Show simple item record

Ο θεσμός του συνήγορου της υγείας - ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία

dc.contributor.advisorΟικονόμου, Χαράλαμπος
dc.contributor.authorΨευτούδη, Ανδρονίκη
dc.date.accessioned2015-09-22T08:51:15Z
dc.date.available2015-09-22T08:51:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7753
dc.description.abstractΗ παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως θέμα την παρουσίαση του θεσμού του Συνηγόρου της Υγείας τόσο ως ένα ευρωπαϊκό όσο και ως ένα διεθνές φαινόμενο. Μέσα από την παρουσίαση των αρμοδιοτήτων, των δράσεων και των παρεμβάσεων των θεσπισμένων Διαμεσολαβητών στον τομέα υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Αυστραλία), επιχειρείται να γίνει μια συγκριτική μελέτη και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του θεσμού στα κράτη όπου εφαρμόζεται, να προσδιοριστούν μειονεκτήματα και να υιοθετηθούν ορθές πρακτικές. Τέλος, θα υποβληθούν προτάσεις προς ενίσχυση του θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα. Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες παγκοσμίως και έχουν ως αποστολή την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Η προστασία της υγείας ως ενός σημαντικού κοινωνικού δικαιώματος δε θα μπορούσε να μην αποτελέσει αντικείμενο αρμοδιότητας των Ανεξάρτητων Αρχών. Η θέσπιση εξειδικευμένων Διαμεσολαβητών και Επιτρόπων Υγείας ή ενός μόνο εθνικού Διαμεσολαβητή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει αποτελέσει ζήτημα συζητήσεων και διαφωνιών. Ανεξάρτητα από την επιλογή του εκάστοτε κράτους, η προσφυγή στα δικαστήρια είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ενώ οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή παρέχονται δωρεάν και συνήθως οι φορείς αποδέχονται τις συστάσεις του παρά το μη δεσμευτικό τους χαρακτήρα. Οι Διαμεσολαβητές Υπηρεσιών Υγείας διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και εκτός από τη διερεύνηση των αναφορών που τους υποβάλλονται, μπορούν να προβαίνουν σε αυτεπάγγελτες έρευνες και να εντοπίζουν οργανωτικές και λειτουργικές δυσλειτουργίες, ανεπάρκειες του συστήματος υγείας και πρόνοιας καθώς και νομοθετικά κενά. Εισηγούνται μεταρρυθμίσεις, τρόπους βελτίωσης των πρακτικών και διαδικασιών και της επικοινωνίας με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Τέλος, μέσα από τις παρεμβάσεις των Διαμεσολαβητών και Επιτρόπων επιτυγχάνεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, εξοικονομούνται πόροι και βελτιώνεται το επίπεδο υγείας του πληθυσμού.el
dc.format.extent182el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectOmbudsmanel
dc.subjectΔιαμεσολάβηση (Διεθνές δίκαιο)el
dc.subjectΠολιτική υγείαςel
dc.subjectHealth policyel
dc.titleΟ θεσμός του συνήγορου της υγείας - ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρίαel
dc.title.alternativeThe institution of health services ombudsman - european and international experienceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call362.1 ΨΕΥel
dc.description.abstractENThe subject of this Graduate Thesis is the presentation of the institution of Health Services Ombudsman as a European and international phenomenon. A comparative study is attempted through the presentation of responsibilities, actions and interventions of established Health Services Ombudsmen in Greece and in foreign countries (United Kingdom, France and Australia), in order to reach a conclusion about the effectiveness of the institution, to determine disadvantages and to adopt good practices. Finally, suggestions will be made for the strengthening of the institution in Greece as well as in general. The “Independent Authorities” are widespread worldwide and their mission is the protection of citizen rights, the confrontation of maladministration and the respect of legality. Health is an important social right and the Independent Authorities are responsible for its protection. The establishment of specialized Ombudsmen, Mediators and Commissioners or only one national Ombudsman for human rights, was subject to discussions and disagreements. The specialized Ombudsmen have the advantage of “recognition”, like in the case of the most famous Ombudsman, the Parliamentary and Health Services Ombudsman for England. On the other hand, the complaints may be more complex and they should not be treated partially. Moreover, it is essential nowadays the institutional economy and the avoidance of the phenomenon that different authorities have the same responsibilities. No matter what is the choice of each country, the referral to the courts is time consuming and costs a lot of money, while the services of the Ombudsman are free of charge and the organizations usually accepts its suggestions even though they are not binding. The Health Services Ombudsmen have a wide range of responsibilities and apart from the complaints reported on them, they can do self - appointed researches and find organizational and functional malfunctions, insufficiencies of health and social care system as well as legislative gaps. They propose reforms, measures for the improvement of proceedings, processes and communication between the health services users and the health services providers when the dialogue is broken. Last but not least, through the interventions of Health Services Ombudsmen or Commissioners it is achieved to provide high quality health services, to save resources and to improve the population’s health level.en
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»