Now showing items 10-23 of 23

 • Κάθετη διαπομπή στο LTE, LTE Vertical Handover 

  Κωφός, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της σηματοδοσίας της κάθετης διαπομπής στο LTE. Στην κάθετη διαπομπή έχουμε εναλλαγή μεταξύ ετερογενών τεχνολογιών πρόσβασης ασύρματου δικτύου, στην συγκεκριμένη περίπτωση ...
 • Κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) 

  Γεωργαλή, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Η γρήγορη και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει κάνει όλο και περισσότερες εταιρίες και οργανισμούς παγκοσμίως να καταλάβουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των δικτύων υπολογιστών για την καλύτερη και ευκολότερη λειτουργία ...
 • Μελέτη επίδοσης δικτύων WiMAX ως προς την παροχή QoS 

  Σαλαμούρας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Τα WiMAX δίκτυα αποτελούν μία δικτυακή τεχνολογία η οποία παρέχει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, εφάμιλλες υπηρεσίες με ασύρματα κυψελωτά δίκτυα όπως τα 3G, 4G και όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος. Οι προδιαγραφές ...
 • Μελέτη επικοινωνιών D2D / V2V μέσω του προτύπου LTE ProSe 

  Γεωργακάκης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της απευθείας επικοινωνίας δύο κινητών συσκευών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους , μέσω του προτύπου LTE ProSe (3GPP Rel.12).Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ...
 • Μελέτη και ανάπτυξη ασυρμάτων δικτύων, κατάστρωση σεναρίων χρήσης και μετρήσεις με δρομολογητές / μεταγωγείς Mikrotik RouterBoards 

  Μπερέτας, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη και ανάπτυξη τοπολογιών ασυρμάτων δικτύων, την κατάστρωση σεναρίων χρήσης και μετρήσεων σε ασύρματα δίκτυα με χρήση δρομολογητών/διακοπτών (routers, switches) Mikrotik RouterBoards. Τα ...
 • Μελέτη συστήματος OFDMA σε κυψελωτά δίκτυα 

  Βασιλάκης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την κατανομή του πηλίκου σήματος προς θόρυβο και παρεμβολή (Signal-to-Noise-and-Interference ratio/SINR) σε ασύρματα κυψελωτά δίκτυα 4ης γενιάς. Η ανάλυση βασίζεται σε προσομοίωση ...
 • Ποιότητα υπηρεσιών και ασφάλεια σε τοπικά δίκτυα υπολογιστών (local access networks) 

  Αρβανιτάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματική εργασίας θα μελετήσουμε τις τρέχουσες εξελίξεις που επικρατούν στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας υπηρεσιών (QoS) αναφορικά με τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LANs). Θα ...
 • Σύνθεση και επεξεργασία πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων 

  Μονογυιός, Δημήτριος Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Σε όλα τα συστήματα που καλούνται να λάβουν μια απόφαση, η οποία να συνδυάζει στοιχεία από πολλούς ανιχνευτές (Sensors), χρειάζεται κάποιος τρόπος ώστε να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και η βαρύτητα καθενός από αυτά, ...
 • Συστήματα προσδιορισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους 

  Πασιάς, Απόστολος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
  Από την αρχή της παρουσίας πάνω στη Γη, ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίζει τη θέση του και τον προσανατολισμό του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε μεθόδους που μπορούσε να κατανοήσει σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του. Από την ...
 • Σχεδίαση παρασιτικών στοιχειοκεραίων για χρήση σε συστήματα MIMO 

  Στεργιόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Η χρήση πολλαπλών κεραιών, τόσο σε πομπό όσο και σε δέκτη (ΜΙΜΟ), λόγω των σημαντικών κερδών που προσφέρουν, έχουν αναγνωριστεί σαν μια βέλτιστη λύση στο σχεδιασμό συστημάτων ασυρμάτων δικτύων. Όμως, με τη χρήση ΜΙΜΟ στα ...
 • Τεχνολογίες LTE και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας 

  Δουλή, Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  Η τεχνολογία LTE είναι η πιο διαδεδομένη τεχνολογία αυτή την περίοδο. Η διπλωματική εργασία αρχικά κάνει μια επισκόπηση στις προηγούμενες τεχνολογίες 1G, 2G, 3G, 4G. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η τεχνολογία LTE. Περιγράφεται ...
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση εγκατάστασης & λειτουργίας δικτύων WiMAX 

  Σφακιώτης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • Υλοποίηση εφαρμογής Android για την λήψη μετρήσεων ποιότητας δικτύου σε ασύρματα δίκτυα 

  Ντίνος, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Παρακάτω περιγράφονται εφαρμογές οι οποίες είναι παρόμοιες με την εφαρμογή η οποία θα αναπτυχθεί στην πτυχιακή μου εργασία. Επιπλέον, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των κινητών συσκευών οι οποίες ...
 • Υλοποίηση ΜΙΜΟ πομποδέκτη με χωρο-χρονική κωδικοποίηση σε επαναπρογραμματιζόμενους πομποδέκτες 

  Καρανάτσιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
  Τα συστήματα SDR (Software Defined Radio), δεν αποτελούν μία καινούρια ιδέα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια, όμως, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των επιστημών της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών, έχουν ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»