηματιστηρίου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 

   Πατεράκης, Κωνσταντίνος Ανδρούτσος; Paterakis, Konstantinos Androutsos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Οι μετοχές είναι ίσως το πιο δημοφιλές χρηματοπιστωτικό μέσο που εφευρέθηκε για την οικοδόμηση πλούτου και αποτελούν το επίκεντρο κάθε επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Από τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρήθηκε μια εκρηκτική ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»