Show simple item record

Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών: μελέτη περίπτωσης: εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΞεσφίγγη, Σοφία
dc.date.accessioned2015-09-24T05:52:25Z
dc.date.available2015-09-24T05:52:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7796
dc.description.abstractΗ επιτυχία των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται για τις προστατευόμενες περιοχές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σαφή καθορισμών των στόχων, ενώ ταυτόχρονα, απαραίτητη είναι η εξειδικευμένη γνώση πολλών διαφορετικών παραμέτρων, κυρίως όσον αφορά στα σπάνια είδη που απαντώνται στις περιοχές αυτές. Η θέσπιση και η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών έχει μεγάλη προϊστορία σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, στην Ελλάδα η πρώτη επίσημη προσπάθεια γίνεται με τη δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, είτε χρηματοδοτικής βιωσιμότητας, είτε αποδοχής από την τοπική κοινωνία, παρόλο αυτά, κάθε χρόνο παρακολουθούνται έξι παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και όλη η θαλάσσια περιοχή στη νότια πλευρά του νησιού, με σκοπό την προστασία του πληθυσμού αυτού του σπάνιου είδους. Επίσης, πραγματοποιούνται προγράμματα μαρκαρίσματος των χελωνών, όπως και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της επιτυχίας των διαχειριστικών μέτρων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Ζακύνθου. Οι επικρατούσες συνθήκες προσομοιώθηκαν στο πρόγραμμα Vortex για την εκτίμηση της πιθανότητας βιωσιμότητας του πληθυσμού των χελωνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ο πληθυσμός απειλείται με εξαφάνιση μέσα στα επόμενα 50 με 60 χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους, όπως τις επιπτώσεις των παράκτιων πρακτικών αλίευσης, τη μόλυνση ή τη θήρευση. Τα σενάρια προσομοίωσης προτείνουν την εστίαση των μέτρων προστασίας σε άλλα στάδια του βιολογικού κύκλου των χελωνών, πέρα από αυτό των νεοσσών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση του είδους. Η συνέχιση των λοιπών προγραμμάτων κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε η κατανόηση της συμπεριφορά του είδους να οδηγήσει σε σίγουρα αποτελέσματα.el
dc.format.extent104el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectNational parks and reserves -- Managementel
dc.subjectΠεριβάλλον -- Προστασίαel
dc.subjectEnvironmental protectionel
dc.subjectEnvironmental managementel
dc.subjectΠεριβάλλον -- Διαχείρισηel
dc.subjectΖάκυνθοςel
dc.titleΔιαχείριση προστατευόμενων περιοχών: μελέτη περίπτωσης: εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθουel
dc.title.alternativeProtected areas management: case study: national marine park of Zakynthosel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call333.781 5 ΞΕΣel
dc.description.abstractENThe success of management measures applied to protected areas depends largely on clear definition of objectives, while simultaneously; specialized knowledge of many different factors is considered to be necessary, especially about the rare species found in those areas. The establishment and the management of protected areas have a long history in the world, however, in Greece the first official effort was made under the creation of the Management Agency of National Marine Park of Zakynthos at 1999. During the first years of its operation, the Management Agency faced many problems, with respect to its financial viability and to the acceptance by the local community. However, every year, six nesting beaches of the loggerhead sea turtles Caretta caretta are monitored, as well as the whole sea area at the south coast of the island, to protect the population of this rare species. Also, branding programs are taking place in addition with the information and public awareness programs. The purpose of this study is to evaluate the success of management measures implemented in the National Marine Park of Zakynthos. The present circumstances are simulated by Vortex in order to assess the probability of viability of the population of sea turtles. According to the results of the analysis, the population is threatened with extinction within the next 50 to 60 years, since it faces many risks such as the effects of coastal fisheries, pollution and predation. The simulation scenarios suggest the focus of protection measures at other stages of the biological life-cycle of sea turtles, apart of that one of hatchlings, in order to ensure the survival of the species. The continuation of all the other programs implemented seems necessary so that the understanding of the species behavior can lead to effective results.en
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»