Show simple item record

Η μεθοδολογία του νευρομάρκετινγκ και πως επηρεάζει τον καταναλωτή

dc.contributor.advisorΠολλάλης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΜπαλαλά, Παναγιώτα
dc.date.accessioned2018-10-22T08:31:48Z
dc.date.available2018-10-22T08:31:48Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11472
dc.description.abstractΑπό πολύ παλιά, οι παραγωγοί αγαθών έχουν χρησιμοποιήσει τα εμπορικά σήματα ή τις μάρκες τους για να διακρίνουν τα προϊόντα τους. Η υπερηφάνεια στα προϊόντα τους έχει αναμφισβήτητα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Συγκεκριμένα, προσδιορίζοντας τα προϊόντα τους, έδωσαν στους αγοραστές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να διευκρινίσουν εάν επιθυμούν να επαναγοράσουν ή να συστήσουν τα προϊόντα σε άλλους. Το branding έχει αναδειχθεί ως κορυφαία προτεραιότητα διαχείρισης κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω της αυξανόμενης συνειδητοποίησης ότι τα εμπορικά σήματα αποτελούν ένα από τα βασικότερα συστατικά που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πρόοδοι στην νευροαπεικόνιση σε τέτοιο βαθμό που οι νευροεπιστήμονες είναι σε θέση να μελετήσουν άμεσα τη συχνότητα, τη θέση και το χρονισμό της νευρωνικής δραστηριότητας σε έναν πρωτοφανή βαθμό. Το Neuromarketing είναι ένα νέο πεδίο όπου η επιστήμη του εγκεφάλου και το μάρκετινγκ συναντώνται. Ο στόχος του neuromarketing είναι να μελετήσει πώς επηρεάζεται φυσιολογικά ο εγκέφαλος από στρατηγικές διαφήμισης και μάρκετινγκ. Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών, η εγκεφαλική δραστηριότητα που προκύπτει από την προβολή μιας διαφήμισης παρακολουθείται και μετράτε με τη χρήση τεχνικών νευροαπεικόνισης όπως η απεικόνιση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) και η ηλεκτροεγκεφαλογραφία (EEG). Οι μελέτες σχετικά με τη νευρομάρκετινγκ συνήθως μετρούν την προτίμηση μεταξύ των προϊόντων όσον αφορά την εξοικείωση με το εμπορικό σήμα ή την προτίμηση του προϊόντος. Σε παραδοσιακές μελέτες μάρκετινγκ, μεταβλητές όπως η προτίμηση του προϊόντος για μια συγκεκριμένη διαφήμιση είναι μερικές φορές δύσκολο να μετρηθούν, καθώς ο θεατής μπορεί να κατέχει μια γνωστική προκατάληψη. Ωστόσο, η εξοικείωση με το εμπορικό σήμα και η προτίμηση του προϊόντος έχουν συσχετιστεί με τη νευρική δραστηριότητα. Το πεδίο του νευρομάρκετινγκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με προσοχή από τις ομάδες προστασίας των καταναλωτών καθώς και από πολλούς πανεπιστημιακούς, λόγω των πιθανών δεοντολογικών συνεπειών του σχεδιασμού διαφημίσεων για σκόπιμη πρόκληση συγκεκριμένων νευρολογικών επιδράσεων. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις έννοιες του branding και του neuromarketing. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αναλύονται τόσο τα είδη branding, όσο και οι τεχνικές του neuromarketing. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη σύνδεση του νευρομάρκετινγκ με την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή.el
dc.format.extent96el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΗ μεθοδολογία του νευρομάρκετινγκ και πως επηρεάζει τον καταναλωτήel
dc.title.alternativeNeuromarketing's methodology and how it affects cosnumersel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENSince the earliest times, producers of goods have used their brands or marks to distinguish their products. Without doubt, pride on their products played a part in this evolution. More particularly, by specifying their products they provide purchasers with means of recognition and identification in case they wish to repurchase or recommend the products to others. In the last decade, branding has emerged as a top management priority due to the growing realization that brands are one of the most valuable intangible assets that one firm has. In recent years neuroimaging has made progress to such an extent that neuroscientists are able to directly study the frequency, location, and timing of neuronal activity to an unprecedented degree. Neuromarketing is a new field where brain science meets marketing. Neuromarketing’s is to study how the brain is affected by advertising and marketing strategies. In order to evaluate the effectiveness of these strategies, brain activity resulting from viewing an advertisement is monitored and measured using neuroimaging techniques such as functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and electroencephalography (EEG). Neuromarketing studies usually measure preference between products in terms of brand familiarity or product preference. In traditional marketing studies, measures such as the product preference for a particular advertisement is sometimes difficult to measure, as a viewer may hold cognitive biases. However, brand familiarity and product preference have been correlated with neural activity. The field of neuromarketing is still viewed with caution from consumer protection groups as well as many academics, due to the possible ethical implications of designing advertisements to intentionally cause specific neurological effects. The aim of the thesis is to present the concepts of branding and neuromarketing. Through the literature review are analysed both the types of branding and neuromarketing’s techniques. Moreover there is a reference to the connection between neuromarketing and the consumer's purchasing behaviour.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΜάρκαel
dc.subject.keywordΝευρομάρκετινγκel
dc.subject.keywordΚαταναλωτέςel
dc.subject.keywordΜάρκετινγκel
dc.subject.keywordΚαταναλωτική συμπεριφοράel
dc.subject.keywordΕπωνυμίαel
dc.date.defense2018-07-23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»