Show simple item record

Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων υγείας Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου

dc.contributor.advisorΠαπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.authorΚιουρτζόγλου, Μαρία
dc.date.accessioned2016-02-01T07:23:30Z
dc.date.available2016-02-01T07:23:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8286
dc.description.abstractΣτα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης και συγκριτικής αξιολόγησης των συστημάτων υγείας της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες χώρες είναι δύο. Πρώτον, επειδή παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους τους, εξασφαλίζοντας υψηλή αποδοτικότητα και ισότητα στην πρόσβαση. Δεύτερον, επειδή αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των δύο μοντέλων συστημάτων υγείας, τύπου Bismarck (Γερμανία) και τύπου Beveridge (Ηνωμένο Βασίλειο), που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος (κεφάλαια ένα έως τέσσερα), γίνεται μια παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των δύο χωρών, της κατάστασης υγείας του πληθυσμού που επιτυγχάνεται με τη χρήση κάποιων βασικών δεικτών υγείας, της ιστορικής εξέλιξης των συστημάτων υγείας από τη βιομηχανική επανάσταση έως σήμερα και των κυριότερων μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών. Επιπλέον, μελετάται η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών υγείας και γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών και άλλων χωρών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες δαπανών το 2011. Τέλος, αναλύονται οι τρόποι και οι πηγές χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε συστήματος. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας (κεφάλαιο πέντε) γίνεται, με τη χρήση δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ, μια εμπειρική μελέτη του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται οι συνολικές δαπάνες υγείας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) που χρηματοδοτούνται από δημόσιες δαπάνες από τον αριθμό των γενικών γιατρών (ανά 1.000 κατοίκους), τον αριθμό των ειδικών γιατρών (ανά 1.000 κατοίκους), το συνολικό αριθμό κλινών (ανά 1.000 κατοίκους), τους ψηφιακούς τομογράφους (ανά 1.000.000 κατοίκους) και τις μονάδες μαγνητικής τομογραφίας (ανά 1.000.000 κατοίκους) και επιχειρείται η εφαρμογή του πολλαπλού γραμμικού υποδείγματος που προκύπτει, στην περίπτωση άλλων χωρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε χώρες που έχουν σύστημα υγείας Bismarck ή Beveridge, όπως η Τσεχία και η Ιταλία, το υπόδειγμα έχει εφαρμογή, ενώ σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, με φιλελεύθερο μοντέλο το οποίο στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική δαπάνη, το υπόδειγμα δεν εφαρμόζεται.el
dc.format.extent169el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυγκριτική αξιολόγηση συστημάτων υγείας Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείουel
dc.title.alternativeComparative evaluation of the healthcare systems of Germany and United Kingdomel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn the frames of this paper, there is an effort of a presentation and comparative evaluation of Germany’s and United Kingdom’s healthcare systems. These countries were chosen for two reasons. First of all, because of the high level of healthcare they have achieved for their citizens by ensuring high efficiency and equal access to everyone. Secondly, because they are representative countries of the two health systems, Bismarck (in Germany) and Beveridge (in the United Kingdom) model, that dominate Europe. In the theoretical overview of the subject (chapters one to four), there is a presentation of the basic characteristics of the two countries, the population health status which is achieved by the use of some basic health indicators, the historical evolution of the health systems since the Industrial Revolution to our days and the main reforms that took place the recent years. Furthermore, the evolution of health expenditures is studied and a comparison between the two countries, concerning the different types of expenditures in 2011, takes place. Finally, the ways and the sources of funding of the Germany’s and United Kingdom’s health systems are analysed, as well as the advantages and the disadvantages of each system. The research part of this paper, in which data come from the O.E.C.D.’s database are used, is an empirical valuation study over the way that the total health expenditure (as a percentage of GDP) funded by the public sector is affected by the number of general practitioners (per 1000 citizens), the number of specialist medical practitioners (per 1000 citizens), the total number of hospital beds (per 1000 citizens), the computed tomography scanners (per 1000000 citizens) and the magnetic resonance imaging units (per 1000000 citizens) and the application of the multiple linear model in other countries cases. According to the results, the model applies to countries, such as Czech Republic or Italy, where the health system is Bismarck or Beveridge type and does not apply to countries, such as USA, where the health system is liberal type and it is mainly based on the private payment.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΓερμανίαel
dc.subject.keywordΗνωμένο Βασίλειοel
dc.subject.keywordΔείκτες υγείαςel
dc.subject.keywordΣύστημα υγείαςel
dc.subject.keywordΕθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)el
dc.subject.keywordΜπίσμαρκel
dc.subject.keywordΜπέβεριτζel
dc.subject.keywordΓενικός γιατρόςel
dc.subject.keywordΕιδικός γιατρόςel
dc.subject.keywordΧρηματοδότησηel
dc.subject.keywordΚοινωνική ασφάλισηel
dc.subject.keywordΓενική κυβέρνησηel
dc.subject.keywordΙδιωτική ασφάλισηel
dc.subject.keywordΙδιωτικές πληρωμέςel
dc.subject.keywordΔαπάνες υγείαςel
dc.subject.keywordΑμοιβές γιατρώνel
dc.subject.keywordΣτάταel
dc.subject.keywordΠαλινδρόμησηel
dc.subject.keywordGermanyel
dc.subject.keywordUnited Kingdomel
dc.subject.keywordHealth indicatorsel
dc.subject.keywordHealthcare systemel
dc.subject.keywordNational Healthcare System (NHS)el
dc.subject.keywordBismarckel
dc.subject.keywordBeveridgeel
dc.subject.keywordGeneral practitionerel
dc.subject.keywordSpecialist medical practitionerel
dc.subject.keywordFundingel
dc.subject.keywordSocial securityel
dc.subject.keywordGeneral governmentel
dc.subject.keywordPrivate insuranceel
dc.subject.keywordOut of pocket paymentsel
dc.subject.keywordHealth expenditureel
dc.subject.keywordRemuneration of doctorsel
dc.subject.keywordStatael
dc.subject.keywordRegressionel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»