Show simple item record

Ανάλυση διαταραχών παιδικού ύπνου

dc.contributor.advisorΚατέρη, Μαρία
dc.contributor.authorΔιονυσοπούλου, Αγγελική Γ.
dc.date.accessioned2013-05-16T08:51:20Z
dc.date.available2013-05-16T08:51:20Z
dc.date.issued2013-05-16T08:51:20Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5376
dc.description.abstractΠολλές έρευνες, κυρίως σε Μ.Β. και Η.Π.Α., έχουν δείξει ότι η γονική συμπεριφορά και o τρόπος διευθέτησης του παιδιού πριν και κατά τη διάρκεια του ύπνου κατά τη βρεφική ηλικία επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη διαταραχών ύπνου του παιδιού. Τα σχετικά στοιχεία καταγράφονται μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων και ποσοτικοποιούνται με τη βοήθεια κλιμάκων που απορρέουν από αυτά. Προκειμένου να μελετηθεί το πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα και να μελετηθούν οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, έχει μεταφραστεί ένα σύνολο αυτό-συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, και αναλύεται κατά κύριο λόγο σε μια βασική κλίμακα τύπου Likert. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΙ Ηπείρου του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας με επικεφαλής την κυρία Μάντζιου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, και τους συνεργάτες της. Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν συμπληρωθεί από 431 άτομα, κυρίως μητέρες, σε Ιωάννινα, Κρήτη και Κέρκυρα. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι σε πρώτο στάδιο η αξιολόγηση του συνόλου του ερωτηματολογίου αυτού ως εργαλείο μελέτης προβλημάτων παιδικού ύπνου και η σύγκριση της ελληνικής εφαρμογής με τη διεθνή εμπειρία. Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται και αξιολογείται η αξιοπιστία και εγκυρότητα των ερωτηματολογίων, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο με τη βοήθεια της παραγοντικής ανάλυσης διαμορφώνονται οι κλίμακες και συγκρίνονται με τη διεθνή εμπειρία. Σε ένα δεύτερο στάδιο, αναλύεται το δείγμα των ερωτηματολογίων προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση των συμπεριφορών ύπνου ενός βρέφους. Το είδος και η μορφή των ερωτήσεων οδηγούν αρχικά να διερευνηθούν οι μεταβλητές μέσω πινάκων συνάφειας, καθώς οι εμπλεκόμενες μεταβλητές είναι όλες κατηγορικές (ονοματικές ή διατάξιμες). Η δομή των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων αυτών και της συμπεριφοράς ύπνου ενός βρέφους θα μελετηθεί μέσω κατάλληλων μοντέλων συνάφειας, που υποθέτουν ειδική δομή των τοπικών odds ratio του σχετικού πίνακα συνάφειας. Το σχετικό θεωρητικό μέρος θα μελετηθεί στο τρίτο κεφάλαιο, ενώ στο έκτο θα διερευνηθεί η συμπεριφορά του βρεφικού ύπνου και η εξάρτησή της από κάποιους παράγοντες.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΣτατιστική ανάλυση
dc.subjectΈρευνα -- Στατιστικές μέθοδοι
dc.subjectΠαιδιά, Μελέτη των
dc.titleΑνάλυση διαταραχών παιδικού ύπνου
dc.title.alternativeAnalysis of infant sleep disordersen
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5376
dc.identifier.call519.52 ΔΙΟ
dc.description.abstractENMany studies, particularly in Great Britain and the USA, have shown that parental behavior and the way of resolving the child before and during sleep in its infancy, significantly affect the development of child sleep disorders. The data is recorded by means of appropriate questionnaires and quantified using scales arising from them. In order to study this problem in Greece and the various factors that may affect the social and emotional development of children, a significant number of self-completion questionnaires have been translated, a large part of which are applied for the first time in the Greek reality, and is analyzed primarily in a basic Likert-type scale. The survey was conducted by the TEI of Epirus in the Infant Care Department headed by Mrs Mantziou, Professor of Developmental Psychology, and her colleagues. These questionnaires have been completed by 431 people, mostly mothers, in Ioannina, Crete and Corfu. The topic of the present thesis is, in a first stage, the evaluation of those questionnaires on the whole, as a tool of study of sleep problems in children and the comparison of its implementation in Greek reality to the international experience. For this reason, the second chapter deals with the study and the evaluation of the reliability and validity of the questionnaires, while the fourth chapter examines the formation of the scales and the comparison of them to the international data through a factor analysis procedure. In a second stage, the sample of questionnaires will be analyzed in order to identify the factors that have an significant impact on the infant sleep behavior. The type and the form of the questions initially lead us to introduce categorical variables (nominal or ordinal) and to cross-classify them, forming thus contingency tables. The structure of relations that are developed between the factors considered and the infant sleep behavior will be studied via suitable association models that assume specific structure for the local odds ratios of the corresponding contingency table. The theoretical part will be studied in the third chapter. Finally, infantile sleep and its dependence on certain factors will be analyzed in the sixth chapter.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»