Show simple item record

Εξόρυξη δεδομένων σε ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα

dc.contributor.advisorΠελέκης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΧαραλαμπόπουλος, Αθανάσιος
dc.date.accessioned2016-12-05T10:51:22Z
dc.date.available2016-12-05T10:51:22Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9253
dc.description.abstractΟ σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι διττός. Από τη μια πλευρά, σκοπός μας είναι να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων και τις πληροφορίες που αυτά παρέχουν. Από την άλλη η εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σε διασυνδεδεμένα δεδομένα με σκοπό την ανακάλυψη γνώσης η οποία κρύβεται σε αυτά. Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, έχει καταστήσει τον Παγκόσμιο Ιστό, τη μεγαλύτερη αποθήκη δεδομένων και πληροφοριών. Η συνεισφορά των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων είναι η δημοσίευση και διασύνδεση δομημένων πληροφοριών στον Ιστό, έτσι ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές από τις υπολογιστικές μηχανές μέσω του Σημασιολογικού Ιστού. Τα δεδομένα αυτά αναπαρίστανται μέσω του σχήματος RDF (Resource Description Framework) και της SPARQL γλώσσας για την δυνατότητα αναζητήσεων σε RDF δεδομένα στον Σημασιολογικό Ιστό. Η ραγδαία εξέλιξη των διασυνδεδεμένων δεδομένων και η χρησιμότητα τους, ώθησε κυβερνήσεις, δημόσιους φορείς, μουσεία, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες κ.α. να συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό. Παράδειγμα αποτελεί το DBpedia, ένα project για την διασύνδεση και επαναχρησιμοποίηση δομημένης πληροφορίας από την Wikipedia κάτω από τις αρχές των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Μέσω ερωτημάτων SPARQL στην DBpedia, εξάγαμε πληροφορίες για 2000 ταινίες με σκοπό να εφαρμόσουμε τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Η εξόρυξη δεδομένων με τη χρήση αλγορίθμων οι οποίοι βασίζονται στη στατιστική και μηχανική μάθηση, μας δίνουν την δυνατότητα να αναλύσουμε και να επεξεργαστούμε μεγάλες βάσεις δεδομένων με σκοπό να εξάγουμε χρήσιμες πληροφορίες από αυτά. Συγκεκριμένα, εφαρμόσαμε τεχνικές κατηγοριοποίησης με σκοπό την ταξινόμηση μιας ταινίας σε “καλή” ή “κακή”, βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά των ταινιών τα οποία συλλέξαμε. Στη συνέχεια, μελετήσαμε, παραμετροποιήσαμε κατάλληλα και αξιολογήσαμε αλγορίθμους κατηγοριοποίησης.el
dc.format.extent93el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕξόρυξη δεδομένων σε ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομέναel
dc.title.alternativeData Mining in open linked datael
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe purpose of the present thesis is twofold. On the one hand, our goal is to take advantage of the potential of the linked open data and of the information that they could provide. On the other hand the application of data mining techniques on linked data with a view to discover the hidden knowledge in them. The ever increasing use of Internet, has without doubt converted the World Wide Web into the largest data and information storage. The contribution of the linked open data is the link and the publication of structured information on the Web, so that they can be understood by the computational engines via the Semantic Web. These data are represented by the RDF schema (Resource Description Framework) and SPARQL language for the searchable data in RDF in the Semantic Web. The rapid development of the linked data and their usefulness, has urged governments, public institutions, museums, encyclopedias, libraries etc. to participate in this endeavor. One example is the DBpedia, a project about linking and reusing structured information through Wikipedia under the principles of the linked open data. Through SPARQL queries on DBpedia, we extracted information about 2000 films in order to apply data mining techniques. Data mining using algorithms which are based on statistical and machine learning enable us to analyze and process large databases in order to extract useful information from them. More specifically, we implemented categorization techniques to classify a film as "good" or "bad" based on the film characteristics that we collected. Then, we studied, customized and appropriately evaluated classification algorithms.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΣημασιολογικός Ιστόςel
dc.subject.keywordΑνοικτά δεδομέναel
dc.subject.keywordΕξόρυξη δεδομένωνel
dc.subject.keywordΑνοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομέναel
dc.subject.keywordΑλγόριθμοιel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»