Show simple item record

Κυκλική οικονομία στον κλάδο τροφίμων & ποτών στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΚοτταρίδη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.authorΠαράκατη, Μαρία
dc.date.accessioned2023-05-15T10:31:46Z
dc.date.available2023-05-15T10:31:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15400
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2822
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του τμήματος Βιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των εταιριών του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα ως προς τη μετάβασή τους στην κυκλική οικονομία. Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί σημαντικό κλάδο για την εθνική οικονομία, αφού συγκαταλέγεται στους βασικούς πυλώνες της ελληνικής μεταποίησης, ως μοχλός ανάπτυξης της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώθηκαν για το αν γνωρίζουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις την έννοια την κυκλικής οικονομίας, τι τρόπους έχουν εφαρμόσει για την υιοθέτησή της καθώς και τι αποβλέπουν από την εφαρμογή της. Για την επίτευξη του σκοπού, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική και εμπειρική έρευνα, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη δημιουργία και την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η ανάγκη για εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τη σημασία του κλάδου τροφίμων και ποτών στην παγκόσμια οικονομία και στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια εξετάζεται η σημαντικότητα της υιοθέτησης ενός κυκλικού μοντέλου στο συγκεκριμένο κλάδο και κατά πόσο αυτό ωφελεί τις επιχειρήσεις, τον κλάδο και κατ’ επέκταση το περιβάλλον. Από τις απαντήσεις των 22 ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν φαίνεται ότι επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει τη κυκλική οικονομία ως ένα σύστημα ορθών πρακτικών για το περιβάλλον. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι το 68% των επιχειρήσεων εφαρμόζει ήδη τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας και το 27% ενδιαφέρεται να προβεί σε αυτές. Ξεπερνώντας διαρθωτικά προβλήματα όπως η μη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της εφαρμογής κυκλικών μοντέλων παραγωγής, οι υφιστάμενες πολιτικές και το υψηλό επενδυτικό κόστος, φαίνεται ότι τρόφιμα και ποτά στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη πέρα από πρότυπο ασφαλών, θρεπτικών και υψηλής ποιότητας τροφίμων θα μπορούν να καταστούν και παγκόσμιο βιωσιμότητας.el
dc.format.extent63el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΚυκλική οικονομία στον κλάδο τροφίμων & ποτών στην Ελλάδαel
dc.title.alternativeCircular economy : food and drink sector in Greeceel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe present work was prepared in the framework of the postgraduate program of the Department of Economics of the University of Piraeus and the Department of Biology of the National and Kapodistrian University of Athens. The main purpose was to investigate the companies in the food and beverage sector in Greece regarding their transition to the circular economy. The food and beverage industry is an important sector for the national economy, since it is one of the main pillars of Greek processing, as a lever for the development of productive activity, but also for the development course of the country. Through this research, it was found out whether the specific companies have a good understanding of the circular economy, what ways they have applied for its adoption as well as what they intend from its implementation. To achieve the goal, literature and empirical research were conducted, which are presented below. In the first chapter of the work, a literature survey on the creation and implementation of the model of the circular economy was investigated. More specifically, the implementation of a sustainable development model is considered necessary. The second chapter deals with the importance of the food and beverage sector in the world economy and in Greece. Further, the importance of the adoption of a cyclical model in the specific industry and whether it benefits businesses, industry and consequently the environment was examined. Based on the answers to the 22 questionnaires that were collected, it was appeared that companies have understood the circular economy as a system of good practices for the environment. The important fact was that 68% of companies already apply the principles of the circular economy and 27% are interested to follow them. By overcoming structural problems such as lack of awareness of the need to implement cyclical production models, existing policies and high investment costs, it seems to be, that food and beverages in Greece and consequently in Europe beyond the standard of safe, nutritious and high quality food can become global sustainability.el
dc.corporate.nameΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Τμήμα Βιολογίαςel
dc.contributor.masterΒιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΚυκλική οικονομίαel
dc.subject.keywordΚλάδος τροφίμων και ποτώνel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordCircular economyel
dc.subject.keywordFood and beverage sustainabilityel
dc.date.defense2022-06-22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»