• K - waves και η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα : το παράδειγμα του BReferendum (BRexit) 

  Παληγιάννης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική», υπό την καθοδήγηση και συνεισφορά του καθηγητή κ. Ευάγγελου Φούντα. Αφετηρία για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας ...
 • k-Ανωνυμία, Μια προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

  Πιστοφίδης, Θρασύβουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
 • Kariba to blame for Tricolor collision 

  Άγνωστος συγγραφέας (2006-01-06)
 • Katrina losses may hit $50bn warn insurers 

  Άγνωστος συγγραφέας (2005-09-09)
 • Key performance indicators (KPIS) στη ναυπηγική βιομηχανία 

  Μούτουπας, Βασίλειος (2012-03-19)
  Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια ενδελεχή έρευνα για την εφαρμογή των Key Performance Indicators στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία χρησιμοποιώντας ως βάση το μοντέλο της Balanced Scorecard όπως αυτό καθιερώθηκε ...
 • Keyloggers & password crackers 

  Δημητρούλης, Αθανάσιος (2010-09-24)
  Σκοπός αυτής της μελέτης, με τίτλο «keyloggers & password crackers», ήταν να μελετηθούν διάφορα προγράμματα που σπάνε κωδικούς (passwords) των λειτουργικών συστημάτων Windows και Unix/Linux, να εξεταστούν τα προγράμματα ...
 • Knowledge management in the Banking industry 

  Πατσιλινάκος, Θεόδωρος Σ. (2011-09-29)
 • Korean Register calls in port state control ‘flying squads’ 

  Άγνωστος συγγραφέας (2007-06-01)
 • Language ePortofolio-promoting self-direction in language learning & enhancing intercultural competence 

  Μπούτσια, Χριστίνα (2014-04-09)
  Although the provision of eLearning opportunities constitutes a rapidly expanding area of education and training, attracting the most research and development funding, little is known within the research community about ...
 • Law and economics of illegal immigration 

  Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
 • Laytime and demurrage 

  Κοκκόρη, Καλλιόπη Π. (2013-03-27)
  Σταλία και επισταλίες περιλαμβάνει μία πτυχή του ναυτικού δικαίου, ιδίως της νομοθεσίας σχετικά με τη ναύλωση πλοίου. Σταλίες είναι το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τον εφοπλιστή για τη διενέργεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης. ...
 • Laytime and demurrage 

  Χατζησπυρίδη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να αναλύσει εκτενώς δύο κύρια ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου τα οποία είναι η σταλία και η επισταλία (laytime and demurrage). Σταλία είναι το χρονικό διάστημα που διατίθεται για τη διενέργεια ...
 • Laytime calculation 

  Κατσαγάνης, Ηρακλής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Το ναυλοσύμφωνο αποτελεί την σύμβαση, την συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του ναυλωτή και του πλοιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή εμπεριέχει ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τύπο της ναύλωσης και τους όρους που ...
 • Leading indicators "knowledge not faith" 

  Λούτας, Γεώργιος (2011-12-01)
  Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διενέργεια οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές ...
 • Lehman brothers : αίτια κατάρρευσης και χρηματοοικονομική επισκόπηση 

  Παπαγιαννόπουλος, Αλέξανδρος (2011-05-04)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση χρεοκοπίας (case study), της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers, τέταρτης μεγαλύτερης επιχείρησης στον κλάδο της. Η κατάρρευσή της, προκάλεσε μία ...
 • LibrApp: μία συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη βασισμένη στο Android 

  Ρόδιος, Μιχαήλ Κ. (2015-02-02)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή είναι ...
 • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Link discovery on the web of data: time and space efficient large scale link discovery using string similarities 

  Καράμπελας, Ανδρέας; Karampelas, Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-02)
 • Liquidity and stock price volatility : evidence from the Greek Stock Market 

  Ανδρικόπουλος, Βασίλειος (2008-02-04)
  The main purpose of this paper is to examine the relationship between liquidity and stock return volatility in the Greek stock market. The motivation for this study was provided by the growing interest in liquidity that ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»