Show simple item record

Blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα

dc.contributor.advisorΜοσχούρης, Σωκράτης
dc.contributor.authorΒολίκα, Νίκη
dc.date.accessioned2024-04-11T14:26:02Z
dc.date.available2024-04-11T14:26:02Z
dc.date.issued2024-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16373
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3795
dc.description.abstractΗ έννοια της τεχνολογίας blockchain έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια λόγω της αποκεντρωμένης φύσης, της διαφάνειας και της ασφάλειας. Η εφαρμογή του σε διάφορους τομείς έχει δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα και έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Ένας τέτοιος τομέας είναι η βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας. Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού παρέχοντας ένα ασφαλές, διαφανές και αμετάβλητο αρχείο όλων των συναλλαγών και των δεδομένων που σχετίζονται με την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Με το blockchain, οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορούν να μοιράζονται με ασφάλεια δεδομένα και να παρακολουθούν την κίνηση των αγαθών σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης, σφαλμάτων και καθυστερήσεων. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στη μείωση του κόστους και στην ενίσχυση της συνολικής διαφάνειας και λογοδοσίας της αλυσίδας εφοδιασμού. Συνολικά, η χρήση της τεχνολογίας blockchain στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τη βιομηχανία αυξάνοντας τη διαφάνεια, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η βιομηχανία εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο προμηθευτών, κατασκευαστών, διανομέων και λιανοπωλητών που συνεργάζονται για την παραγωγή και την παράδοση προϊόντων σε τελικούς πελάτες. Η βιομηχανία αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, όπως η έλλειψη διαφάνειας, οι αναποτελεσματικές διαδικασίες και η παραχάραξη, οι οποίες επηρεάζουν τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της. Προσφέρει μια μοναδική λύση σε αυτές τις προκλήσεις παρέχοντας ένα αποκεντρωμένο και αμετάβλητο καθολικό που μπορεί να παρακολουθεί τα προϊόντα από την προέλευσή τους στον τελικό προορισμό τους. Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση των εννοιών της τεχνολογίας blockchain και της βιομηχανίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ανασκόπηση διερευνά τους διάφορους τύπους blockchain, όπως το δημόσιο, το ιδιωτικό και το υβριδικό, και την καταλληλόλητά τους για διαφορετικές εφαρμογές αλυσίδας εφοδιασμού. Συζητά επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως η έλλειψη διαφάνειας, οι αναποτελεσματικές διαδικασίες και η παραχάραξη, και πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Ακόμη περιγράφεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των βασικών ενδιαφερομένων μερών, τη χαρτογράφηση της διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασμού και το σχεδιασμό ενός συστήματος που βασίζεται σε blockchain και μπορεί να παρέχει διαφάνεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Καθ’ όλη την διάρκεια της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν αυξημένη διαφάνεια, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, μειωμένο κόστος και βελτιωμένη ασφάλεια. Η διατριβή υπογραμμίζει επίσης τις προκλήσεις και τους περιορισμούς της τεχνολογίας blockchain και παρέχει συστάσεις για μελλοντική έρευνα. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη διπλωματική παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δείχνει πώς η τεχνολογία blockchain μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στη βιομηχανία της αλυσίδας εφοδιασμού. Αναδεικνύει τα πιθανά οφέλη και τις προκλήσεις της τεχνολογίας αυτής και παρέχει συστάσεις για μελλοντική έρευνα.el
dc.format.extent50el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleBlockchain στην εφοδιαστική αλυσίδαel
dc.title.alternativeBlockchain in supply chainel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίαςel
dc.description.abstractENThe concept of blockchain technology has gained enormous popularity in recent years due to its decentralized nature, transparency and security. Its application in various fields has shown promising results and has the potential to transform the way business is conducted. One such sector is the supply chain industry. Blockchain technology can play a critical role in supply chain management by providing a secure, transparent and unchanging record of all transactions and data related to the movement of goods and services across the supply chain. With blockchain, participants in the supply chain can securely share data and track the movement of goods in real time, reducing the risk of fraud, errors and delays. This can help increase efficiency, reduce costs, and enhance overall transparency and accountability of the supply chain. Overall, the use of blockchain technology in supply chain management has the potential to transform the industry by increasing transparency, enhancing traceability, improving efficiency, and providing greater security. This thesis aims to explore the potential of blockchain technology in the supply chain industry. The supply chain industry is a complex network of suppliers, manufacturers, distributors and retailers that work together to produce and deliver products to end customers. The industry faces various challenges, such as lack of transparency, inefficient processes and counterfeiting, which affect its overall efficiency and effectiveness. It offers a unique solution to these challenges by providing a decentralized and unchanging ledger that can track products from their origin to their final destination. A comprehensive literature review of the concepts of blockchain technology and the supply chain industry is presented. The review explores the different types of blockchain, such as public, private and hybrid, and their suitability for different supply chain applications. It also discusses the challenges facing the supply chain industry, such as lack of transparency, inefficient processes, and counterfeiting, and how blockchain technology can address these challenges. A conceptual framework for the application of blockchain technology in the supply chain industry is also outlined. The framework includes identifying key stakeholders, mapping the supply chain process and designing a blockchain-based system that can provide transparency, security and efficiency in the supply chain. Throughout the course of the thesis, the potential benefits of blockchain technology in the supply chain industry are presented. These benefits include increased transparency, improved efficiency, reduced costs and improved safety. The thesis also highlights the challenges and limitations of blockchain technology and provides recommendations for future research. In conclusion, this thesis provides a comprehensive overview of the potential of blockchain technology in the supply chain industry. It shows how blockchain technology can improve efficiency, transparency and security of the supply chain and provides a framework for the application of this technology in the supply chain industry. It highlights the potential benefits and challenges of this technology and provides recommendations for future research.el
dc.contributor.masterΒιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογίαel
dc.subject.keywordBlockchainel
dc.subject.keywordΕφοδιαστική αλυσίδαel
dc.date.defense2024-03-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»