Show simple item record

dc.contributor.advisorΜήτρου, Λίλιαν
dc.contributor.authorΧατζοπούλου, Χριστίνα
dc.date.accessioned2024-01-17T08:05:56Z
dc.date.available2024-01-17T08:05:56Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16125
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3547
dc.description.abstractH χρήση της ΤΝ εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλους τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, η ΤΝ αξιοποιείται πλέον για την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, για την αξιολόγηση των υποψήφιων εργαζομένων και των δανειοληπτών κ.ά. Η ΤΝ χρησιμοποιείται, επίσης, τόσο στην αστική/ διοικητική δικαιοσύνη για τη δημιουργία κλιμάκων αποζημίωσης και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, όσο και στην ποινική δικαιοσύνη από τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του τόπου και του χρόνου όπου είναι πιθανότερο να διαπραχθεί ένα έγκλημα και των πιθανών δραστών (προβλεπτική αστυνόμευση), όσο και ως βοηθητικό εργαλείο των δικαστών κατά την επιβολή ποινής, την απόλυση κατηγορουμένων υφ’ όρων, τον προσδιορισμού του ύψους της εγγύησης που πρέπει να επιβληθεί ως περιοριστικός όρος κ.ά. Η χρήση αλγοριθμικών εργαλείων στη Δικαιοσύνη μπορεί να συνδράμει ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται γρηγορότερα με την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών και να είναι πιο διαφανείς και ουσιαστικά δίκαιες με την εξάλειψη των στερεοτύπων και των διακρίσεων που αναπαράγονται από τις αστυνομικές και δικαστές αρχές. Ωστόσο, η ενσωμάτωση εργαλείων ΤΝ, ιδίως στην ποινική δικαιοσύνη, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία (άρθρο 5 ΕΣΔΑ), το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 ΕΣΔΑ), το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα (άρθρο 8 ΕΣΔΑ και ΓΚΠΔ) και την απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 14 ΕΣΔΑ). Τα αλγοριθμικά συστήματα, αν και παρουσιάζονται ως «ουδέτερα», μπορεί να αναπαράγουν τις διακρίσεις που εντοπίζονται στο δικαστικό σύστημα, αν εκπαιδευτούν με δεδομένα προηγούμενων υποθέσεων που ενσωματώνουν αυτές τις προκαταλήψεις. Για να αποφευχθούν αυτοί οι κίνδυνοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σαφές νομικό πλαίσιο που να διέπει τη χρήση των αλγοριθμικών εργαλείων στη Δικαιοσύνη. Το νομικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: συμμόρφωση των εργαλείων ΤΝ με τα θεμελιώδη δικαιώματα, διαφάνεια (δυνατότητα πρόσβασης στον αλγόριθμο τόσο για τους χρήστες των συστημάτων όσο και για τα άτομα που αφορά η απόφαση και δυνατότητα εξήγησης του τρόπου λειτουργίας του), μη αναπαραγωγή μεροληπτικών πρακτικών (είτε με την εκ των προτέρων διόρθωση των δεδομένων που λαμβάνει υπόψη ο αλγόριθμος είτε με την εκ των υστέρων διόρθωση του αποτελέσματος αν διαπιστωθεί ότι διαιωνίζει στερεότυπα), ανθρώπινη συμμετοχή (η τελική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από άνθρωπο ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης του συστήματος ΤΝ).el
dc.format.extent57el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΤεχνητή νοημοσύνη και δικαιοσύνη / Δικαστικό σύστημαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe use of artificial intelligence, algorithmic decision-making systems and machine learning has become common practice across a wide range of sectors. Computer-raised data are said to be the “oil” of the 21st century as their use and cross-referencing are producing a whole new wealth. AI is now used in a wide and ever-growing range of situations. We use algorithmic systems for spam filtering, traffic planning, logistics management, diagnosing diseases, speech recognition etc. The justice system is not immune to this trend. Predictive algorithms are rapidly spreading throughout the justice system. They are currently used in civil justice for calculating scales of compensation and online dispute resolution and in criminal justice system to more efficiently allocate police resources, identify potentially dangerous individuals at specific locations (predictive policing) and advise judges about pretrial detention, bail hearings and sentencing. Moreover, lawyers see the possibility of using ΑΙ systems to provide their clients with better informed advice by assessing the chances of a procedure’s success. Although algorithmic decision-making can seem rational, neutral, and unbiased and justice systems may have significant benefits from it, it can also lead to unfair and illegal discrimination and threaten human rights, such as the right to liberty (article 5 ECHR), the right to a fair trial (article 6 ECHR), the right to privacy (article 8 ECHR and GDPR) and the prohibition of discrimination (article 14 ECHR). Studies have demonstrated that algorithms can unintentionally lead to the replication of human biases. The risk of discrimination arising when important decisions are made based on data such as gender, age and perhaps race is an extremely important concern for civil society. It is imperative that the use of algorithmic systems in justice is properly scrutinized within a legal framework. The effective implementation of ethical principles in relation to AI systems requires an ‘ethics by design’ approach. Legal regulation of predictive algorithms should be based on universally accepted ethical principles, such as: transparency, (including accessibility and explicability), non-discrimination (including liability and the availability of remedies), safety and security of the systems and privacy and data protection.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)el
dc.subject.keywordΤεχνητή νοημοσύνηel
dc.subject.keywordΔικαιοσύνηel
dc.subject.keywordΔικαστικό σύστημαel
dc.date.defense2023-12-21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»