Now showing items 1-14 of 14

 • Γιατί διαφέρει η ποιότητα διακυβέρνησης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

  Σπηλιοπούλου, Πηνελόπη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Στην συγκεκριμένη διατριβή ερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των κυβερνήσεων, πως αξιολογούνται οι κυβερνητικές επιδόσεις, που χρησιμοποιούνται αυτές για να ληφθούν μέτρα ...
 • Διεθνές εμπόριο και διαφθορά 

  Φρέσκος, Δημήτριος Γ. (2014-03-18)
  Σε αυτήν την εργασία επιχειρείται να βρεθεί η σύνδεση του Διεθνούς Εμπορίου με τη διαφθορά. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για το Διεθνές Εμπόριο και τη σύνδεση του, με διάφορες μακροοικονομικές μεταβλητές, αλλά ...
 • Έκταση του οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και οι συνέπειές τους στην οικονομία 

  Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03-08)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτενής παρουσίαση όλου του εύρους του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, στόχος είναι το να δειχτούν οι βλαβερές συνέπειες των φαινομένων αυτών στην ...
 • Η διαφθορά και η επίδραση της στο κρατικό χρέος 

  Πούλος, Κωνσταντίνος Μ. (2014-02-26)
  Η διπλωματική διατριβή που ακολουθεί, εκπονήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, το πως η Διαφθορά των Κρατών επηρεάζει τον μελλοντικό δείκτη Κρατικού Χρέους. Ξεκινώντας, γίνεται εκτενής αναφορά ...
 • Η επίδραση του Ευρώ στους οικονομικούς θεσμούς 

  Αναστοπούλου, Γεωργία - Λήδα Χ. (2014-05-06)
  Ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει οικονομολόγους, αλλά και πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες γενικότερα, είναι γιατί μερικές χώρες αναπτύσσονται και μερικές άλλες παραμένουν υπανάπτυκτες. Οι εξηγήσεις που έχουν ...
 • Η σχέση ανάμεσα στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς 

  Καββαδάς, Γεώργιος Α. (2014-03-17)
  Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία για να εξηγήσει της διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των χωρών εστιάζει στους συντελεστές παραγωγής, στην τεχνολογική πρόοδο και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. ...
 • Θεωρία παιγνίων και δημόσια διαφθορά 

  Ευθυμίου, Σταύρος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η θεωρία παιγνίων είναι διαδεδομένη στην οικονομία. Έχοντας, εδώ και πολύ καιρό εισβάλει στις βιομηχανικές οργανώσεις, το μοντέλο της θεωρίας παιγνίων είναι πλέον ένας κοινός τόπος σε διεθνή, μακροοικονομικά και δημόσια ...
 • Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη δημόσια διοίκηση : οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

  Μαυρίδου, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Κρατικό χρέος και διαφθορά 

  Μπάκας, Γιώργος (2012-05-11)
  Η διατριβή αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να πραγματευθεί τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο πως το κρατικό χρέος και το έλλειμμα επηρεάζουν τον μελλοντικό δείκτη της διαφθοράς. Ξεκινώντας καλύπτονται θέματα ...
 • ΜΜΕ και υγεία: ανασκόπηση ημερήσιου έντυπου 2008-2010 και τομέας υγείας στην Ελλάδα. 

  Μακρή, Ελισάβετ (2014-11-27)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο που αποτυπώνονται τα θέματα που αφορούν το χώρο της Υγείας μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα μέσα από τα δημοσιεύματα του έντυπου Τύπου. Είναι ...
 • Οι άτυπες πληρωμές στο χώρο τη υγείας 

  Καραπανάγος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Τα τελευταία χρόνια επικρατεί έντονος προβληματισμός στους επιστημονικούς κύκλους αναφορικά με το αν η ισχύς της θεμελιώδους αρχής περί ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας επηρεάζεται από την καταβολή πληρωμών εκ ...
 • Οικονομικές κρίσεις & διαφθορά 

  Ευαγγελίδου, Γεωργία Π. (2014-03-18)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει αν μια οικονομική κρίση αυξάνει ή μειώνει τη διαφθορά καθώς και την προβλεπτική της δύναμη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά ...
 • Ρόλος και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της απονομής της δικαιοσύνης στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου 

  Βιλδιρίδης, Αρσένιος A. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η εργασία αυτή σκοπό έχει να περιγράψει και να καταδείξει τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της απονομής της δικαιοσύνης στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Περιγράφεται ο ρόλος της διοικητικής ...
 • Φυσικοί πόροι και διαφθορά 

  Οθείτης, Νικόλαος Σ. (2014-06-16)
  Η κατοχή φυσικών πόρων από μία χώρα μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη και μείωση του επιπέδου φτώχειας. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη οικονομική ανάπτυξη, συνέχιση της φτώχειας, καθώς και εμφύλιες συγκρούσεις. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»