Now showing items 1-20 of 26

  • 140 χαρακτήρες με άποψη: ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης συναισθήματος σε Tweet και η σημασία των Emoticon 

   Νικολαρέα, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα της ανάλυσης συναισθήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η κατηγοριοποίηση tweet που συλλέγονται από το Twitter σε αρνητικά, ...
  • A serendipity oriented recommendation system 

   Fritzela, Maria; Φριτζελά, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Η διπλωματική εργασία διερευνά την έννοια της «ευχάριστης έκπληξης» (serendipity) και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ενσωμάτωσή της σε συστήματα συστάσεων. Μέσω της μελέτης σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας στον ...
  • Clustering streaming data in distributed environments based on belief propagation techniques 

   Arampatzis, Zisis; Αραμπατζής, Ζήσης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει ένα σύγχρονο πρόβλημα στον τομέα της ανάκτησης πληροφορίας, την ομαδοποίηση ροών δεδομένων σε κατανεμημένο σύστημα. Αυτό το πρόβλημα ανήκει στη κατηγορία προβλημάτων μεγάλων ...
  • Community detection in signed and directed graphs 

   Ψυλλάκος, Νίκος; Psyllakos, Nikos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06-27)
   Τις τελευταίες 2 δεκαετίες μια από τις δημοφιλέστερες μεθοδολογίες για την επεξεργασία δεδομένων είναι η μετατροπή τους σε δικτύωμα όπου οι μονάδες δεδομένων ταυτίζονται με τους κόμβους και οι σχέσεις που τις συνδέουν είναι ...
  • Community detection in signed, directected graphs 

   Ανδρουλιδάκης, Εμμανουήλ; Androulidakis, Manolis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Η συσταδοποίηση σε γράφους είναι μια θεμελιώδης τεχνική που κατηγοριοποιεί παρόμοιους κόμβους ενός γράφου σε ομάδες (συστάδες). Είναι πολύ σημαντική για δίκτυα μεγάλης κλίμακας και χρησιμοποιείται ευρέως σε επιστημονικά ...
  • Recommender systems using sentiment analysis 

   Κουτρίδη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-23)
   Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πληθώρα συστημάτων συστάσεων για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν πολύτιμα δεδομένα όπως π.χ. τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ομοιότητες ...
  • Transfer learning In recommender systems 

   Zografou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Τα συστήματα συστάσεων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά στις μέρες μας προσφέροντας μεγάλο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Όμως, η ύπαρξη λίγων και αραιών δεδομένων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για τα συστήματα συστάσεων ...
  • Ανάπτυξη αλγορίθμου κατηγοριοποίησης με αυξητικό τρόπο για ανάλυση συναισθήματος στο twitter 

   Κυριαζής, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και πειραματική εφαρμογή incrementally classification αλγορίθμου για την επίλυση του προβλήματος της σταδιακής ελάττωσης της ακρίβειας πρόβλεψης του συναισθήματος σε ...
  • Αυξητική μέθοδος ανάλυσης συναισθήματος σε περιβάλλον microblogging 

   Πικούνης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Τα εργαλεία μηχανικής μάθησης που στοχεύουν στην ανάλυση του συναισθήματος κειμένων, είναι από τα πλέον καινοτόμα εργαλεία μηχανικής μάθησης. Για την εκπαίδευση τέτοιων εργαλείων, συνήθως απαιτούνται πολύ μεγάλα datasets ...
  • Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα δικηγορικού γραφείου διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 

   Ποζατζίδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων αποτελεί στόχο κάθε κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού, στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας και της ελεύθερης οικονομίας , η ανάπτυξη και η βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί στόχο ...
  • Εφαρμογές τεχνικών μηχανικής μάθησης σε δεδομένα γράφων 

   Καμπάνης, Αλέξανδρος Ιάσονας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-04)
   Μελέτη περίπτωσης για ανίχνευση παράνομων λογαριασμών σε δίκτυο συναλλαγών με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης σε δεδομένα γράφων
  • Εφαρμογές τεχνικών μηχανικής μάθησης σε δεδομένα γράφων 

   Λουρίδας, Σάββας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Στη σύγχρονη εποχή μας τα συστήματα συστάσεων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη μηχανική μάθηση για να μαθαίνουν αυτόματα και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου με βάση τα δεδομένα και τα σχόλια των χρηστών. Πολλοί ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη προσεγγίσεων αξιολόγησης αποτελεσμάτων clustering σε γράφους 

   Γαγλία, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Στην επιστήμη των μαθηματικών οι γράφοι είναι ένας τρόπος αναπαράστασης ενός δικτύου, μιας συλλογής στοιχείων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι γράφοι δομούνται από κόμβους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα και ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη προσεγγίσεων αξιολόγησης αποτελεσμάτων συσταδοποίησης σε γράφους 

   Τιγγινάγκας, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μία μελέτη στο πρόβλημα της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τμηματοποίησης ενός γράφου. Το πρόβλημα της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συσταδοποίησης έχει μελετηθεί ευρέως και ...
  • Μελέτη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση μεγάλου όγκου ροών δεδομένων 

   Καπότης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στην παρούσα εργασία υλοποιείται ένα realtime (πραγματικού χρόνου) pipeline, το οποίο απεικονίζει κάθε στιγμή τη δημοτικότητα των δύο υποψηφίων για την προεδρία της Αμερικής, χρησιμοποιώντας κάποιες από τις πιο δημοφιλή ...
  • Μελέτη συστήματος συστάσεων από ομάδες χρηστών με βάση την δικαιοσύνη 

   Γεωργόπουλος, Δημοσθένης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, γίνεται μελέτη πάνω στην υπολογιστική βελτιστοποίηση μιας ειδικής κατηγορίας συστημάτων συστάσεων. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος, βασισμένο ...
  • Μελέτη συστήματος συστάσεων βασιζόμενο στην έκπληξη των χρηστών 

   Κομνός, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
   Οι μηχανές αναζήτησης και πλήθος άλλων εφαρμογών παρέχουν συστάσεις (recommendations) με βάση προτιμήσεις και συσχετίσεις χρηστών. Η μεροληψία (Bias) και η δικαιοσύνη (fairness) στις τεχνικές μηχανικής μάθησης είναι θέματα ...
  • Μεταφορά γνώσης με χρήση νευρωνικών δικτύων και συστήματα συστάσεων 

   Γιαννοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN) είναι η ραχοκοκαλιά της κατηγοριοποίησης εικόνων, ένα φαινόμενο βαθιάς μάθησης που παίρνει μια εικόνα και της αποδίδει μια κλάση και μια ετικέτα που την κάνει μοναδική. Η ταξινόμηση ...
  • Μία προσέγγιση μεταφοράς γνώσης μέσω προ-εκπαιδευμένων μοντέλων σε συστήματα συστάσεων 

   Ανδριόπουλος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η καλύτερη κατανόηση της έννοιας μεταφορά γνώσης όχι μόνο σαν μια μέθοδος μηχανικής μάθησης όπου η εφαρμογή της γνώσης που αποκτάται από ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ...
  • Μοντέλο πρόβλεψης μετοχικών τιμών βασισμένο σε γενετικούς αλγορίθμους και νευρωνικά δίκτυα 

   Κεφαλά, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Στην παγκόσμια οικονομία όλα επηρεάζονται αλυσιδωτά, για αυτό ακριβώς το λόγο η πρόβλεψη των τιμών του χρηματιστηρίου είναι αναγκαία όχι μόνο για επενδυτές αλλά και για άτομα που δεν ενασχολούνται με αυτό. Για παράδειγμα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»