Now showing items 573-592 of 11649

 • Hedge funds : η στρατηγική του convertible arbitrage 

  Χωματάς, Δημήτριος Σ. (2008-02-13)
  Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της στρατηγικής Convertible arbitrage που χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο των hedge funds και αφορά την αγορά του μετατρέψιμου ομολόγου μιας εταιρείας και ...
 • Hedge funds : λειτουργία και το δίλημμα της ρυθμιστικής παρέμβασης 

  Ψάρρος, Στυλιανός (2008-10-03)
  Τα hedge funds ή όπως αλλιώς αποκαλούνται κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου δεν διαθέτουν ίδια κεφάλαια. Είναι εκλεκτικές επενδυτικές κοινοπραξίες, τυπικά οργανωμένες ως ιδιωτικοί συνεταιρισμοί και συχνά ευρισκόμενες στο ...
 • Hedge funds : στρατηγικές και απόδοση 

  Μπάκας, Βασίλειος (2008-10-16)
  Το μέσο μέγεθος ενός hedge fund είναι $87 m. Πολλά μικρά funds, διαχειρίζονται ποσά γύρω στα $100m. ενώ οι μεγάλοι παίκτες διαχειρίζονται πάνω από $1 billion, π.χ. τα πέντε μεγαλύτερα hedge funds των ΗΠΑ διαχειρίζονται ...
 • Hedge funds and private equities : regulate or not 

  Μπατή, Μαρία (2009-09-29)
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με τα hedge funds και τη συμπεριφορά τους. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται τα hedge funds και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πορεία τους. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα hedge funds με ...
 • Hedge funds: the challenging alternative investment. 

  Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα (2002-12-01)
  Στα πλαίσια μιας οικονομίας που ισχύει η παγκοσμιοποίηση, επικρατεί χαμηλός πληθωρισμός και πτωτικά επιτόκια ευνόησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και τα hedge funds. ...
 • Hedging in bunker trading, the greek case analysis : Piraeus and other greek ports as bunkering stations 

  Σαρατζή, Ευδοξία (2008-11-13)
  Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην πρώτη χαρτογράφηση ενός προσοδοφόρου κλάδου με πολλές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη όχι μόνο διεθνώς αλλά και ειδικά στην χώρα μας. Παρουσιάζεται η αγορά του πετρελαίου και των σημαντικότερων ...
 • Hedging performance of stochastic volatility and exponential levy models: an empirical investigation 

  Ευθυμίου, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
 • Hedging pressure and inventories as determinants of commodity future returns 

  Χρυσικός, Δημήτριος Σ. (2014-02-20)
 • Hellenic EEZ – Geopolitical goals and strategic dynamics 

  Markopoulos, Andreas; Μαρκόπουλος, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-28)
 • Herding 

  Κατσιώνης, Νικόλαος (2008-02-05)
  Το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ομάδα διαχείρισης, η οποία παίρνει αποφάσεις για την επιλογή των αξιόγραφων που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και για την ενεργητική διαχείριση των αξιόγραφων αυτών. Έχει ...
 • Hermes.chorochronos.org: Μια διαδικτυακή πύλη για την ανάλυση τροχιών κινούμενων αντικειμένων. 

  Καλλιτζάκη, Σωτηρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-29)
  Στη διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση των επεκτάσεων της πλατφόρμας επε-ξεργασίας χωροχρονικών δεδομένων Hermes.ChoroChronos.org. Οι επεκτάσεις αφο-ρούν στην υποβοήθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων κίνησης, όπως αυτά ...
 • Hermoupolis: a trajectory generator for simulating generalized mobility patterns 

  Ντριγκόγιας, Χρήστος Β. (2015-05-04)
  Η δυνατότητα του πραγματικού κόσμου να παράγει μεγάλα σύνολα χωροχρονικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Από τη μία πλευρά είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία, απαιτώντας ενίοτε λογισμικά υπερσύγχρονα και πολύ ...
 • Higher moments risk return relations 

  Ξυνογαλάς, Ανδρέας Π. (2005-01-01)
  Σκοπός της μελέτης, είναι να παρουσιάσει ένα διευρυμένο μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων το οποίο κάνει χρήση ανώτερων ροπών και να ελέγξει το κατά πόσο αυτό έχει προβλεπτική ικανότητα απέναντι στη διαστρωματική ...
 • Himitsu project the beginning: initial architecture and multiparty support 

  Δεσύλλας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Στην εργασία αυτή γίνετε μια μελέτη στο πως προστατεύεται η ιδιωτικότητα σε συστήματα ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων πολλών προς πολλούς. Ο απώτερος σκοπός η δημιουργία μιας αρχικής αρχιτεκτονικής του μακροχρόνιου project ...
 • Home Bias στις μετοχές 

  Κατάρα, Ελένη (2010-10-25)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη του φαινομένου home bias στις μετοχές των χωρών που ανήκουν στην G-7, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων ...
 • Home exchange: μία καινοτόμα, εναλλακτική μορφή τουρισμού = Home exchange: an innovative, alternative form of tourism 

  Κοκκίνης, Μιχαήλ Ε. (2015-05-13)
  Ανάμεσα στις πολλές πτυχές της καθημερινότητας που τείνουν να αλλάξουν χαρακτήρα, εν πολλοίς εξαιτίας των οικονομικών συγκυριών, είναι και ο τουρισμός. Σε απάντηση εμφανίζεται η πρωτοποριακή ιδέα ενός νέου είδους εναλλακτικού ...
 • Honeypots & Honeyd: υλοποίηση δικτυακής υπηρεσίας για το honeyd 

  Τσιρεπλή, Ισμήνη Ι. (2012-10-02)
  Άμεσα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο είναι τα υπολογιστικά συστήματα όπου διαρκώς δέχονταν και δέχονται επιθέσεις από εισβολείς και αυτοματοποιημένες επιθέσεις. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90 υπήρχαν πολύ λίγες πληροφορίες ...
 • Hospital logistics 

  Γκιώνη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-06)
  Τα Logistics και η διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι μια αρχή πολυδιάστατη, μια πηγή πληροφόρησης - εξίσου σημαντική όπως τα οικονομικά και το μάρκετινγκ, που πρέπει να είναι κατανοητή και να εφαρμόζεται από το ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»