Show simple item record

Στρατηγικός σχεδιασμός ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΚοτταρίδη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.authorΡήτα, Νεκταρία - Ελευθερία
dc.date.accessioned2017-07-17T07:56:19Z
dc.date.available2017-07-17T07:56:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9800
dc.description.abstractΗ εργασία ασχολείται με την μελέτη του Ιατρικού Τουρισμού, σε συνάρτηση με τις αρχές του Στρατηγικού Μάνατζμεντ και το πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και να τις βοηθήσουν να διαγράψουν μία επιτυχημένη πορεία. Παρουσιάζεται το φαινόμενο του τουρισμού, ορισμοί του καθώς και ιστορικά στοιχεία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην κατάσταση της τουριστικής δραστηριότητας της Ελλάδας και παρατίθεται μια σειρά στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην τουριστική κίνηση, στην τουριστική οικονομία και στις τουριστικές υποδομές της χώρας. Γίνεται παρουσίαση των διαφόρων μορφών τουρισμού που υπάρχουν και συνοπτική ανάλυσή τους. Αναλύεται η έννοια και ο ορισμός του ιατρικού τουρισμού και παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του. Αμέσως μετά παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται με αυτή τη μορφή τουρισμού στην Ελλάδα και σχολιάζονται τα τρωτά του σημεία. Για συγκριτικούς λόγους, παρατίθεται η πρόοδος του ιατρικού τουρισμού και οι συνθήκες που επικρατούν σε χώρες του εξωτερικού οι οποίες διακρίνονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και προσελκύουν μεγάλους αριθμούς «ιατρικών» τουριστών. Συνοψίζονται τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνεπάγεται η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού τόσο για τη χώρα-προορισμό όσο και για τους τουρίστες-ασθενείς. Τέλος, τονίζεται ο κρίσιμος ρόλος του διαδικτύου στην ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, καθώς μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο προώθησης αλλά και κανάλι διανομής των προσφερόμενων τουριστικών πακέτων. Παρουσιάζονται επίσης οι βασικές θεωρίες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ που ανιχνεύτηκαν στην παγκόσμια βιβλιογραφία και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν οδηγό επιτυχίας στην πορεία μιας επιχείρησης ιατρικού τουρισμού. Αναφέρεται η σχέση του στρατηγικού μάνατζμεντ, δίνεται ο ορισμός του και αναλύονται οι βασικές λέξεις κλειδιά του. Ταυτόχρονα υπογραμμίζονται οι θεωρίες ανίχνευσης του γενικευμένου και κλαδικού εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης (PEST ανάλυση και πέντε δυνάμεις του Porter) και δίνεται έμφαση στην ανίχνευση του εσωτερικού περιβάλλοντός της (πόροι, ικανότητες αλυσίδα αξίας). Κατά την διαμόρφωση της στρατηγικής παρατίθενται η ανάλυση SWOT και τα επίπεδα της στρατηγικής. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιχειρησιακές (corporate) στρατηγικές, οι επιχειρηματικές (business) στρατηγικές και οι λειτουργικές (functional) στρατηγικές και τέλος γίνεται μία αναφορά στις ιδιαιτερότητες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.el
dc.format.extent226el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣτρατηγικός σχεδιασμός ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeStrategic planning for medical tourism in Greeceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis master thesis examines Medical Tourism in conjunction with the principles of the Strategic Management and Marketing . It analyses these principles and how can be applied to health tourism business companies in order to increase quality to compete in an ever more competitive marketplace. It is presented the phenomenon of tourism, medical tourism definitions and historical data. On the plus reference is made to the situation of medical tourism in Greece with statistics and graphs showing the tourism industry and tourist infrastructure of the country. The research also presents the various types of tourism that exist and their brief analysis. It analyzes the concept and definition of medical tourism and presents the main features of this tourism sector. Furthermore it is presented the legal framework associated with the medical tourism in Greece and highlights the points of vulnerabilities. The progress of medical tourism, in order to compare purposes, is given and the conditions prevailing in foreign countries which are divided into such activities and attract large numbers of " medical " tourists. Summarizes the main advantages and disadvantages of the development of medical tourism of the country as a destination for tourists - patients. Finally, it is noticed the crucial role of the Internet in the development of health tourism, as it can be an important means of promotion and distribution channel offered tourist packages. Simultaneously, theories outlined detection of generalized sectoral and external environment of business (PEST analysis, five forces of Porter) and emphasizes the detection of the internal environment (resources, capabilities value chain). In formulating the strategy are given the SWOT analysis and the level of strategy. It is presented in detail the business (corporate) strategies , business strategic and operational (functional) strategies and finally is made a report to the particularities of the Strategic Management service companies . At last, it is presented the basic theories of the Strategic Management detected in international literature and which can be successful lead in the course of a medical tourism company.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΙατρικός τουρισμόςel
dc.subject.keywordΕναλλακτικός τουρισμόςel
dc.subject.keywordΤουριστικές επιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΣτρατηγικός σχεδιασμόςel
dc.subject.keywordΤεχνολογικές καινοτομίεςel
dc.subject.keywordΟικονομική ανάπτυξηel
dc.subject.keywordMedical tourismel
dc.subject.keywordTourist developmentel
dc.subject.keywordTourist economyel
dc.subject.keywordBusiness planel
dc.subject.keywordEconomic developmentel
dc.subject.keywordTourist facilitiesel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»