Το τμήμα αυτό αποτελεί μετονομασία του παλαιότερου τμήματος "Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων"

Recent Submissions

 • Εγχειρίδιο Μπλε Ομάδας 

  Μακρής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
  Η εξέλιξη της τεχνολογίας μεγάλωνε ραγδαία και για αυτόν τον λόγο υπήρχε ραγδαία αύξηση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Οι χρήστες με κακόβουλη πρόθεση, άρχισαν να χρησιμοποιούν εξελιγμένα εργαλεία και ...
 • Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης για την ανάλυση τηλεδιασκέψεων σε πραγματικό χρόνο 

  Παπαδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Στην παρούσα διπλωματική εξετάζεται η ιδέα και η υλοποίηση μια εφαρμογής για ζωντανές τηλεδιασκέψεις, μέσω του περιηγητή ιστού, με ζωντανό βίντεο και ήχο. Αυτές έγιναν εφικτές μέσω του πρωτοποριακού πρωτοκόλλου, WebRTC, ...
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής ερευνών με χρήση τεχνολογιών blockchain 

  Αλεξανδρίδης, Αλέξανδρος - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  Τα ψηφιακά νομίσματα και η τεχνολογία του Blockchain έχουν εισέλθει για τα καλά στην ζωή μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές διαδικασίες που πραγματοποιούμε στην καθημερινότητάς μας να μπορούν να προσομοιώνονται πάνω σε ...
 • Βέλτιστη διαχείριση υποδομών κινητού υπολογιστικού νέφους 

  Κεφαλόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
  Δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνολογίας των έξυπνων τερματικών συσκευών (smartphones), του υψηλού εύρους ζώνης (bandwidth) και της πολύ χαμηλής καθυστέρησης από άκρο σε άκρο, που προσφέρουν τεχνολογίες όπως τα δίκτυα πέμπτης ...
 • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και λογισμικού αναγνώρισης προσώπου 

  Μαθιούδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  Η συνεχής αύξηση του όγκου δεδομένων δημιουργεί ολοένα και περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτά. Σκοπός κατά την διάρκεια ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων είναι η ενσωμάτωση υποσυστημάτων ...
 • Palo Alto. Αρχική παραμετροποίηση, λειτουργία και σενάρια 

  Στριμμένος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η εργασία αυτή, είναι ένας οδηγός για τον εκπαιδευτή και συνοδεύει παρουσιάσεις powerpoint. Χρησιμοποιήσαμε τις δυνατότητες ενός firewall Palo Alto σε ένα εικονικό περιβάλλον. Αρχικά δημιουργήσαμε ένα δίκτυο που περιλάμβανε ...
 • Evaluation of centrality algorithms for information spread in social networks 

  Οσκιάν, Ναταλί (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
 • Machine learning pipelines in serverless environments 

  Παρασκευουλάκου, Ευτέρπη; Paraskevoulakou, Efterpi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  H συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τη μελέτη, ανάπτυξη, και υλοποίηση σύνθετων υπηρεσιών Μηχανικής Μάθησης σε Serverless περιβάλλοντα. Οι Serverless αρχιτεκτονικές με τη προώθηση του μοντέλου ...
 • Medical image analysis with machine learning techniques and deep learning neural networks 

  Γιαννουλόπουλος, Γεώργιος; Giannoulopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της μηχανικής μάθησης στη μηχανική όραση θα εξεταστούν ,ενώ ένα υποσύνολο αυτών των αλγορίθμων θα δοκιμαστεί στο πρόβλημα της ταξινόμησης δερματικών παθήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση ...
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

  Πολίτη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) θεωρείται ότι είναι ένα μαζικά κατανεμημένο σύστημα έξυπνων συσκευών, το καθένα από τα οποία είναι ενδεχομένως εξοπλισμένο με φυσικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη ...
 • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα πληροφοριακά συστήματα μίας νοσοκομειακής μονάδας 

  Δανόπουλος, Κρίτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-29)
  Το παρόν κείμενο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) μίας νοσοκομειακής μονάδας. Το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει μόνο τις διαδικασίες αποκατάστασης ...
 • Antivirus evasion methods 

  Παναγόπουλος, Ιωάννης; Panagopoulos, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
 • An evaluation framework for Massive Open Online Courses for Professional Development (MOOCs4PD): the case of the Learn2Analyze MOOC 

  Μουγιάκου, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜΑΔΜ) μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων σε μαζική κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως αδυναμίες των ΜΑΔΜ, ...
 • Μοντελοποίηση κατατομής μαθητή 

  Βέλλιος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Έχοντας περάσει το κατώφλι του 21ου αιώνα παρατηρούμε την αλλαγή η οποία συμβαίνει στην κοινωνία μας. H βιομηχανική εποχή που χρειαζόταν εργατικό δυναμικό για να εκτελεί τυποποιημένες εργασίες έχει τελειώσει και ανατέλλει ...
 • Τεχνικές εξόρυξης γνώσης και μηχανικής μάθησης σε οικονομικά δεδομένα και εφαρμογές σε συναλλαγές πιστωτικών καρτών 

  Κολιόπουλος, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01-24)
  Στην παρούσα εργασία έγινε μια βιβλιογραφική μελέτη πάνω στη Μηχανική Μάθηση και τις δίαφορες τεχνικές εξόρυξης γνώσης. Αναλύθηκαν κάποιοι απο τους πιο δημοφιλείς αλγόριθμους κατηγοριοποίησης, ενώ έγινε εκτενής ανάλυση των ...
 • Μέθοδοι τμηματοποίησης πελατών με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

  Κοντογεώργου, Βικτωρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική για τις επιχειρήσεις. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται είναι μεταβαλλόμενο και απαιτεί σωστή λήψη αποφάσεων κάθε στιγμή και δεδομένου των συνθηκών. Σήμερα, η διαδικασία ...
 • Εφαρμογή εισαγωγής χαρτογραφικών δεδομένων προσβασιμότητας συστήματος αυτόνομης πλοήγησης τυφλού σε εσωτερικούς χώρους 

  Νικολακόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η εργασία αφορά μια εφαρμογή με την οποία πραγματοποιείτε η χαρτογράφηση ενός εσωτερικού χώρου για την αυτόνομη πλοήγηση ενός ατόμου με προβλήματα όρασης. Δίνονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες ώστε να πλοηγηθεί με ...
 • Router forensics 

  Δαμίρης, Γεώργιος - Παρασκευάς; Damiris, Giorgos - Paraskevas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
 • Μελέτη συστήματος συστάσεων βασιζόμενο στην έκπληξη των χρηστών 

  Κομνός, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Οι μηχανές αναζήτησης και πλήθος άλλων εφαρμογών παρέχουν συστάσεις (recommendations) με βάση προτιμήσεις και συσχετίσεις χρηστών. Η μεροληψία (Bias) και η δικαιοσύνη (fairness) στις τεχνικές μηχανικής μάθησης είναι θέματα ...
 • Αυξητική μέθοδος ανάλυσης συναισθήματος σε περιβάλλον microblogging 

  Πικούνης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Τα εργαλεία μηχανικής μάθησης που στοχεύουν στην ανάλυση του συναισθήματος κειμένων, είναι από τα πλέον καινοτόμα εργαλεία μηχανικής μάθησης. Για την εκπαίδευση τέτοιων εργαλείων, συνήθως απαιτούνται πολύ μεγάλα datasets ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»