Show simple item record

Ανάλυση κόστους αυτόλογης μεταμόσχευσης από αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΠολύζος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΘανοπούλου, Ειρήνη Δ.
dc.date.accessioned2015-09-10T07:42:00Z
dc.date.available2015-09-10T07:42:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7385
dc.description.abstractΗ αυτόλογη μεταμόσχευση (ΑΜ) με χορήγηση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων του αίματος (ΠΑΚΑ) αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική στρατηγική σε ασθενείς με λεμφώματα (Hodgkin και non-Hodgkin) και πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). Καθώς δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι σήμερα ανάλυση κόστους της ΑΜ για την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση κόστους όλων των σταδίων της ΛΜ (κινητοποίηση. συλλογή-κρυοκατάψυξη, προμεταμοσχευτικός έλεγχος και μεγαθεραπεία (ΜΘ) με έγχυση ΠΑΚΑ), σε τρεις αιματολογικές κακοήθειες. Συνολικά μελετήθηκαν 24 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα μεταμόσχευσης της Λ' Παθολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο «Λαϊκό», το 2005. Το μέσο ολικό κόστος για όλα τα στάδια της AM για το ΠΜ ήταν 14.722,65 Ε, για το λέμφωμα Hodgkin 20.788,79 Ε και για το non-Hodgkin λέμφωμα ήταν 26.318 €. Οι διαφορές αυτές ήταν σημαντικές μεταξύ του ΠΜ και των δύο λεμφωμάτων και εντοπίζονταν στο στάδιο της κινητοποίησης και το στάδιο της ΜΘ-έγχυσης ΠΑΚΑ. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο σημαντικά διαφορετικό κόστος του χημικοθεραπευτικού σχήματος στο κάθε νόσημα και στη σημαντικά διαφορετική κατανάλωση πόρων, ανάλογα με τις ημέρες νοσηλείας. Η μέση διάρκεια νοσηλείας για το στάδιο πι ς ΜΘ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα λεμφώματα σε σχέση με το ΠΜ. Επίσης προέκυψε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας νοσηλείας και του κόστους της ΜΘ για τα λεμφώματα, όχι όμως για το ΠΜ. Σε διεθνές επίπεδη ως σήμερα δεν υπάρχουν ξεχωριστά DRGs για την αλλογενή και την αυτόλογη μεταμόσχευση, ούτε ξεχωριστά DRGs ανά νόσημα. Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα, υπάρχει ανάγκη για διαχωρισμό του DRG 481 σε διαφορετικές ομάδες, καθώς διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κόστος. Οι διαφοροποιήσεις αυτές οδηγούν σε δυσανάλογες χρεώσεις που αποβαίνουν είτε εις βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων, είτε εις βάρος των συστημάτων υγείας.el
dc.format.extent108el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectHematopoietic stem cells -- Transplantationel
dc.subjectΜεταμόσχευση οργάνων, ιστών, κλπ. -- Ελλάδαel
dc.titleΑνάλυση κόστους αυτόλογης μεταμόσχευσης από αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeCost analysis of autologous peripheral blood stem cell transplantation in Greeceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call617.4'4 ΘΑΝel
dc.description.abstractENHigh-dose therapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) is now routinely used for patients with relapsed Hodgkin (HL) and non-Hodgkin's (NHL) lymphomas, as well as multiple myeloma (MM). To date there are no available published data regarding cost analysis of A SCT in Greece. Λ retrospective cost analysis of all phases of ASCT for HI.. NHL and MM is performed in the present study, including 4 phases: mobilization, PBSC collection and cryoperservation, pretransplant testing and high-dose therapy plus ASCT until hospital discharge. Twenty-four patients, hospitalized in the Transplantation Unit of the 1st Department of Internal Medicine, National and Kapodistrian University of Athens during 2005 were retrospectively studied from chart viewing. The median total cost per patient for all phases of ASCT was 14.722,65 E for MM, 20.788,79 E' for HL and 26318,00 € for NHL. The cost for MM was significantly lower compared to HL and NHL (p<0.001). From the 4 phases’ analysis, it was shown that the cost difference was significantly different for the mobilization and the high-dose therapy plus ASCT phase. These differences derive from the significantly different cost of chemotherapeutic agents in each disease and from the significantly different consumption of resources, depending on the days of hospitalization. The mean length of hospital stay for the high-dose therapy phase was significantly longer in the lymphomas compared to MM. In addition there was a significant correlation between the length of hospital stay and the cost of high-dose therapy for the lymphomas, not proven for MM. To dale globally, there are no distinct Disease Related Groups (DRGs) for the allogeneic and autologous stem cell transplantation, neither distinct DRG per disease. The results indicate that there is a need for splitting DRG 481 (DRG for stem cell transplantation) into different groups, since significant cost differences exist between the most common diseases for which ASCT is applied. The recognition of these differences will minimize disproportionate charges for Hospital budgets or National Health Systems.en
dc.corporate.nameΑνώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέαel
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»