Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπαλαφούτης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΜανάκας, Παντελεήμων Απόστολος
dc.date.accessioned2023-01-11T06:31:12Z
dc.date.available2023-01-11T06:31:12Z
dc.date.issued2022-12
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14981
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2403
dc.description.abstractΟι όροι κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη αποκτούν ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον σε πολιτικές και πρακτικές παγκοσμίως. Τη στιγμή που η κοινωνία προσπαθεί να καταπολεμήσει την περιβαλλοντική ρύπανση και την έλλειψη φυσικών πόρων για να πετύχει την ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030, σημαντικές ποσότητες αποβλήτων παράγονται από τις βιομηχανίες τροφίμων προκαλώντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Μόνο στην ΕΕ, περίπου 30,6 εκ. τόνοι αποβλήτων τροφίμων παράγονται κάθε χρόνο στα στάδια παραγωγής και κατασκευής της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι βιομηχανίες χυμοποίησης μοιράζονται ένα μεγάλο μέρος από αυτό τον όγκο αποβλήτων τα οποία αποτελούνται κυρίως από φλούδες, εσωτερικό ιστό, σπόρους και την πολτώδη μάζα (πούλπα). Τα απόβλητα αυτά είναι πλούσια σε οργανικές ενώσεις όπως υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπίδια. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες αξιοποίησής τους που περιορίζονται στη διατροφή των ζώων, την υγειονομική ταφή και την καύση, δεν είναι βιώσιμες λύσεις τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά καθώς αποτυγχάνουν να ανακτήσουν την αξία κάθε κλάσματος των αποβλήτων. Η ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων ολοκληρωμένων τεχνολογιών αξιοποίησης αποβλήτων μέσω κλασματοποίησης ή/και βιο-μετατροπής οργανικών ροών, μπορεί να οδηγήσει σε ένα φάσμα προϊόντων όπως προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιο-υλικά, βιοκαύσιμα, βιοχημικά και βιοπλαστικά. Η παρούσα μελέτη είναι μία μετά-ανάλυση των διαθέσιμων τεχνολογιών διαφορετικής κλίμακας που δίνουν αξία στα απόβλητα των βιομηχανιών χυμοποίησης πορτοκαλιών. Αρχικά, εφαρμόστηκε μια λεπτομερής μεθοδολογία, μέσω ανάλυσης ροής υλικών, για να εκτιμηθεί η ποσότητα αποβλήτων πορτοκαλιών της βιομηχανίας χυμοποίησης στις χώρες της Ε.Ε.. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση όσον x αφορά τις διάφορες τεχνολογίες αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών σε διάφορα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας και για διαφορετικά τελικά προϊόντα και έγινε επισήμανση των πιο σημαντικών τεχνολογιών. Τέλος, εφαρμόστηκε μια ανάλυση βιωσιμότητας αξιολογώντας τους κρισιμότερους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς δείκτες καθώς και δείκτες μάζας και ενέργειας για διάφορες τεχνολογίες και σενάρια αξιοποίησης, που βρέθηκαν στην βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, οι καινοτόμες και πράσινες τεχνολογίες φαίνεται να υπερέχουν των συμβατικών σε ενεργειακές απαιτήσεις και χρόνο αν όχι και σε απόδοση έναντι των συμβατικών, ενώ έχουν και καλύτερες περιβαλλοντική επιδόσεις. Ακόμα, η πολυπλοκότητα των σεναρίων αξιοποίησης φαίνεται να είναι ανάλογη της περιβαλλοντικής απόδοσης και της κατανάλωσης ενέργειας, και αντιστρόφως ανάλογη του κόστους παραγωγής, ενώ εντοπίζονται και αλληλοαντισταθμίσεις – «trade-offs», μεταξύ των περιβαλλοντικών δεικτών.el
dc.format.extent137el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΑνάλυση αειφορίας βιοδιυλιστηρίων αξιοποίησης βιομηχανιών χυμοποίησηςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENCircular economy and sustainable development are terms which are increasingly attracting attention among policies and practices driven by nations and communities worldwide. While society is trying to fight environmental pollution and scarcity of natural resources to meet the Sustainable Development Goals by 2030, significant quantities of waste are produced from the food manufacturing industries causing severe environmental problems and loss of potential raw materials. Solely, in the EU, around 30.6 Mt of food waste is generated every year at the processing and manufacturing stage of the food supply chain. Fruit processing industries, primarily consisting of the juice industries, share a large portion of this amount. This waste that mainly contains peels, internal tissue, seeds, and pomace is usually rich in organic compounds such as carbohydrates, proteins and lipids. Their traditional treatment/utilization technologies, limited to animal feeding, landfilling and incineration, are not viable and sustainable solutions both from an environmental and economic point of view as they fail to obtain value from each fraction of this waste. Biorefinery development via integrated waste valorization technologies through fractionation and/or (bio-)conversion of organic waste streams, can result in a spectrum of products such as high value-added bioactive materials, biofuels, biochemicals and bioplastics. This study is a meta-analysis of the available technologies developed at different scales that give value to waste streams derived from the orange and juice industries. Initially, a detailed methodology is applied via material flow analysis to systematically determine the available waste quantities in the EU countries. A comprehensive sustainability analysis of the available valorization technologies is then implemented by assessing the most critical circularity, environmental and socio-economic indicators. The analysis is conducted both for emerging and incumbent valorization technologies and specific conclusions are deduced highlighting xii all favorable valorization routes. Specifically, the incumbent technologies seem to gain advantage in terms of energy consumption and time, and in product yield in some cases, combined with better environmental performance than the conventional ones. In addition, the complexity of the valorization scenarios seems to be proportionate to the environmental performance and energy consumption and inverse proportionate with production cost. Lastly, useful assumptions made, analyzing trade-offs between indicators, including positive correlation between environmental indicators, among others.el
dc.contributor.masterΒιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΑξιοποίηση αποβλήτωνel
dc.subject.keywordΑνάλυση αειφορίαςel
dc.subject.keywordΒιομηχανία χυμοποίησηςel
dc.subject.keywordΒιοδιυλιστήριαel
dc.subject.keywordΒιοοικονομίαel
dc.subject.keywordΚυκλική οικονομίαel
dc.subject.keywordΑνάλυση κύκλου ζωήςel
dc.date.defense2022-12-22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»