Now showing items 1-20 of 57

 • Assesing the performance of greek mutual funds 

  Μέλη, Χριστίνα (2013-05-13)
  Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Στην Ελλάδα ...
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με τα hedge funds και τη συμπεριφορά τους. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται τα hedge funds και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πορεία τους. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα hedge funds με ...
 • Hedge funds: the challenging alternative investment. 

  Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα (2002-12-01)
  Στα πλαίσια μιας οικονομίας που ισχύει η παγκοσμιοποίηση, επικρατεί χαμηλός πληθωρισμός και πτωτικά επιτόκια ευνόησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και τα hedge funds. ...
 • Herding 

  Κατσιώνης, Νικόλαος (2008-02-05)
  Το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ομάδα διαχείρισης, η οποία παίρνει αποφάσεις για την επιλογή των αξιόγραφων που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και για την ενεργητική διαχείριση των αξιόγραφων αυτών. Έχει ...
 • Index funds 

  Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
  Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
 • Measuring the performance of hedge funds : evidence from hedge fund indices 

  Δαμαλίτη, Αντωνία Δ. (2011-05-18)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge Funds. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες Hedge funds διακρίνοντας τες με βάση τον τόπο έδρασης της εταιρίας ...
 • Morningstar versus sharpe 

  Τσακίρη, Στυλιανή (2004-12-01)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εφαρμόσει στην ελληνική αγορά των Α/Κ τις μεθόδους αξιολόγησης της Morningstar και του Sharpe, να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μεθόδων και την προβλεπτική τους ικανότητα και τέλος να ...
 • Style analysis 

  Παπαθεοδώρου-Κατσίπη, Παναγιώτα Γ. (2003-12-01)
  Μέσω της στατιστικής ανάλυσης των συνολικών αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά και μέσω συγκρίσεων με πολλαπλές επενδυτικές κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους δείκτες της αγοράς, η style analysis επιδιώκει ...
 • Tracking error variance 

  Αναστασίου, Ρωσσέτος (2008-10-24)
  Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να πλαισιώσει την αξιολόγηση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μέσω του tracking error variance. Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί το tracking error και να μελετηθούν οι ιδιότητες του, ...
 • Αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Αϊβαλής, Γεώργιος (2004-12-15)
  Σ΄ αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα στοιχεία της έρευνας από ανάλυση εξομοίωσης σχετικά με την απόδοση, την μεταβλητότητα και την διαφοροποίηση Ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Εξετάσθηκε η απόδοση, η τυπική ...
 • Ανάλυση ημιδιακύμανσης : τα μέτρα αποτελεσματικότητας του Treynor και Jensen: εμπειρική μελέτη στις ευρωπαϊκές αγορές Α/Κ της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Λουξεμβούργου και Μ. Βρετανίας 

  Φάλταϊτς, Κορνήλιος (2009-10-06)
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός να αξιολογήσει αμοιβαία κεφαλαία διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας, Λουξεμβούργου και Ισπανίας, και αφετέρου να ...
 • Ανασκόπηση μελετών αναφορικά με το θέμα της επαναληπτικότητας της επίδοσης των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Δημαράκη, Γεωργία Κ. (2005-01-01)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανασκόπηση της
 • Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων με τη χρήση πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων 

  Καφάσης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005)
  Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) τα τελευταία έτη, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για επαρκή αξιολόγηση της ενεργής διαχείρισης που αυτά προσφέρουν. Αν και για τον εξωτερικό παρατηρητή το ...
 • Αξιολόγηση απόδοσης μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για τις περιόδους 1999-2004 και 2001-2004 και κατασκευή δείκτη αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Γελαδά, Βαλσαμίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005-07)
  Σήμερα τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια μορφή επένδυσης που κερδίζει όλο και περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές αλλά και Οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κεφαλαιακές αγορές. Η δημοτικότητά τους ...
 • Αξιολόγηση ευρωπαϊκών αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Κελεπούρη, Ευαγγελία Β. (2008-10-03)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει αμοιβαία κεφάλαια ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βελγίου και Ελλάδας, παρέχοντας μία γενική κατάταξη ...
 • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Δεσύπρης, Φοίβος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
 • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων κάνοντας χρήση πολλαπλών μέτρων 

  Παναγιωτόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-09)
  Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ένας πολύ χρήσιμος και λειτουργικός τρόπος διαχείρισης της κινητής περιουσίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να πετύχει πολύ μεγάλη διασπορά ακόμη και με ένα σχετικά μικρό κεφάλαιο, ενώ παράλληλα μπορεί ...
 • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων με το μέτρο του Shapre και του τροποποιημένου μέτρου του Shapre 

  Κωστή, Ευγενία (2009-09-07)
  Η μείωση του υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζει τις μετοχικές επενδύσεις είναι εφικτή εάν ο επενδυτής προβεί στην κατάλληλη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του. Με γνώμονα την αρχή αυτή στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται ...
 • Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων με τον διαφοροποιούμενο δείκτη του Sharpe 

  Καπέλλα, Αικατερίνη Α. (2014-04-08)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αποτελεσματικότητα Αμοιβαίων Κεφαλαίων με το μέτρο του Sharpe και του τροποποιημένου μέτρου του Sharpe» έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»