Show simple item record

Συλλογή δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα : εφαρμογή data analysis τεχνικών σε σύνολα δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο Twitter

dc.contributor.advisorΔουλκερίδης, Χρήστος
dc.contributor.authorΤσούμας, Ηλίας
dc.date.accessioned2017-03-01T10:41:16Z
dc.date.available2017-03-01T10:41:16Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9467
dc.description.abstractΗ πτυχιακή αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καθότι ένα τμήμα με πρόγραμμα σπουδών κυρίως προσανατολισμένο στους κλάδους των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών και των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων και με σκοπό την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, επιλέχθηκε για την ολοκλήρωση του ένα θέμα γύρω από το σχετικά νεοσύστατο κλάδο των μεγάλων δεδομένων, της διαχείρισης αυτών και κυρίως της εξόρυξης γνώσης από τον παγκόσμιο ιστό και ειδικότερα τα κοινωνικά δίκτυα. Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι αφιερώνουν σημαντικότατο μέγεθος του χρόνου τους στα κοινωνικά δίκτυα, όπου καταναλώνουν αλλά και παράγουν ασύλληπτα, για παλαιότερες εποχές, μεγέθη πληροφορίας. Η διαχείριση όλης αυτής της πληροφορίας έχει πολύπλευρα ωφέλη. Με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμη γνώση και συμπεράσματα σχεδόν για τις περισσότερες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας μιας και έχουμε να κάνουμε με πληροφορίες που γεννιούνται από ένα τεράστιο και πολύμορφο πληθυσμό ατόμων σε ένα περιβάλλον που ομοιάζει αρκετά ως προς αυτό της πραγματικής κοινωνίας. Την λύση σε αυτό το πρόβλημα εξόρυξης των δεδομένων και εξαγωγής γνώσης από αυτά έρχονται να δώσουν οι κλάδοι της πληροφορικής “data mining”, “data analysis”. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε αρχικά με την εξαγωγή δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο twitter και έπειτα με την απαιτούμενη επεξεργασία αυτών ώστε με αυτά να τροφοδοτήσουμε αλγορίθμους machine learning ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια αυτόματη ομαδοποίηση των δεδομένων βάσει του περιεχομένου τους. Τέλος θα ακουμπήσουμε λίγο τον τομέα του “topic detection” ώστε με τα εργαλεία που δίνει να βγάλουμε στην επιφάνεια τις κρυμμένες ενότητες που ενυπάρχουν στις συλλογές δεδομένων μας.el
dc.format.extent70el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυλλογή δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα : εφαρμογή data analysis τεχνικών σε σύνολα δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο Twitterel
dc.title.alternativeData mining and knowledge discovery from social media : implementation data analysis methods on data collection from Twitterel
dc.typeBachelor Dissertationel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThis thesis was carried out as part of the undergraduate degree program Digital Systems, University of Piraeus, a curriculum mainly oriented in the sectors of Network-Oriented and Telecommunication Systems and Services aiming to develop future scientists capable of contributing to the development, implementation and management of modern digital systems. To this end, subject of the thesis is related to the newly developed domain of Big Data, their management and knowledge extraction from the web and especially social networks. We live in an age where people devote an important amount of their time on social networks, where they consume and produce unimaginable for earlier times, information sizes. The management of all this information has multifaceted benefits. With proper treatment of the data, we can extract valuable knowledge and conclusions almost for most aspects of human activity, as the disclosed information comes from a huge and diverse population of individuals in an environment that is similar enough to the real society. The solution to the problem of knowledge extraction from data comes from the IT industry and more specifically with the technologies of “data mining” and “data analysis”. In this document we will first present how we can export data from the social network Twitter, followed by processing them in order to able to “feed” machine learning algorithms and cluster the data according to their content. In the end we will deal with “topic detection”, i.e. a number of tools provided in order to discover hidden themes and concepts from out data collections.el
dc.subject.keywordK-meansel
dc.subject.keywordWardel
dc.subject.keywordΑνάλυση δεδομένωνel
dc.subject.keywordΕξόρυξη γνώσηςel
dc.subject.keywordData miningel
dc.subject.keywordTwitterel
dc.subject.keywordΣυσταδοποίησηel
dc.subject.keywordΙεραρχική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΚοινωνικά δίκτυαel
dc.subject.keywordSocial mediael
dc.subject.keywordData analysisel
dc.subject.keywordClusteringel
dc.subject.keywordAgglomerative clusteringel
dc.subject.keywordNon-negative Matrix Factorization (NMF)el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»