Show simple item record

dc.contributor.advisorΜήτρου, Λίλιαν
dc.contributor.authorΚαλπία, Ελένη
dc.date.accessioned2023-01-23T10:08:55Z
dc.date.available2023-01-23T10:08:55Z
dc.date.issued2022-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15046
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2468
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε οικοσυστήματα έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Αφορμή για την έρευνα του παρόντος θέματος στάθηκε η αυξανόμενη ανάγκη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου – χρήστη έξυπνου κινητού τηλεφώνου, η καθημερινότητα του οποίου πλέον εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο Κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και τα συστατικά στοιχεία ενός οικοσυστήματος έξυπνων κινητών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών που αναπτύσσονται εκεί, καθώς και ο κύκλος ζωής των δεδομένων που συλλέγονται και διακινούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε ορισμένα ζητήματα ιδιωτικότητας που παρατηρούνται στα οικοσυστήματα αυτά, με ιδιαίτερη έμφαση στους διαφορετικούς τρόπους συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο εκάστοτε λειτουργικό σύστημα. Το δεύτερο Κεφάλαιο αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται να συλλέγουν από τους χρήστες, ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας και η ενημέρωση των χρηστών μέσω όρων χρήσης και πολιτικών προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, παρατίθεται μία σύντομη ανάλυση των θεωριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο τρίτο Κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση ειδικότερων νομικών ζητημάτων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε οικοσυστήματα έξυπνων κινητών, όπως -ενδεικτικά- η νομιμότητα και η διαφάνεια της επεξεργασίας, οι διαφορετικοί ρόλοι των εμπλεκόμενων μερών, τα ζητήματα συγκατάθεσης και η άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών, ενώ στο τέλος, παρατίθενται κάποια τεχνικά μέτρα σε επίπεδο σχεδιασμού μίας εφαρμογής ή ενός λειτουργικού συστήματος για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, με σκοπό τη διασφάλιση ενός υψηλού και αποδεκτού επιπέδου συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων μερών με το κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη.el
dc.format.extent78el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΠροστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε οικοσυστήματα έξυπνων κινητώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe subject of this master thesis is the protection of social media users’ privacy in smartphone ecosystems. Τhe growing need to safeguard the rights of smartphone users, whose daily life depends almost exclusively on the possibilities of communication and interaction offered by social media, constitutes the reason for researching this topic. The master thesis is divided into three parts. The first Chapter analyzes the concept and the components of a smartphone ecosystem, including the different operating systems and applications developed there, as well as the life cycle of the data collected and being transferred by the parties involved. In addition, specific privacy issues observed in these ecosystems are presented, with particular emphasis on the different ways of collecting and processing personal data in each operating system. The second Chapter deals with social media, specifically with their characteristics, the personal data that can be collected from users, the data collection and processing methods, the “famous” terms of use and data protection policies. At the same time, this Chapter includes a theoretical analysis regarding the users’ behaviour towards the processing of their personal data. The third Chapter analyzes specific legal issues related to the protection of social media users’ privacy in smartphone ecosystems, such as - indicatively - the lawfulness and transparency of processing, the different stakeholders’ roles, the consent issues and the users’ rights. Finally, this Chapter presents some technical measures while designing an application or an operating system for smartphones, in order to ensure a high and acceptable level of compliance with the regulatory framework in Europe.el
dc.contributor.masterΔίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)el
dc.subject.keywordΟικοσυστήματα έξυπνων κινητώνel
dc.subject.keywordΈξυπνα κινητά τηλέφωναel
dc.subject.keywordΜέσα κοινωνικής δικτύωσηςel
dc.subject.keywordΙδιωτικότηταel
dc.subject.keywordΠροσωπικά δεδομέναel
dc.subject.keywordSmartphonesel
dc.subject.keywordSmartphone ecosystemsel
dc.subject.keywordGDPRel
dc.subject.keywordSocial mediael
dc.subject.keywordSocial media privacyel
dc.subject.keywordSocial media consentel
dc.date.defense2022-07-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»