Now showing items 1-20 of 239

  • Accommodation management software 

   Sideris, Charalampos; Σιδέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της φιλοξενίας έχει αυξημένη ζήτηση για αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης καταλυμάτων. Αυτή η μεταπτυχιακή διατριβή παρουσιάζει τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός Λογισμικού Διαχείρισης ...
  • Android εφαρμογή για εντοπισμό και καταγραφή κρουσμάτων Covid19 με χρήση Spring Boot Back-End 

   Καραγιάννη, Γεωργία; Karagianni, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση μιας Android εφαρμογής, η οποία εντοπίζει και καταγράφει τα κρούσματα Covid19, με τη χρήση του εργαλείου Spring Boot ως back-end και μιας PostgreSQL βάσης. Η εφαρμογή ...
  • Android εφαρμογή για ταινίες και ηθοποιούς 

   Κανελλόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μία περίληψη της εργασίας γενικά αλλά και θα επισημανθούν σημαντικά στοιχεία της. Το θέμα της εργασίας ήταν να γίνει μία εφαρμογή Android με σκοπό ο κάθε χρήστης να μπορεί να διαβάσει τα ...
  • Android εφαρμογή για την εύρεση των κοντινότερων συσκευών με χρήση Bluetooth και Spring Boot backend 

   Αυγέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας android εφαρμογής, η οποία θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Bluetooth για να εντοπίζει τις κοντινότερες κινητές συσκευές, ώστε να ενημερώνει και να ειδοποιεί ...
  • Android εφαρμογή υλοποίησης της υπηρεσίας Google Cloud Messaging 

   Περτέσης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, εκτέλεση και παρουσίαση των λειτουργιών που ανήκουν στο πλέον ανεπτυγμένο πεδίο των εφαρμογών των κινητών συσκευών (smartphones) το οποίο δεν είναι άλλο από την ...
  • Aνάλυση συναισθήματος κατά τη διάρκεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εφαρμογή Android και αποστολή σε RESTful Web Service 

   Γαβριηλίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας μιας Android εφαρμογής για ανάλυση των συναισθημάτων των φοιτητών πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ...
  • Development of a WebAPI software 

   Mouzakitis, Theodoros; Μουζακίτης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει το ταξίδι ενός παθιασμένου προγραμματιστή που ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα API για τη διαχείριση πελατών, παραγγελιών και προϊόντων. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική ...
  • E-Learning digital marketing: ένα πρόγραμμα διδασκαλίας με στόχο την εκμάθηση του ψηφιακού marketing 

   Μπουρογιάννη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-22)
   Η ηλεκτρονική εκμάθηση ή αλλιώς e-learning τα τελευταία χρόνια συμβάλλει σημαντικά βοηθώντας πολλούς ανθρώπους όπως για παράδειγμα φοιτητές, εργαζόμενους να αποκτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο πρόσβαση στην γνώση καταργώντας ...
  • E-Learning SQLite: ένα σύστημα διδασκαλίας για εκμάθηση βασικών εννοιών της SQLite 

   Μπερκέτης, Γρηγόριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
   Εδώ και αρκετά χρόνια η ηλεκτρονική μάθηση ή αλλιώς e-learning έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν με πολύ εύκολο τρόπο πρόσβαση στην γνώση καταργώντας τον χώρο και το χρόνο της συμβατικής διδασκαλίας. Το ...
  • ElderHelper – Εφαρμογή με φιλικό προς του ηλικιωμένους περιβάλλον ενός σύγχρονου κινητού 

   Κασσέρης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Η χρήση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα περισσότερα smartphones σήμερα είναι σε θέση να καταγράψουν υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες, μπορούν να ...
  • ERP λογισμικού συστήματος σε περιβάλλον επιχείρησης λιανεμπορίου 

   Χριστόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  • Full stack σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για μετασχηματισμό εικόνων σε αναπαραστάσεις cartoon 

   Τάντη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί την διπλωματική διατριβή στα πλαίσια του μεταπτυχιακού «Προηγμένα συστήματα πληροφορικής» του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το αντικείμενό της βρίσκεται στην τομή των ...
  • IoT platform and data management using microservices 

   Εμμανουήλ, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Το αντικείμενο της διπλωματικής εξετάζει την σχεδίαση και ανάπτυξη ενός κατανεμημένου συστήματος, το οποίο συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες με σκοπό την αποθήκευση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα δεδομένα αφορούν πληροφορίες ...
  • Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών 

   Ζηνοβίου, Ξενοφών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο “Java Collections Framework - Μελέτη αποδοτικότητας των θεμελιωδών τους λειτουργιών” αποτελεί μια μελέτη πάνω στην αποδοτικότητα των βασικών λειτουργιών , των πιο σημαντικών δομών ...
  • Location based services in smartphones 

   Ματσιούλας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
   Η κινητή υπολογιστική εξελίσσεται συνεχώς και με ταχύ ρυθμό. Κάθε μέρα εισάγονται νέες κινητές συσκευές, τεχνολογίες, μέθοδοι, και εφαρμογές. Πρόσφατα, μία από τις κινητές εφαρμογές, η υπηρεσία αξιοποίησης της γεωγραφικής ...
  • Module διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων 

   Βλάχος, Γεώργιος Δ. (2015-01-19)
   Η διπλωματική διατριβή αφορά την ανάπτυξη μια πλήρους εφαρμογής διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων, ως αυτόνομο component της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου CMS JOOMLA 2.5. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ...
  • OrderFast - εφαρμογή παραγγελιών 

   Αλεξανδρίδης, Λάζαρος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
   Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο τμήμα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Αφορά την δημιουργία μίας εφαρμογής που απευθύνεται σε χρήστες κινητών ...
  • Revising privacy, forgetting & profiling under the GDPR in emerging computing platforms and decentralized environments 

   Πολίτου, Ευγενία; Politou, Evgenia (Eugenia) (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στις 25 Μαΐου 2018 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εγκαθίδρυσε ένα νέο καθεστώς για την προστασία} των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των ...
  • Spring Boot Web Service για μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων 

   Ευαγγελάτος, Γεράσιμος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την υλοποίηση μιας εφαρμογής αναπαραγωγής δεδομένων ατμοσφαιρικών μετρήσεων τοπικά, τα οποία προέρχονται από μία απομακρυσμένη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών(Application ...
  • Springboot Rest API Application για τη διαχείριση ηλιακού πάρκου 

   Σιγαλός, Κωνσταντίνος - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Τα τελευταία χρόνια οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ολοένα και πληθαίνουν στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα του στρατηγικού στόχου που έχει θέσει για την απεξάρτησή της από τον λιγνίτη και την ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»