Show simple item record

Δαπάνες υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ.

dc.contributor.advisorΚαρκαλάκος, Σωτήριος
dc.contributor.authorΚομποτιάτης, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned2014-11-24T13:18:35Z
dc.date.available2014-11-24T13:18:35Z
dc.date.issued2014-11-24T13:18:35Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6152
dc.description.abstractΟ τομέας της υγείας αποτελεί κομβικό σημείο στην λειτουργία ενός κράτους. Το επίπεδο της αποτελεί δείκτη του βιοτικού επιπέδου και πολιτισμού, για την εύρυθμη λειτουργία της συνεργάζονται δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, αποτελεί μια βιομηχανία στην οποία απασχολούνται εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σε αυτήν βρίσκουν καθημερινή πρακτική εφαρμογή πολλές τεχνολογικές εφευρέσεις. Ταυτόχρονα, η Υγεία έχει αδιάρρηκτη σχέση με τον ευαίσθητο χώρο των προμηθειών στον οποίο έχουν παρατηρηθεί και τα αντίστοιχα φαινόμενα διαφθοράς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, ειδικά στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις μελετούν και εφαρμόζουν σχέδια περικοπών δαπανών στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εύρεση της σχέσης μεταξύ των δαπανών υγείας και των παραγόντων που την επηρεάζουν, σε 25 χώρες του ΟΟΣΑ, όπως είναι ο ετήσιος αριθμός εξόδων ασθενών ανά 100.000 κατοίκους, ο αριθμός των νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους, ο αριθμός κλινών ανά 1000 κατοίκους, ο αριθμός μαγνητικών τομογράφων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, οι δημόσιες δαπάνες υγείας και η δαπάνη φαρμάκων και άλλων αναλώσιμων υλικών. Το χρονικό διάστημα που καλύπτεται αφορά τα έτη 1980-2010 και αφορά στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται απο τον ΟΟΣΑ. Το οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων είναι η ανάλυση παλινδρόμησης με Panel Estimation, μέθοδος που κρίθηκε η καταλληλότερη δεδομένης της ύπαρξης τόσο διαχρονικών όσο και διαστρωματικών δεδομένων.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΟικονομικά της υγείας
dc.subjectMedical economics
dc.subjectOrganisation for Economic Cooperation and Development
dc.subjectΥγειονομική πολιτική
dc.subjectΥγεία και υγιεινή -- Οικονομικές απόψεις
dc.titleΔαπάνες υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ.
dc.title.alternativeHealth Expenditure in the OECD Countries.en
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6152
dc.identifier.call338.473 621 ΚΟΜ
dc.description.abstractENThe health sector is considered a central point in the operation of a state.Its level is a measure of the living standards and civilization, public and private sector are cooperating for its proper function, its industry gives jobs to millions of people, while, in this field, numerous technological inventions find everyday practical application. At the same time , Health has unbreakable relations with the sensitive sector of supplies, where much corruption has been noticed.It is not coincidental then, that especially in our times of a world financial crisis, governments study and apply plans of expenditure cuts in the sensitive area of health. The goal of this thesis, is to find a relationship between health expenditures and the factors that affects it, in 25 OECD countries, like yearly patients’ discharges from hospitals per 100.000 inhabitants, the number of nurses per 1000 inhabitants, the number of beds per 1000 inhabitants, the number of magnetic resonance imaging units per million inhabitants, the public health expenditure and the expenditure on pharmaceuticals and other non-durables.The period of time that is studied is years 1980-2010 and concerns statistical figures publicised by OECD. Data analysis was conducted using the econometric model of Correlation Analysis with Panel Estimation, since this method is considered the most appropriate due to the presence of both longitudinal and panel data.
dc.corporate.nameΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»