Now showing items 1-20 of 24

  • Dynamic searchable symmetric encryption 

   Δασκαλόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  • Keyloggers & password crackers 

   Δημητρούλης, Αθανάσιος (2010-09-24)
   Σκοπός αυτής της μελέτης, με τίτλο «keyloggers & password crackers», ήταν να μελετηθούν διάφορα προγράμματα που σπάνε κωδικούς (passwords) των λειτουργικών συστημάτων Windows και Unix/Linux, να εξεταστούν τα προγράμματα ...
  • Ανάλυση αποτυπωμάτων μνήμης εφαρμογών Android οι οποίες εφαρμόζουν κρυπτογράφηση AES βασιζόμενη σε μυστικό κωδικό 

   Δερεδάκης, Ραδάμανθυς Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μελέτη των ευρημάτων τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση αποτυπωμάτων μνήμης εφαρμογών Android οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση AES βασιζόμενες σε ένα μυστικό κωδικό που εισάγει ...
  • Αξιολόγηση φόρτου κρυπτογραφικών συναρτήσεων σε εξυπηρετητές διαδικύου 

   Καραγιάννη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-15)
   Μια συνάρτηση παραγωγής κλειδιών βασισμένη στους κωδικούς ασφαλείας – ‘password – based KDF’ –συνάρτηση η οποία παράγει κλειδιά βάσει των κωδικών πρόσβασης – είναι συχνά υλοποιημένη σε εφαρμογές που απαιτούν εγγραφή και ...
  • Ασφάλεια επικοινωνιών και κατανεμημένων συστημάτων 

   Πέππες, Δημήτριος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999)
  • Ασφάλεια συνθηματικών - ένα πρόγραμμα ανάκτησης κωδικών με επιθέσεις τύπου λεξικού 

   Κωστάντος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
   Στο πρώτο μέρος η εργασία, αναφέρεται στα συνθηματικά που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να εξασφαλίσουν εμπιστευτικότητα σε ένα σύστημα, στις βασικές αδυναμίες που υπάρχουν στα συνθηματικά, σε τρόπους, ώστε οι χρήστες να ...
  • Ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο: ψηφιακές υπογραφές και συστήματα ΡΚΙ 

   Σακαρίδης, Σαράντης Χ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
   Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών υπογραφών και της τεχνολογίας των συστημάτων ΡΚΙ προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ασφαλούς ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς επίσης και ...
  • Ασφαλή ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών στο διαδίκτυο 

   Μάγκος, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
   Στη σημερινή εποχή όπου η καθολικότητα του Διαδικτύου είναι αδιαμφισβήτητη, πολλές από τις δραστηριότητες που έως σήμερα διενεργούνταν με φυσικό τρόπο αποκτούν ηλεκτρονική μορφή, Η μετάβαση αυτή έχει ως στόχο την εύκολη ...
  • Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 

   Λαγουδάκη, Βερονίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
   Η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει στην διακίνηση μεγάλου όγκου πολυμεσικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγχρόνως όμως αναπτύσσεται η πειρατεία, ...
  • Εξατομικευμένη διαμοίραση αρχείων με ασφάλεια 

   Αναγνωστάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα ασχοληθεί με την εξατομικευμένη διαμοίραση αρχείων με ασφάλεια. Αρχικά παρουσιάζονται βασικές έννοιες γύρω από την ασφάλεια και την κρυπτογράφηση, προκειμένου να διευκολύνουμε τον αναγνώστη ...
  • Η σύναψη ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ασφάλεια αυτών στο ελληνικό δίκαιο 

   Πανάγου, Αγγελική Α. (2011-07-14)
   Το διαδίκτυο συνιστά έναν παγκόσμιο χώρο άσκησης εμπορικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, κυρίως λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων ...
  • Ηλεκτρονικές υπογραφές και ψηφιακά πιστοποιητικά 

   Γρυλλάκη, Φωτεινή Ε. (2011-07-08)
   Η εξάπλωση του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η μετάδοση εμπιστευτικών δεδομένων μέσω ανοιχτών δικτύων αποτελούν όψεις της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Το διαδίκτυο δημιουργεί ...
  • Ηλεκτρονική κατάρτιση συμβάσεων - ψηφιακές υπογραφές 

   Βαλαχέας, Παναγιώτης Π. (2011-07-28)
   Η Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές και το Π.Δ. 150/2001 το οποίο εναρμόνισε το εθνικό μας δίκαιο με την παραπάνω οδηγία, εξομοιώνει απ’ ευθείας τις ...
  • Ηλεκτρονική υπογραφή 

   Πρωτόπαππας, Λουκάς (2011-07-13)
   Η ανάπτυξη του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συναλλαγές μέσω ανοιχτών δικτύων κάνουν επιτακτική την ανάγκη ασφάλειας στις συναλλαγές. Ο χρήστης που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά απαιτεί τα δεδομένα που στέλνει να ...
  • Κρυπτανάλυση αλγορίθμων και εφαρμογές της κρυπτογραφίας σε κακόβουλο λογισμικό 

   Πατσάκης, Κωνσταντίνος Ε. (2009-02-17)
   Η παρούσα διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια και ένα παράρτημα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή των επιτευγμάτων της κρυπτογραφίας, της βασικής θεωρίας και εννοιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ...
  • Κρυπτογραφία-ασφάλεια S-box συμμετρικών αρλγορίθμων 

   Βερύκιος, Θωμάς Ν. (2011-09-27)
   Το ζήτημα της διακίνησης της πληροφορίας με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ασφάλεια και ταυτόχρονα να αποτρέπονται πιθανές προσπάθειες παραβίασης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της, αποτελεί αντικείμενο ...
  • Μέθοδοι δημιουργίας, εφαρμογές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, νομικό πλαίσιο και πιστοποίηση της ηλεκτρονικής υπογραφής 

   Νικλητσιώτης, Γεώργιος Ν. (2012-05-31)
   Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη και ραγδαία εξέλιξη στους τομείς της τεχνολογίας και ειδικότερα στους τομείς της τεχνολογίας που σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατηρείται ότι, ...
  • Μελέτη αποτυπωμάτων μνήμης κρυπτοσυστήματος Triple DES εφαρμογής Android 

   Βερνάδος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και της ιδιωτικότητάς του αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα της σύχρονης εποχής. Οι φορητές συσκευές και ιδίως το οικοσύστημα του Android, που αποτελεί την πιο διαδεδομένη έκφανση ...
  • Μελέτη εξάπλωσης των worms 

   Γκρόζας, Νικόλαος (2012-07-23)
   Πολλοί είναι εκείνοι στις μέρες μας οι οποίοι έχουν αναρωτηθεί τι είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τι προσφέρει. Η απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί εδώ είναι πως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ...
  • Μελέτη πρωτοκόλλων ανταλλαγής και εγκαθίδρυσης κρυπτογραφικών κλειδιών 

   Μαντάς, Στυλιανός Η. (2013-12-23)
   Στις επικοινωνίες ανάμεσα σε ανοιχτά συστήματα υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες απειλών: Μη εξουσιοδοτημένη απόκτηση της πληροφορίας, Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της πληροφορίας, Πλαστοπροσωπία χρήστη, Αποκήρυξη της ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»