Show simple item record

Οικονομετρικές μέθοδοι εφαρμοσμένες στο μάρκετινγκ η περίπτωση της παραγοντικής ανάλυσης

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΚαραγεωργοπούλου, Αρετή
dc.date.accessioned2016-01-28T07:49:01Z
dc.date.available2016-01-28T07:49:01Z
dc.date.issued2013-10
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8258
dc.description.abstractΟι επιχειρηματίες και οι ερευνητές Μάρκετινγκ καλούνται καθημερινά να παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ομαλή και επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης. Αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή κάποιου νέου προϊόντος σε μία αγορά, σχετικά με την τιμή του, την επιλογή της αγοράς-στόχου, την προωθητική καμπάνια, τα δίκτυα διανομής ή ακόμη και την πιθανή συνεργασία με κάποιον ανταγωνιστή. Κάθε απόφαση γενικά, αλλά κυρίως στον επιχειρηματικό χώρο περιλαμβάνει ένα επίπεδο ρίσκου λόγω της αδυναμίας να προβλεφθούν οι ακριβείς αντιδράσεις της αγοράς-στόχου. Οι αποφάσεις κατά συνέπεια βασίζονται στις πληροφορίες που έχει στα χέρια του ο ερευνητής Μάρκετινγκ, οι οποίες δεν είναι απεριόριστες ούτε δίνουν απαντήσεις, αποτελούν όμως «τα μάτια» του μέσα στην αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Peter Drucker «Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστείς κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις και δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις». Έτσι, από την επιστήμη του Μάρκετινγκ επιστρατεύεται η Οικονομετρία και συγκεκριμένα οι Πολυμεταβλητές Στατιστικές μέθοδοι με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών μέσα από έρευνες που πραγματοποιούνται για τη κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Μια από τις Πολυμεταβλητές Στατιστικές αναλύσεις που χρησιμοποιούνται ευρύτερα στις έρευνες αυτές είναι η Παραγοντική ανάλυση (Factor analysis). Στη παρούσα εργασία, επισημαίνεται η αλληλεξάρτηση μεταξύ του σχεδιασμού της γενικότερης ερευνητικής διαδικασίας με τις στατιστικές μεθόδους και ειδικότερα με τη Παραγοντική ανάλυση. Η Παραγοντική ανάλυση σχεδιάστηκε για να εξετάσει τη συνδιακύμανση μιας ομάδας μεταβλητών και να ερμηνεύσει τις συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές τις μεταβλητές, ομαδοποιώντας τες σε παράγοντες. Συγκεκριμένα, μειώνει τον αριθμό των μεταβλητών σε λιγότερες και έτσι διευκολύνεται η ανάπτυξη βασικών εννοιών σε μία περιοχή της επιστήμης, όπως αυτής του Μάρκετινγκ. Η μέθοδος αυτή, όμως είναι σε ένα βαθμό υποκειμενική και ο ερευνητής πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την επιλογή των κατάλληλων στατιστικών κριτηρίων, καθώς και να δώσει προσοχή σε διάφορα ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της. Στο 1ο κεφάλαιο, παρατίθενται κάποιες βασικές έννοιες σχετικά με το Μάρκετινγκ, την Οικονομετρία και την Έρευνα αγοράς που στην ουσία είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των προαναφερθέντων επιστημών. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να επισημανθεί ο ρόλος και η συνεισφορά της Οικονομετρίας στο τομέα του Μάρκετινγκ, καθώς και η αλληλεξάρτηση αυτών των δύο επιστημών. Στη συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο, επιλέχτηκε να αναλυθεί η μέθοδος της Παραγοντικής ανάλυσης, μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζεται στις διάφορες έρευνες Μάρκετινγκ. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης αναφέρονται οι στόχοι της μεθόδου καθώς και τα διάφορα στάδια εφαρμογής της. Έπειτα, στο 3ο κεφάλαιο, πραγματοποιείται αναφορά στις βασικές παραμέτρους και τα διάφορα ζητήματα εφαρμογής της μεθόδου, στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τον ερευνητή. Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο αυτό επισημαίνεται ο ρόλος και η συνεισφορά της Παραγοντικής ανάλυσης στο τομέα του Μάρκετινγκ. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το 4ο κεφάλαιο στο οποίο πραγματοποιείται εφαρμογή της μεθόδου σε έρευνα Μάρκετινγκ, μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ακριβής κατανόηση της μεθόδου, της χρήσης της καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της.el
dc.format.extent108el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΟικονομετρικές μέθοδοι εφαρμοσμένες στο μάρκετινγκ η περίπτωση της παραγοντικής ανάλυσηςel
dc.title.alternativeEconometric methods applied in marketing the case of factor analysisel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENEntrepreneurs and Marketing Researchers are daily challenged to make decisions which will lead to a smooth and successful business. Any decision in general, but especially in business, involves a risk, because of the inability to predict the precise reactions of the target market/audiences. Decisions consequently rely on the information that the Marketing Researchers have in hand, yet, this information is not unlimited and/or provide concrete answers, but it acts as their "eyes" in the market. Moreover, according to Peter Drucker “You cannot manage what you cannot control and you cannot control something you cannot measure”. Thus, the science of Marketing recruited Econometrics, and in particular Multivariate Statistical Methods to obtain additional information through researches which carried out in order to better understand the behavior and preferences of consumers. One of the multivariate statistical methods that is widely used in these researches is Factor analysis. In the herewith Thesis, is pointed out the interdependence between the design of the overall research process with statistical methods and especially that of Factor Analysis. Factor analysis was designed to examine the covariance of a set of variables and interpret the correlations between these variables by grouping them into factors. Specifically, it reduces the number of variables into smaller units, and thus facilitates the development of the basic concepts in an area of science, such as that of Marketing. However, the method is subjective to a considerable degree and the researcher must take into account certain conditions that must be followed for the selection of appropriate statistical criteria, as well as, pay attention to several issues that arise during its implementation.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΟικονομετρίαel
dc.subject.keywordΟικονομετρική έρευναel
dc.subject.keywordΜάρκετινγκel
dc.subject.keywordΈρευνα αγοράςel
dc.subject.keywordΠολυμεταβλητές στατιστικές μέθοδοιel
dc.subject.keywordΠαραγοντική ανάλυσηel
dc.subject.keywordEconometricsel
dc.subject.keywordEconometric researchel
dc.subject.keywordMarketingel
dc.subject.keywordMarket researchel
dc.subject.keywordFactor analysisel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»