Show simple item record

Η αξιολόγηση της χρονοναύλωσης και της ελεύθερης ναύλωσης στα δεξαμενόπλοια

dc.contributor.advisorΣαμπράκος, Ευάγγελος
dc.contributor.authorΛαμπρινάκου, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2017-09-11T09:24:58Z
dc.date.available2017-09-11T09:24:58Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9934
dc.description.abstractΗ λειτουργία της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων στηρίζεται περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στις μακροχρόνιες προβλέψεις. Ωστόσο, όπως σε κάθε κλάδο, έτσι και στην ναυτιλία χρησιμοποιούνται τα οικονομετρικά μοντέλα ώστε να διερευνηθούν οι λόγοι που διαμόρφωσαν τις υπάρχουσες εξελίξεις. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έγινε σε πρώτο μέρος εκτενής ανάλυση της ναυλαγοράς των δεξαμενόπλοιων με σκοπό την πλήρη κατανόηση των τάσεων και των μεταβολών οι οποίες σχηματίστηκαν από ποικίλους παράγοντες σε μία περίοδο βαθιάς ύφεσης για την παγκόσμια οικονομία. Μετέπειτα, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια μοντελοποίησης της βραχυπρόθεσμης εξέλιξης της συγκεκριμένης αγοράς. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή της αγοράς των πετρελαίου μέσω της παραγωγής, της κατανάλωσης, των εισαγωγών και των εξαγωγών του καθώς αποτελεί ένα παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την αγορά των δεξαμενόπλοιων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, έγινε εισαγωγή στην έννοια της ναυτιλιακής οικονομικής. Στη συνέχεια επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στους ναυλοδείκτες υγρών χύδην φορτίων, τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης και προσφοράς δεξαμενόπλοιων και τους ναυτιλιακούς κύκλους. Στο τρίτο κεφάλαιο, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των χρονικών σειρών σε μηνιαία βάση από το 2010 έως το 2015 στις τιμές των ναύλων της χρονοναύλωσης και της βραχυπρόθεσμης ναύλωσης με σκοπό να γίνει μία ανάλυση όσον αφορά τις τιμές, την τάση τους και τις μεταβολές που δημιουργήθηκαν ανά μηνά. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η παλινδρόμηση για τον προσδιορισμό της τάσης και της μοντελοποίησης της βραχυχρόνιας πρόβλεψης. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της συσχέτισης ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις δύο εξεταζόμενες ναυλαγορές. Στα συμπεράσματα γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διπλωματικής εργασίας και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.el
dc.format.extent149el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΔεξαμενόπλοια -- Ναύλωση και ναύλοςel
dc.titleΗ αξιολόγηση της χρονοναύλωσης και της ελεύθερης ναύλωσης στα δεξαμενόπλοιαel
dc.title.alternativeThe evaluation of timechartering and spot chartering on tankersel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe shipping market is based on the empirical approach in comparison to long-term forecasts. The purpose of this dissertation is to present the tendency and the fluctuations being formed on the crude oil market by various factors under a vulnerable financial framework. The oil market has crucial importance for tankers. Thus, in the first chapter is encompassed the historical developments, the global productivity, consumption, imports and exports of oil. The second chapter commence with a brief introduction in maritime economics. Afterwards, it is analyzed the freight indicators and the determinants of supply and demand. At the end, it is mentioned the maritime cycles and its stages. In the last chapter will be accomplished an extensive analysis and explanation of freight rates. The volatility on both spot and time-charter market will be shown using monthly data from 2010 to 2015. The investigation is conducted into three segments. Initially, time series display the configuration of freights throughout time. Then, it is determined, should it exist correlation between time-chartering and spot market. Moreover, it is presented the tendency on both categories. Finally, using the statistical tool of linear regression is made an effort to find the appropriate model that will predict short term freight rates.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΠετρελαιοφόραel
dc.subject.keywordΠαλινδρόμησηel
dc.subject.keywordΠετρέλαιοel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»