Now showing items 77-96 of 148

  • Δημιουργία agent για ανακάλυψη ευπαθειών 

   Φωτομάρας, Νίκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η εργασία αφορά στη δημιουργία λογισμικού για έλεγχο των εγκατεστημένων εφαρμογών σε περιβάλλοντα linux και windows και την αναζήτηση ευπαθειών σε ανοιχτές βάσεις δεδομένων (π.χ. exploit-db) για ανακάλυψη τυχών ευπαθειών.
  • Δημιουργία information gathering εφαρμογής από διαφορετικά social media 

   Τομαράς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
   πληροφορία είναι το σπουδαιότερο αγαθό του 21ου αιώνα και για αυτό το λόγο η συλλογή της με αυτοματοποιημένα μέσα από διαφορετικούς ιστότοπους είναι δυνατό να οδηγήσει σε ταχύτερα, περισσότερο ακριβή και σε αρκετές περιπτώσεις ...
  • Δημιουργία αυτοματοποιημένου εργαλείου για ελέγχους ασφάλειας σε διαδικτυακές εφαρμογές 

   Ζαχαριάδης, Μιχάλης Δ. (2012-05-29)
   Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Δημιουργία Αυτοματοποιημένου Εργαλείου για Ελέγχους Ασφάλειας σε Διαδικτυακές Εφαρμογές» είναι μια πρακτική απεικόνιση για το πως μπορούν να αυτοματοποιηθούν χρονοβόρες διαδικασίες που μέχρι ...
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για μαθήματα κυβερνοάμυνας 

   Σταματόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης “InfoSec LKYV” με στόχο την εκπαίδευση υποψήφιων οπλιτών και αξιωματικών σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αρχικά ...
  • Δημιουργία πρακτόρων για αυτόματη αναφορά ευπαθειών 

   Geramanis, Georgios; Γεραμάνης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02-25)
   Μελετήσαμε σε βάθος κάποια από τα υπάρχοντα εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών, δίνοντας έμφαση σε αυτά που είναι ανοικτού κώδικα, και είδαμε τα αποτελέσματα αλλά και τις επιπλέον λειτουργικότητες που παρέχει το καθένα από αυτά. ...
  • Διαδικασίες και πολιτικές για συμμόρφωση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το ΓΚΠΔ 

   Φούντα, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει ένα εγχειρίδιο διαδικασιών και πολιτικών μέσω του οποίου το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς και όλα τα υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, μπορούν να αποδεικνύουν τη ...
  • Διαχείριση ασφαλείας πληροφοριακού συστήματος γενικού νοσοκομείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

   Μίχα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04)
   Οι ολοένα μεταβαλλόμενες απειλές των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων έχουν αυξήσει τους κινδύνους και κατ’ επέκταση την ανάγκη για ασφάλεια στα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής. Αντικείμενο της διπλωματικής ...
  • Δικανική υπολογιστική 

   Μπαμπάνη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται παρουσιάζονται ολοένα και περισσότεροι προβληματισμοί και ασάφειες τις οποίες καλούμαστε να καλύψουμε. Άλλοτε αυτές επιλύονται εύκολα και άλλοτε χρειάζεται η δημιουργία εφαρμογών, προγραμμάτων ...
  • Δοκιμές παρείσδυσης Android εφαρμογών 

   Καμπόλης, Μάριος - Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής δοκιμών παρείσδυσης σε Android εφαρμογές(Android App Penetration Test) και των συχνότερων ευπαθειών και αδυναμιών που συναντώνται στις ...
  • Δοκιμές παρείσδυσης σε εφαρμογές Android 

   Δήμου, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
   Το Android αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και ασφαλή λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές. Ωστόσο, τα προβλήματα ασφάλειας συνεχίζουν να υπάρχουν όσο δεν δίνουμε προσοχή στην ασφάλεια των εφαρμογών κατά την ανάπτυξή ...
  • Δοκιμές παρείσδυσης σε εφαρμογές Android 

   Χονδρογιάννης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-10)
   Το Android είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα για κινητές συσκευές στον κόσμο με συνεχή ανοδική πορεία. Δεδομένης της μεγάλης χρήσης του λογισμικού, ανοδική παρατηρείται η δημιουργία και χρήση των εφαρμογών ...
  • Έλεγχος ασφάλειας στο Active Directory 

   Σπυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Το Active Directory είναι μια υπηρεσία καταλόγου ανεπτυγμένη απο την Microsoft για χρήση σε δίκτυα με συστήματα Windows. Η χρήση του είναι ευρεία και συναντάται στις υποδομές μικρών και μεγάλων εταιρειών καθώς και οργανισμών ...
  • Έλεγχος ιδιωτικότητας σε παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

   Κυραμάς, Νίκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Τα Big Data, Data Mining και Profiling ενσωματώνονται μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο στο τραπεζικό σύστημα με αποτελέσματα εμφανή και αφανή στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η ...
  • Έμπιστα περιβάλλοντα για πράγματα του διαδικτύου 

   Αζναουρίδης, Χρήστος Νεκτάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η επάρκεια των αποτελεσματικών ασύρματων πρωτοκόλλων, οι βελτιωμένοι αισθητήρες, οι φτηνότεροι επεξεργαστές, οι καθιερωμένες εταιρείες που αναπτύσσουν το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης ...
  • Εγχειρίδιο Μπλε Ομάδας 

   Μακρής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας μεγάλωνε ραγδαία και για αυτόν τον λόγο υπήρχε ραγδαία αύξηση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Οι χρήστες με κακόβουλη πρόθεση, άρχισαν να χρησιμοποιούν εξελιγμένα εργαλεία και ...
  • Εκπαίδευση προσωπικού για ευαισθητοποίηση στην ασφάλεια πληροφοριών 

   Μαυρόματος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύεται η σημαντικότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού μιας εταιρείας/οργανισμού σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχος της διπλωματικής είναι ...
  • Εκτίμηση συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

   Μπότας, Σπυρίδων; Αλτόγλου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και έφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε οντότητα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ...
  • Ενδυνάμωση ασφάλειας σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού (CentOS Use Case) 

   Γαλανομάτης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Είναι γεγονός ότι, στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί μεταφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στο Διαδίκτυο ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους. Ωστόσο, αυτή η ...
  • Ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας σε IMS περιβάλλοντα 

   Ιωαννίδης, Σωκράτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο την μελέτη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς IMS και τις απειλές που δέχονται όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών και των υπηρεσιών τους. Για τον σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί το ...
  • Ενοποίηση GDPR & ISO 

   Γιαννακόπουλος, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αντιλήφθηκε την ανάγκη για μεταρρύθμιση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την προστασία των δεδομένων, κανόνες που είχαν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»