Show simple item record

dc.contributor.advisorΣάμψων, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚασιδιάρη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2016-06-23T08:40:29Z
dc.date.available2016-06-23T08:40:29Z
dc.date.issued2015-05
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8851
dc.description.abstractΗ διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια αναγκαιότητα στα πλαίσια των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Η πολιτισμική καταγωγή και τα χαρακτηριστικά του ατόμου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εκπαιδευτικές συνήθειές του και τις επιδόσεις του. Η μάθηση μπορεί να επιτευχθεί όταν η διαδικασία για την επίτευξη της δεν έρχεται σε αντίθεση και δεν προσβάλει το πολιτισμικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά απογοητευτικά, καθώς ο εκπαιδευόμενος θα οδηγηθεί στην εγκατάλειψη της προσπάθειας κατάκτησης και παραγωγής γνώσης. Τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Cources, MOOCs ) αποτελούν μια πρόσφατη προσθήκη στην ποικιλία των επιλογών που προσφέρει η ηλεκτρονική μάθηση (Adams A.A. et al ,2013). Διακρίνονται από αρκετά πλεονεκτήματα, όπως είναι οι παρεχόμενες εμπειρίες δια βίου μάθησης ( Chen X. et al,2013). Οι πάροχοι τους υποστηρίζουν πως οι μαθητές τους προέρχονται από όλον τον κόσμο (Gaebel M.,2013), δηλαδή πρόκειται για άτομα με διαφορετική πολιτισμική προέλευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ελεγχθεί και να επιτευχθεί η αξιοποίηση των σχεδιαστικών αρχών που αντιπροσωπεύουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σύμφωνα με τον James Banks κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των ΜΑΔΜ. Για την ενσωμάτωση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης χρειάστηκε να σημειωθούν οι παράγοντες εκπαιδευτικού σχεδιασμού που προκύπτουν από αυτές. Οι παράγοντες εκπαιδευτικού σχεδιασμού που αφορούσαν αποκλειστικά τις παραδοσιακές τάξεις απορρίφθηκαν, καθώς δεν μπορούν να ενσωματωθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των ΜΑΔΜ. Στη συνέχεια, έγινε απεικόνιση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των ΜΑΔΜ, σύμφωνα με το μοντέλο ADDIE. Η απεικόνιση αυτή συνοδεύτηκε από δήλωση των υπαρχόντων διαφοροποιήσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού που προκύπτουν για κάθε διαφορετικό είδος ΜΑΔΜ. Με βάση τα παραπάνω, δομήθηκε ο προτεινόμενος εκπαιδευτικός σχεδιασμός ο οποίος στηρίζεται στις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στο γενικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό των ΜΑΔΜ από την ενσωμάτωση των παραγόντων εκπαιδευτικού σχεδιασμού διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για τη διαπίστωση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των ΜΑΔΜ στην πράξη, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα ΜΑΔΜ. Η έρευνα αυτή κατέδειξε πως, αν και κάποιοι παράγοντες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν ληφθεί υπόψη, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του δείγματος ΜΑΔΜ συμφωνεί σε μέτριο βαθμό με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν, έγιναν προτάσεις για αλλαγές ώστε να γίνει εφαρμογή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού.el
dc.format.extent328el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΗλεκτρονική μάθησηel
dc.subjectΔιαπολιτισμική εκπαίδευσηel
dc.titleΕκπαιδευτικός σχεδιασμός ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) αξιοποιώντας σχεδιαστικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENMulticultural education stands as a necessity in synchronous multicultural societies. Learner’s cultural origin and characteristics influence a lot his educational habits and learning performance. When educational procedure doesn’t get contrary or offensive to learner’s cultural background, learning goals can be achieved. In any other case, the results will be surely disappointing, because learner will soon quit from trying to grasp or construct knowledge. Massive open online courses (MOOCs) came recently to be added to the abilities of E-learning (Adams A.A. et al ,2013). They have become known for their many advantages, such as the lifelong educational experiences they offer( Chen X. et al,2013). MOOCs’ providers claim that their students come from all over the world (Gaebel M.,2013), which means they have different cultural origin. This project aims to investigate and achieve the incorporation of designing principles (dimensions) that represent multicultural education, according to James Banks, in MOOCs’ instructional Design. For this incorporation, firstly, multicultural instructional design factors needed to be defined and categorized to the Multicultural Dimension they belong. Some multicultural factors were rejected, because they are only connected with Instructional Design of traditional classes. Furthermore, significant addendum was the creation of a general Instructional Design structure for MOOCs according to ADDIE Model. It must be noted that the differentiations from the general structure were concluded separately for every different type of MOOCs. A proposal of an Instructional Design structure according to Multicultural Dimensions was made based to all these mentioned above. In order to understand whether the incorporation of multicultural factors in Instructional Design of existent MOOCs has been fulfilled or not, an investigation in one MOOC sample was carried out. It was ascertained that some factors were taken into consideration during the Design. However, the final results showed that the Instructional Design of the sample MOOC agree in a medium degree with the designing principles of Multicultural Education. After the investigation, some proposals were created to cover the noticed differences ,so that an adjustment of the sample to the proposed multicultural Instructional Design was succeded.el
dc.contributor.masterΔιδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματαel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικός σχεδιασμόςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»