Show simple item record

Μετανάστες και υγεία-πρόνοια: έρευνα πεδίου.

dc.contributor.advisorΦαφαλιού, Ειρήνη
dc.contributor.authorΜουσταφέρη, Ευγενία
dc.date.accessioned2014-12-02T09:46:02Z
dc.date.available2014-12-02T09:46:02Z
dc.date.issued2014-12-02T09:46:02Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6188
dc.description.abstractΤα αυξημένα ποσοστά μετανάστευσης που καταγράφονται στην Ελλάδα τα τελευταία έτη, έφεραν τη χώρα αντιμέτωπη με προκλήσεις κυρίως αναφορικά με ζητήματα ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η πρόσβαση των μεταναστών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας αποτελεί σημαντική πτυχή της κοινωνικής ένταξης τους. Μέχρι πρόσφατα ελάχιστη προσοχή είχε δοθεί στα θέματα υγείας και περίθαλψης των μεταναστών αλλά και στις συνέπειες της μετανάστευσης στο σύστημα υγείας. Ωστόσο, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των μεταναστών, η διαφορετική χρήση των υπηρεσιών υγείας από τις διάφορες εθνοτικές ομάδες, και το κόστος των μεταναστών στο σύστημα περίθαλψης διαμορφώνουν σταδιακά ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΥ, που πρέπει να διερευνηθεί. Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την καταγραφή και διερεύνηση του βαθμού χρήσης υπηρεσιών υγείας από αλλοδαπούς σε επίπεδο επειγόντων περιστατικών, του νοσολογικού φάσματος των αλλοδαπών και του ποσοστού που εισήχθησαν, καθώς και της διάρκεια και κόστους νοσηλείας τους και του βαθμού κάλυψης των νοσηλευτικών δαπανών μέσω ασφαλιστικού φορέα, βιβλιαρίου απορίας ή ιδιωτικής δαπάνης. Από την έρευνα που διεξήχθη σε δημόσιο νοσοκομείο της 1ης υγειονομικής περιφέρειας κατά το 1ο τρίμηνο του 2011, προέκυψε ότι η επισκεψιμότητα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) από τους μετανάστες ανήλθε στο 16% επί του συνολικού πληθυσμού. Οι αλλοδαποί επέλεξαν σε ποσοστό 95% να χρησιμοποιήσουν τα ΤΕΠ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους, ενώ σε ποσοστό 5% το τμήμα τακτικών εξωτερικών ιατρείων (ΤΕΙ). Το 54,31% ήταν άνδρες και το 45,68% γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 36,3 έτη. Το ποσοστό των ανασφάλιστων αλλοδαπών που εξετάστηκαν στα ΤΕΠ ήταν 22,4%, ενώ το ΙΚΑ (69,4%) αναδείχθηκε ως ο κύριος ασφαλιστικός φορέας των μεταναστών που είχαν ασφαλιστική κάλυψη, με μόλις το 3% να κάνει χρήση βιβλιαρίου απορίας. Ο αριθμός των νοσηλευθέντων αλλοδαπών ανήλθε στους 102 (7,9%), εκ των οποίων το 62,75% ήταν γυναίκες, ενώ το 37,25% άνδρες, με ιδιαίτερα αυξημένο όμως το ποσοστό των εισαγωγών στη Γυναικολογική κλινική. Το ποσοστό νοσηλείας για λοιμώδη νοσήματα ήταν 44% έναντι 56% για το γηγενή πληθυσμό, με κυριότερες παθήσεις την ελονοσία και την λοίμωξη HIV. Τέλος το ποσοστό των ανασφάλιστων μεταναστών που νοσηλεύτηκε και έχει οικονομικές εκκρεμότητες λόγω μη καταβολής νοσηλίων ανέρχεται στο 8%, έναντι 6% για το 2010. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων αλλοδαπών σχετίζεται με το μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών που στερείται ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ο χαμηλός αριθμός μεταναστών που επέδειξαν δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα/βιβλιάριο απορίας συνδέεται με το χαμηλό ποσοστό νόμιμων πολιτικών προσφύγων στη χώρα. Η χρήση υπηρεσιών περίθαλψης από τους άνδρες σε μεγαλύτερη συχνότητα από τις γυναίκες σχετίζεται με τη φυλετική κατανομή του αλλοδαπού πληθυσμού καθώς και με τους επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους απασχολούνται. Τα αίτια προσέλευσης στο νοσοκομείο καθώς και το χαμηλό ποσοστό εισαγωγών καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων υγείας των μεταναστών, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τέλος το υψηλό ποσοστό των πασχόντων από λοιμώδη νοσήματα ενισχύει την ανησυχία για τη δημόσια υγεία και αναδεικνύει τη κακή κατάσταση υγείας του μεταναστευτικού πληθυσμού, τη χαμηλή έως ανύπαρκτη εμβολιαστική του κάλυψη και τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectImmigrants -- Health and hygiene -- Greece
dc.subjectMedically uninsured -- Greece
dc.subjectPublic welfare -- Greece
dc.subjectΚοινωνική πρόνοια -- Ελλάδα
dc.subjectΑσφάλιση, Κοινωνική -- Ελλάδα
dc.subjectΜετανάστες
dc.titleΜετανάστες και υγεία-πρόνοια: έρευνα πεδίου.
dc.title.alternativeAn immigrants and health care: empirical research.en
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6188
dc.identifier.call362.104 250 949 5 ΜΟΥ
dc.description.abstractENIncreased migration rates recorded in Greece the past few years have brought the country in a position of facing great challenges especially regarding issues of integrating immigrants into Greek society. The immigrants' access to high quality health services is an important aspect of social integration of foreigners. Unfortunately until recently little attention was paid to health care of immigrants and also the consequences of migration in the health care system. The increasing number of immigrants, the different use of health services by various ethnic groups, and the cost of immigrants in the health care system gradually form a new operational framework of the NHS. This study aims to investigate and record the degree of use of health services by foreigners at the emergency department, the nosological spectrum of foreigners, the rate of foreigners admitted and the duration and cost of hospitalization as well as the coverage of hospital costs through insurance funds or private expenditure. The empirical research conducted in a public hospital in the first health region, the first quarter of 2011 showed that the use of health services by immigrants reached the 16% of the total population. Foreigners chose to address the emergency department (ER) by 95% for their health problems, while only the 5% chose to visit the outpatient department of the hospital. The 54.31% were male and 45.68% female, while the average age was 36.3 years. The percentage of uninsured foreigners examined in ER was 22.4% whereas the main social security fund of immigrants who had insurance coverage was IKA (69.4%). The number of foreigners hospitalized was 102 (7.9%), of which 62.75% were female and 37.25% were male. The rate for infectious diseases was 44% versus 56% for the indigenous population, with major diseases of malaria infection and HIV. The high rate of uninsured foreigners is associated with the large number of illegal immigrants. The low number of immigrants showed refugee identity card is related to the low rate of legitimate political refugees in the country. The use of health care services from men more frequently than women is associated with the racial distribution of the foreign population, as well as with the type of work. The causes of hospital attendance and the low rate of admissions show that the majority of health problems of immigrants could be addressed in primary care structures. Finally, the high percentage of patients with infectious diseases reinforces the concern for public health and highlights the poor health of the immigrant population, low or no coverage of immunization and poor living conditions.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»