Now showing items 37-56 of 1323

 • Logistics και στρατηγική των επιχειρήσεων 

  Χριστώνη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-25)
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο ...
 • Management στο σύστημα προμηθειών υγείας:αξιολόγηση και εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος. 

  Χόρτη, Ειρήνη (2015-01-20)
  Το σύστημα προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα, που εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς ωστόσο ...
 • Margin / price squeeze "προσέγγιση θεωρίας & περιπτώσεων συμπίεσης περιθωρίου κέρδους" 

  Σακκά, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η Πολιτική Ανταγωνισμού και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού έχει απασχολήσει εντόνως τον τελευταίο μισό αιώνα τόσο τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και την πολιτική και νομική προσέγγιση διάφορων χωρών κι ενώσεων χωρών. Στην παρούσα ...
 • Marketing και προώθηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: η περίπτωση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα/MSF» 

  Ridlovschi, Lilia; Ριντλόβσκι, Λίλια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή και τη στρατηγική marketing του μη κερδοσκοπικού τομέα ως σημαντικού παράγοντα για τη βιωσιμότητα των ΜΚΟ, αναλύοντας την ανθρωπιστική οργάνωση «Médecins Sans Frontières ...
 • Marketing υπηρεσιών υγείας: ακολουθώντας τα social media. 

  Κουτρούμπα, Ξανθή (2015-02-20)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή μίας νέας μορφής marketing υπηρεσιών υγείας, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του marketing. ...
 • Measuring brand equity : the "holy grail" of firms' strategy 

  Τζανίδης, Στέφανος Α. (2007-05-22)
  Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην έννοια του brand equity και πιο συγκεκριμένα στη μέτρησή του. Μια διαδικασία, η οποία από πολλούς θεωρείται ο θεμέλιος λίθος στην χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής από μέρους των ...
 • Neuromarketing στον χώρο της υγείας 

  Διαμάντη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής ήταν να καταγράψει τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στο νευρομάρκετινγκ και στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο έχουν επίδραση στο καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας. Στη συνέχεια ...
 • Neuromarketing: ο ρόλος των συναισθημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

  Καρπαθάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-01)
  Το Neuromarketing είναι ένα αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο στρατηγικής που δύναται να μελετά τις γνωσιακές και συναισθηματικές αντιδράσεις των καταναλωτών σε ερεθίσματα Μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές όπως ...
 • Offshore εταιρείες : περίπτωση Ελλάδας - Κύπρου 

  Ντελινταδάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Οι υπεράκτιες/offshore εταιρείες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των εταιρειών, σε διεθνές επίπεδο, λόγω των φορολογικών διευκολύνσεων που προσφέρουν. Η σημασία τους είναι τόσο σπουδαία, ώστε ...
 • Ontology - Based strategic process : the development of a new business model 

  Ταλαντζής, Απόστολος Κ. (2007-05-21)
  This research started putting as a target the exploration and the analysis of the sensitivity of the firm to internal and external environment compared to that of the industry and to that of its competitors. That kind of ...
 • Passthrough of emission cost in electricity markets in Greece 

  Αγγελόπουλος, Νικόλαος - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διεξαγωγή μιας εμπειρικής ανάλυσης σχετικά με τη μετάδοση του κόστους της εκπομπής της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάλυση αυτή δείχνει τον αντίκτυπο της αύξησης του ...
 • Real world data of nivolumab as second-line treatment in advanced non-small cell lung cancer in Greece: effectiveness analysis and cost estimation of the treatment 

  Μάμαλη, Ελένη; Mamali, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Υπόβαθρο: Τα τελευταία δύο χρόνια το nivolumab καθιερώθηκε ως η νέα θεραπεία δεύτερης γραμμής για τον προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που ...
 • Residential electricity demand in the European Union: the role of bioeconomy 

  Δαϊλά, Φωτεινή - Μαρία; Daila, Foteini - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-04)
  Έπειτα από τη Συνδιάσκεψη του Κιότο, τα 28 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σ’ αυτά και η Ελλάδα, εφαρμόζουν μια σειρά από μέτρα πολιτικής για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή και να μειώσουν τις εκπομπές ...
 • Risk and crisis management 

  Ζαδέ, Ασπασία (2008-11-18)
  Η παγκοσμιοποίηση και οι νέες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν «αναταράξεις» σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη του κόσμου, με αποτέλεσμα να προκαλούνται μικρής ή μεγάλης κλίμακας ...
 • Social media marketing 

  Καλληδώνη, Άννα - Μαρία Σ. (2014-09-30)
  Η καθημερινή χρήση των Social Media, τόσο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο κι από τα κινητά τηλέφωνα, τα έχει καθιερώσει πια ως μία δεύτερη παράλληλη ζωή για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη ...
 • Social media και ψηφιακό μάρκετινγκ 

  Αγγελή, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με τη διαμόρφωση του social media marketing από τις επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον ως προς το θέμα αυτό προκύπτει λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ...
 • Strategic brand management - online branding και μελέτη περίπτωσης στον τραπεζικό κλάδο 

  Δελαγραμμάτικα, Μαρουλιώ (2008-02-01)
  Το brand management είναι ένας τομέας του marketing πολύ σημαντικός που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη μιας επιχείρησης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται μία αρχική προσέγγιση σε θεωρητικό επίπεδο, έτσι ...
 • Stress test και πιστοληπτική ικανότητα 

  Βρόντου, Γεωργία; Vrontou, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07)
  Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε τα stress test που διεξάγονται από εποπτικές αρχές με σκοπό τον έλεγχο της ικανότητας περιφερειακών τραπεζών να υπομείνουν των αντίξοων οικονομικών συνθηκών που μπορεί να παρουσιαστούν, ...
 • Stress test πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών 

  Σταθάκη, Βασιλεία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά περιγράφει το τραπεζικό σύστημα. Περιλαμβάνει μια αναφορά στην διεθνή κρίση και στο πως εν κατακλείδι έφτασε και επηρέασε την Ελληνική οικονομία καθώς και το τραπεζικό σύστημα. Στη ...
 • SWOT ανάλυση της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς 

  Γρηγορακάκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
  Η φαρμακευτική αγορά χαρακτηρίζεται από μια σειρά ιδιαιτεροτήτων, απόρροια της δομής και του τρόπου λειτουργίας της. Έννοιες όπως η ασύμμετρη πληροφόρηση, η σχέση αντιπροσώπευσης, οι μονοπωλιακές συνθήκες λειτουργίας, ο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»