Now showing items 2-21 of 23

 • Αδόμητα (ad hoc) δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών 

  Κασιμοπούλου, Αντωνία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Τα δίκτυα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες, συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια του κατάλληλου υλικού (hardware). Ανάλογα με το μέσο σύνδεσης που επιλέγουμε χαρακτηρίζουμε τη σύνδεση ενσύρματη (σύνδεση ...
 • Ανάλυση και σχεδίαση πυκνά δομημένων ασυρμάτων δικτύων 

  Στεφανάτος, Στέλιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
  Η ραγδαία αύξηση ασυρμάτων συσκευών καθώς και η εισαγωγή νέων ασύρματων εφαρμογών με στόχο την υλοποίηση του “δικτύου των πραγμάτων” εισάγουν σημαντικές προκλήσεις στην λειτουργία του κυψελλωτού δικτύου. Είναι ευρέως ...
 • Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού θέσης για smartphones σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση των αισθητήρων της συσκευής και Wi-Fi σύνδεσης 

  Ορφανός, Μανώλης Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των κινητών συσκευών, διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης στο Internet μέσω ασύρματων ή κυψελοειδών δικτύων. Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές τείνουμε να ξοδεύουμε 80-90% του χρόνου μας σε ...
 • Ασύρματα υδριδικά δίκτυα σε εφαρμογές υπολογιστικού νέφους 

  Φλέσσας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών του διαδικτύου για περισσότερη ευελιξία σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε πάνω από μία συσκευές, οδήγησε στην δημιουργία και κατ’ επέκταση ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους. Τα ...
 • Δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό 

  Κατσάρας, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό να περιγράψει τα Δίκτυα Καθοριζόμενα από το Λογισμικό (Software Defined Networks), τον τρόπο λειτουργίας τους και τα μέρη του δικτύου που επωφελούνται από μια SDN μετάβαση.Αρχικά ...
 • Ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση ασύρματων δικτύων 

  Γαντσίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
 • Ενεργειακώς αποδοτικά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης 

  Καραχάλιος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τις καταναλώσεις των σταθμών βάσεως της κινητής τηλεφωνίας και να εξετάσει λύσεις ώστε να πραγματοποιηθεί μία περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε κάθε σταθμό βάσης. ...
 • Ενεργειακώς αποδοτικά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης με κινούμενους χρήστες 

  Γεωργικόπουλος, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την ενεργειακή κατανάλωση δικτύων 4ης γενιάς. Υλοποιούμε ένα μοντέλο κινητικότητας τύπου Manhattan mobility model για την κίνηση των χρηστών σε αυτά τα δίκτυα. Με βάση προηγούμενες μετρήσεις, ...
 • Κάθετη διαπομπή στο LTE, LTE Vertical Handover 

  Κωφός, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της σηματοδοσίας της κάθετης διαπομπής στο LTE. Στην κάθετη διαπομπή έχουμε εναλλαγή μεταξύ ετερογενών τεχνολογιών πρόσβασης ασύρματου δικτύου, στην συγκεκριμένη περίπτωση ...
 • Κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) 

  Γεωργαλή, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Η γρήγορη και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει κάνει όλο και περισσότερες εταιρίες και οργανισμούς παγκοσμίως να καταλάβουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των δικτύων υπολογιστών για την καλύτερη και ευκολότερη λειτουργία ...
 • Μελέτη επίδοσης δικτύων WiMAX ως προς την παροχή QoS 

  Σαλαμούρας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Τα WiMAX δίκτυα αποτελούν μία δικτυακή τεχνολογία η οποία παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφάμιλλες υπηρεσίες με ασύρματα κυψελωτά δίκτυα όπως τα 3G, 4G και όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος. Οι προδιαγραφές ...
 • Μελέτη επικοινωνιών D2D / V2V μέσω του προτύπου LTE ProSe 

  Γεωργακάκης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της απευθείας επικοινωνίας δύο κινητών συσκευών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους , μέσω του προτύπου LTE ProSe (3GPP Rel.12).Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη ασυρμάτων δικτύων, κατάστρωση σεναρίων χρήσης και μετρήσεις με δρομολογητές / μεταγωγείς Mikrotik RouterBoards 

  Μπερέτας, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη και ανάπτυξη τοπολογιών ασυρμάτων δικτύων, την κατάστρωση σεναρίων χρήσης και μετρήσεων σε ασύρματα δίκτυα με χρήση δρομολογητών/διακοπτών (routers, switches) Mikrotik RouterBoards. Τα ...
 • Μελέτη συστήματος OFDMA σε κυψελωτά δίκτυα 

  Βασιλάκης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την κατανομή του πηλίκου σήματος προς θόρυβο και παρεμβολή (Signal-to-Noise-and-Interference ratio/SINR) σε ασύρματα κυψελωτά δίκτυα 4ης γενιάς. Η ανάλυση βασίζεται σε προσομοίωση ...
 • Ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια σε τοπικά δίκτυα υπολογιστών (local access networks) 

  Αρβανιτάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματική εργασίας θα μελετήσουμε τις τρέχουσες εξελίξεις που επικρατούν στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας υπηρεσιών (QoS) αναφορικά με τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LANs). Θα ...
 • Σύνθεση και επεξεργασία πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων 

  Μονογυιός, Δημήτριος Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Σε όλα τα συστήματα που καλούνται να λάβουν μια απόφαση, η οποία να συνδυάζει στοιχεία από πολλούς ανιχνευτές (Sensors), χρειάζεται κάποιος τρόπος ώστε να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και η βαρύτητα καθενός από αυτά, ...
 • Συστήματα προσδιορισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους 

  Πασιάς, Απόστολος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
  Από την αρχή της παρουσίας πάνω στη Γη, ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίζει τη θέση του και τον προσανατολισμό του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε μεθόδους που μπορούσε να κατανοήσει σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του. Από την ...
 • Σχεδίαση παρασιτικών στοιχειοκεραίων για χρήση σε συστήματα MIMO 

  Στεργιόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Η χρήση πολλαπλών κεραιών, τόσο σε πομπό όσο και σε δέκτη (ΜΙΜΟ), λόγω των σημαντικών κερδών που προσφέρουν, έχουν αναγνωριστεί σαν μια βέλτιστη λύση στο σχεδιασμό συστημάτων ασυρμάτων δικτύων. Όμως, με τη χρήση ΜΙΜΟ στα ...
 • Τεχνολογίες LTE και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας 

  Δουλή, Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  Η τεχνολογία LTE είναι η πιο διαδεδομένη τεχνολογία αυτή την περίοδο. Η διπλωματική εργασία αρχικά κάνει μια επισκόπηση στις προηγούμενες τεχνολογίες 1G, 2G, 3G, 4G. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η τεχνολογία LTE. Περιγράφεται ...
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση εγκατάστασης & λειτουργίας δικτύων WiMAX 

  Σφακιώτης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»