Show simple item record

Μικροβιακή αντοχή : ανάλυση των κλινικών και οικονομικών επιπτώσεων της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ευρώπη

dc.contributor.advisorΡάικου, Μαρία
dc.contributor.authorΚοκκινάκη, Ιωάννα
dc.date.accessioned2023-02-02T08:00:25Z
dc.date.available2023-02-02T08:00:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15096
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2518
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια, ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει μια σιωπηλή, αλλά ακμάζουσα απειλή που σκοτώνει περίπου 700.000 ανθρώπους κάθε χρόνο παγκοσμίως. Αιτία αποτελεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των «υπέρ-μικροβίων», δηλαδή των παθογόνων που αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (41). Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, 33.000 άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας κάποιας λοίμωξης που οφείλεται σε βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, αριθμός που θα μπορούσε να συγκριθεί με τον συνολικό αριθμό των επιβατών 100 αεροπλάνων μεσαίου μεγέθους - κατά προσέγγιση (!) (11,19). Παράλληλα, στην Ευρώπη η μικροβιακή αντοχή έχει τεράστια επιβάρυνση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στην κοινωνία, με το ετήσιο κόστος των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και των απωλειών παραγωγικότητας να εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ (11,19). Η AMR συνιστά, λοιπόν, ένα παγκόσμιο ζήτημα που μας επηρεάζει όλους, καθώς δυνητικά όλοι κινδυνεύουμε ενώ παράλληλα η ολοένα και αυξανόμενη ανθεκτικότητα που αναπτύσσουν ορισμένα μικρόβια θα μπορούσε να οδηγήσει την ιατρική επιστήμη ακόμα και σε εποχές πριν την ανακάλυψη την πενικιλίνης όταν οι απλές λοιμώξεις οδηγούσαν σε θάνατο (41). Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια απόπειρα καταγραφής των κλινικών και οικονομικών επιπτώσεων της AMR σε χώρες τη Ευρώπης. Μέθοδος: Αναλύθηκαν στοιχεία κατανάλωσης και αντίστασης (σε ευρωπαϊκές χώρες) για 4 παθογόνους μικροοργανισμούς και αναπτύχθηκε ένα μοντέλο που προσδιορίζει τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ κατανάλωσης αντιβιοτικών και συνεπακόλουθης αντίστασης των παθογόνων· τα αποτελέσματα της συσχέτισης αξιοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το κόστος που προκαλούν οι λοιμώξεις ανά παθογόνο και το μέγεθος του κόστους που αποδίδεται στην κατανάλωση αντιβιοτικών. Αποτελέσματα: Προέκυψαν θετικοί δείκτες συσχέτισης (correlation coefficients) μεταξύ της μέσης κατανάλωσης αντιβιοτικών και της αντίστοιχης μέσης αντίστασης των παθογόνων και συγκεκριμένα οι δείκτες συσχέτισης είναι: E.coli 0,5712, k. Pneumonia 0,5097, acinetobacter 0,4905 και p. aeruginosa 0,5128 ενώ το κόστος που οφείλεται στην κατανάλωση αντιβιοτικών για τα παραπάνω παθογόνα στην Ευρώπη προσεγγίζει τα 365 εκατομμύρια. Συμπεράσματα: Η κατανάλωση αντιβιοτικών είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντας που επηρεάζουν και ενισχύουν τη μικροβιακή αντοχή και όπως είναι σαφές κοστίζει στα κρατικά συστήματα. Η ανάλυση της παρούσας διπλωματικής – με τους περιορισμούς που έχει – αποτελεί μια απόδειξη της ολοένα και αυξανόμενης απειλής της AMR για τις χώρες της Ευρώπης.el
dc.format.extent99el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.titleΜικροβιακή αντοχή : ανάλυση των κλινικών και οικονομικών επιπτώσεων της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ευρώπηel
dc.title.alternativeAntimicrobial resistance (AMR) : an analysis of the clinical and economic impact of antibiotic consumption in Europeel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn recent years, our planet has been facing a silent but thriving threat that kills around 700,000 people every year worldwide. The reason is the uncontrolled increase of superbugs, i.e. pathogens that develop resistance to antibiotics (41). Every year in Europe, 33,000 people die from an infection caused by antibiotic-resistant bacteria, a number that could be compared to the total number of passengers in 100 medium-sized airplanes - roughly (!) (11,19). In Europe, antimicrobial resistance has a huge burden on healthcare systems and society, with annual costs in healthcare costs and productivity losses estimated at around €1.5 billion (11,19). AMR is therefore a global issue that affects us all, as potentially we are all at risk, while the ever-increasing resistance developed by some microbes could lead medical science even to times before the discovery of penicillin when simple infections led to death (41). At the same time, the economic effects of AMR are also important, since according to studies, if no immediate actions are taken, the cost on a global production scale can reach 100 trillion dollars, according to even optimistic forecasts (25).. In this study, an attempt is made to analyze the clinical and economic impacts of AMR in Europe. Methods: Consumption and resistance data (in Europe) for 4 pathogens were analyzed and a model was developed to determine the correlation coefficient between antibiotic consumption and subsequent pathogen resistance; the results of the association were used to estimate the cost of infections by pathogen and the magnitude of the cost attributed to consumption of antibiotics. Results: Positive correlation coefficients emerged between the average consumption of antibiotics and the corresponding average resistance of pathogens, specifically correlation coefficient rates were: E. coli 0.5712, k. Pneumonia 0.5097, acinetobacter 0.4905 and p. aeruginosa 0.5128 while the cost due to the consumption of antibiotics for the above pathogens in Europe approaches 365 million. Conclusions: The human consumption of antibiotics is one of the most important factors enhancing antimicrobial resistance and has significant cost for the governments. The analysis of the present study – with its limitations – is a testament to the ever-increasing threat of AMR to the countries of Europe.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΑντιβιοτικάel
dc.subject.keywordΠαθογόνοι μικροοργανισμοίel
dc.subject.keywordΛοιμώξειςel
dc.subject.keywordΝοσοκομειακές λοιμώξειςel
dc.subject.keywordΣυνταγογράφηση αντιβιοτικώνel
dc.subject.keywordΚατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότηταel
dc.subject.keywordΕνδονοσοκομειακή χρήση αντιβιοτικώνel
dc.subject.keywordΜικροβιακή αντοχήel
dc.subject.keywordΚόστος μικροβιακής αντοχήςel
dc.subject.keywordΟικονομική αξιολόγησηel
dc.date.defense2022-12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»